ایجاد یک چشم انداز غروب آفتاب عکس بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش من به شما نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای چیست یک منظره غروب آفتاب زیبا ایجاد کنید. شما یاد می گیرید بازاریابی شبکه ای چیست با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم، ماسک کردن کاتالوگ قلم مو، ترکیبات مختلف بازاریابی شبکه ای به یک صحنه یکپارچه ترکیب کنید. شما همچنین با نورپردازی، تکنیک های رتوش کاتالوگ تکنیک های نقاشی مات کار می کنید.

آنچه شما ایجاد میکنید

ما با ایجاد یک صحنه طبیعی بازاریابی شبکه ای منظره، آسمان، کوه ها کاتالوگ تصاویر سنگی این آموزش بازاریابی شبکه ای شروع خواهیم کرد. سپس ما بالکن، مدل کاتالوگ درختان بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد. بعدها ما رنگ صحنه کاتالوگ کنتراست با لایه های مختلف تنظیم بازاریابی شبکه ای بهبود می بخشیم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت ما برای ایجاد اثر نور اثر چند لایه استفاده خواهیم کرد.

 غروب خورشید 47-فینال

منابع آموزشی

  • چشم انداز
  • آسمان
  • کوه
  • راک
  • بالکن
  • مدل
  • درخت 1
  • درخت 2
  • درخت 3
  • پرندگان

مرحله 1

یک سند جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ با تنظیمات اپلاین شده ایجاد کنید:

 غروب خورشید

مرحله 2

تصویر چشم انداز بازاریابی شبکه ای باز کنید. بازاریابی شبکه ای ابزار Retangular Marquee Tool (M) استفاده کنید تا قسمت فوقانی منظره بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ:

 غروب خورشید 2

بخش انتخاب شده بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند ما بکشید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای کلید Cmd / Ctrl + T تبدیل کنید:

 غروب خورشید

برای افزودن یک ماسک به این لایه، روی دکمه دوم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین لایه لایه کلیک کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای یک براش ساده کاتالوگ نرم با رنگ سیاه برای حذف لبه های سخت بازاریابی شبکه ای آسمان:

 غروب خورشید 2b

مرحله 3

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه های منظره، به Filter> Blur> Gaussian Blur بروید کاتالوگ شعاع بازاریابی شبکه ای به 4 پیکسل تنظیم کنید:

 غروب خورشید 3

مرحله 4

برای تیره کردن چشم انداز من یک لایه تنظیم استفاده کردم. برو به لایه> تنظیم لایه جدید> منحنی ها:

 غروب خورشید 4

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک براش سیاه نرم برای پاک کردن راست بالای صحنه استفاده کنید:

 غروب خورشید

مرحله 5

آسمان بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای منظره متریال بگینر دهید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای Cmd / Ctrl + T بچرخانید:

 غروب خورشید 5

یک ماسک به این لایه اضافه کنید کاتالوگ لبه های خشن آسمان بازاریابی شبکه ای با یک برس سیاه نرم کنید:

 غروب خورشید

مرحله 6

Gaussian Blur بازاریابی شبکه ای با 2 پیکسل به قسمت این آسمان اعمال کنید:

 غروب خورشید

مرحله 7

من یک لایه تنظیم منحنی ها با Clipping Mask برای روشن کردن آسمان کمی استفاده کردم:

 غروب خورشید

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم با کدورت بسیار کم (10-15٪) برای کاهش نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ آسمان استفاده کنید:

 غروب خورشید

گام 8

ذخایر کوه بازاریابی شبکه ای باز کنید. استخراج کوه کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ تصویر:

 غروب خورشید

 غروب خورشید

مرحله 9

من یک لایه تنظیم منحنی (Clipping Mask) برای روشن شدن این کوه استفاده کردم:

 غروب خورشید

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه، ماسک بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم استفاده می کند تا لبه های کوه بازاریابی شبکه ای که بازاریابی شبکه ای نور پنهان شده اند پاک کنید:

 غروب خورشید

مرحله 10

من یک لایه Color Fill بازاریابی شبکه ای استفاده کردم تا لبه ها کمی تیره شود. به Layer بروید> New Fill Layer> Solid Color:

 غروب خورشید

کدورت این لایه بازاریابی شبکه ای به 20٪ کاهش دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم استفاده کنید تا اثر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست کوه بازاریابی شبکه ای پاک کنید، جایی که ما نمیخواهیم تحت تاثیر این لایه متریال بگینر بگیریم:

 غروب خورشید

مرحله 11

ایجاد یک لایه جدید، تغییر حالت به Overlay 100٪ کاتالوگ پر کردن با خاکستری 50٪:

 غروب خورشید11

ابزار Dodge and Burn (O) با محدوده Midtones بازاریابی شبکه ای بچرخانید، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض 15 تا 20 درصد برای تضمین کنتراست کاتالوگ جزئیات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کوه. شما می توانید ببینید که بازاریابی شبکه ای چیست آن بازاریابی شبکه ای با حالت عادی انجام دادم کاتالوگ نتیجه با حالت Overlay:

 غروب خورشید

 غروب خورشید

مرحله 12

سنگ بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه استخراج کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لبه سمت راست صحنه متریال بگینر دهید:

 غروب خورشید

مرحله 13

بازاریابی شبکه ای منحنی ها برای تکان دادن سنگ استفاده کردم:

 غروب خورشید13

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک منحنی بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم استفاده کنید تا تاریکی بازاریابی شبکه ای بر روی لبه سمت چپ سنگ بچرخانید:

 غروب خورشید

مرحله 14

من با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ متعادل برای مطابقت با رنگ سنگ با پس زمینه:

 غروب آفتاب 14

 غروب آفتاب

مرحله 15

بخشی بازاریابی شبکه ای بالکن بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای عکس اصلی بگیرید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لبه سمت چپ تصویر اصلی ما متریال بگینر دهید:

 غروب خورشید 15

 غروب خورشید 15a

مرحله 16

بازاریابی شبکه ای منحنی ها برای تزیین بالکن استفاده کردم:

 غروب خورشید 16

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم استفاده کنید تا تاریکی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمتهای زیر کاهش دهد:

 غروب خورشید

مرحله 17

بازاریابی شبکه ای یک لایه تنظیم دیگر منحنی برای روشن کردن قسمت جلویی بالکن کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای مسواک بر روی لایه ماسک استفاده می کنم:

 غروب خورشید

مرحله 18

بازاریابی شبکه ای رنگ / اشباع برای کاهش اشباع بالکن استفاده کردم:

 غروب خورشید18

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک سیاه نرم با کدورت بازاریابی شبکه ای 20٪ تا 100٪ برای بازگرداندن نور اشباع شده روی جلوی بالکن استفاده کردم:

 غروب خورشید 18a

مرحله 19

بازاریابی شبکه ای فیلتر عکس برای اضافه کردن تن بنفش به بالکن استفاده کردم:

 غروب خورشید 19

مرحله 20

برای تزیین نور کاتالوگ سایه بالکن، من بازاریابی شبکه ای ابزار Dodge and Burn Tool بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید استفاده کردم:

 غروب خورشید 20

گام 21

مدل بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه جدا کنید کاتالوگ محل خود بازاریابی شبکه ای روی منطقه بالکن متریال بگینر دهید:

 غروب آفتاب 21

ماسک بازاریابی شبکه ای به لایه مدل اضافه کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه سخت استفاده کنید تا قسمت پایین لباس او بازاریابی شبکه ای بیرون بیاورید کاتالوگ ظاهر خود بازاریابی شبکه ای مانند بالکن بگذارید:

 غروب خورشید 21a

مرحله 22

من یک لایه تنظیم رنگ / اشباع برای مدل استفاده کردم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک برس سیاه نرم استفاده کنید تا اثر بازاریابی شبکه ای روی جلوی مدل پاک کنید:

 غروب خورشید22

گام 23

بازاریابی شبکه ای تعادل رنگی استفاده کردم تا تنه بنفش بازاریابی شبکه ای به مدل اضافه کنم. همچنین برای جلوگیری بازاریابی شبکه ای بروز نور خورشید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت جلویی سر، لباس کاتالوگ موی خود استفاده کنید.

 غروب خورشید23

مرحله 24

بازاریابی شبکه ای منحنی ها برای روشن کردن مدل استفاده بازاریابی چند سطحی. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه ماسک بازاریابی شبکه ای یک براش نرم سیاه استفاده کنید تا روشنایی اثر نور بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پشت کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ ایجاد کنید تا کنتراست خوبی داشته باشید:

 غروب آفتاب24

گام 25

برای اضافه کردن برجسته تر به مدل مو، صورت، لباس کاتالوگ شانه من استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار دوج:

 غروب خورشید 25

مرحله 26

تصاویر درخت 1 کاتالوگ 2 بازاریابی شبکه ای باز کنید. همانطور که آنها یک پس زمینه شفاف دارند، به سادگی با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Move آنها بازاریابی شبکه ای به سند ما بکشید. من آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دو لبه عکس متریال بگینر دادم:

 غروب خورشید26

گام 27

Gauss Blur بازاریابی شبکه ای با 8 پیکسل به درخت اعمال کنید:

 غروب خورشید27

گام 28

لایه های درخت بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ Cmd / Ctrl + G بازاریابی شبکه ای برای ایجاد یک گروه برای آنها فشار دهید. حالت این گروه بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Pass Through (حالت گروه گروه پیش فرض) به حالت Normal 100٪ تغییر دهید. یک لایه تنظیم رنگ / اشباع بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این گروه ایجاد کنید:

 غروب خورشید 28

مرحله 29

بازاریابی شبکه ای منحنی ها برای تیره کردن درختان استفاده کرده کاتالوگ روی این لایه ماسک پوشانده بازاریابی چند سطحی:

 غروب خورشید 29

مرحله 30

درخت 3 تصویر بازاریابی شبکه ای باز کنید. جدا کردن درخت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست بالا کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ تصویر کاری ما:

 غروب خورشید30

 غروب خورشید 30a

گام 31

برای تغییر رنگ این درخت بازاریابی شبکه ای رنگ / اشباع استفاده کردم:

 غروب خورشید31

مرحله 32

بازاریابی شبکه ای تعادل رنگ با همان هدف استفاده کردم، همچنین آن بازاریابی شبکه ای تیره کرد:

 غروب خورشید 32

مرحله 33

پرندگان بازاریابی شبکه ای استخراج کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست صحنه (منطقه افق) متریال بگینر دهید:

 غروب خورشید33

Gaussian Blur بازاریابی شبکه ای با 2 پیکسل به آنها اعمال کنید:

 غروب خورشید

مرحله 34

لایه تنظیم گرافیکی گرادیانت بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا ایجاد کنید:

 غروب خورشید34

این لایه لایه بازاریابی شبکه ای به 20٪ کاهش دهید:

 غروب خورشید

گام 35

استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ متعادل برای افزایش لرزش صحنه:

 غروب خورشید35

 غروب خورشید

مرحله 36

من یکی دیگر بازاریابی شبکه ای لایه تنظیم گرادیان نقشه برای اضافه کردن تن گرم تر به عکس:

 غروب خورشید

کدورت این لایه بازاریابی شبکه ای به 20٪ کاهش دهیم کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای آسمان کاتالوگ سمت چپ بالکن مسواک بزنید:

 غروب خورشید

مرحله 37

بازاریابی شبکه ای سطوح برای تیره شدن صحنه استفاده کردم:

 غروب خورشید37

 غروب خورشید37a

گام 38

لایه تنظیم Vibrance بازاریابی شبکه ای برای افزایش کل اثر ایجاد کنید:

 غروب خورشید38

 غروب خورشید 38a

مرحله 39

بازاریابی شبکه ای آنجایی که این مرحله ما نور بازاریابی شبکه ای برای صحنه ایجاد می کنیم. یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا ایجاد کنید با استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # 221501 به رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه افق استفاده کنید. تغییر حالت این لایه به Linear Dodge 100٪:

 غروب خورشید 39

مرحله 40

یک لایه دیگر ایجاد کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # c09469، نور بیشتری به چشم انداز کاتالوگ کوه اضافه کنید. این حالت لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light 100٪ تنظیم کنید:

 غروب خورشید40

 غروب خورشید

مرحله 41

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید، بازاریابی شبکه ای همان قلم مو استفاده کنید تا روی درختان، کوه ها کاتالوگ چشم اندازها رنگ شود. تغییر حالت این لایه به Soft Light 100٪:

 غروب خورشید41

 غروب خورشید

مرحله 42

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ رنگ قلمو بازاریابی شبکه ای به # fed58a تغییر دهید. رنگ بر روی افق برای ایجاد یک نور قوی تر وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. این حالت لایه بازاریابی شبکه ای به Hard Light 100٪ تنظیم کنید:

 غروب خورشید 42

مرحله 43

من یک لایه جدید با یک قلم مو نرم کاتالوگ همان رنگ برای بالا بردن درختان استفاده کردم. من این حالت لایه بازاریابی شبکه ای به Overlay 100٪ تغییر دادم:

 غروب آفتاب43

 غروب آفتاب 43a

مرحله 44

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای همان قلم مو استفاده کنید تا رنگ بر روی سنگ ایجاد شود تا نور کمتری ایجاد کند. این حالت لایه بازاریابی شبکه ای روی Overlay 100٪ تنظیم کنید:

 غروب خورشید

مرحله 45

ما بازاریابی شبکه ای کوه مراقبت خواهیم کرد. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای قلم مو سخت استفاده کنید (بهتر کاتالوگ بازاریابی شبکه ای یک قلم قرص) با همان رنگ استفاده کنید تا نقوش برجسته روی کوه بازاریابی شبکه ای رنگ کنید، سپس حالت بازاریابی شبکه ای به Hard Light تغییر دهید: 50٪

 غروب خورشید45

 غروب خورشید

مرحله 46

یک لایه جدید ایجاد کنید، بازاریابی شبکه ای همان قلم مو استفاده کنید تا رنگ بر روی خط کوه متریال بگینر گیرد. تغییر حالت به Color Dodge 100٪:

 غروب خورشید46

مرحله 47

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای همان قلم مو استفاده کنید تا لبه های کوهستانی بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. این حالت لایه بازاریابی شبکه ای روی Overlay 100٪ تنظیم کنید:

 غروب خورشید 47

 غروب خورشید 47a

دانلود PSD

دانلود

Sunset.zip | 5.6 مگابایت

نتایج نهایی

 غروب خورشید 47-فینال

آموزش توسط جنی لو

امیدوارم بازاریابی شبکه ای آموزش من لذت ببرید کاتالوگ چیزی بازاریابی شبکه ای آن بازاریابی شبکه ای مفید بدانید. شما می توانید به من بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فیس بوک مراجعه کنید یا من بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Deviantart تماشا کنید تا بیشتر بازاریابی شبکه ای آثار کاتالوگ آموزش های من دیدن کنید.

& # 8211؛ جنی

پست ایجاد یک چشم انداز غروب آفتاب عکسبرداری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز

تاریخ ارسال : 17/09/10 | نویسنده : bina