بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک جهانی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر آسمان با استفاده بازاریابی شبکه ای فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


دستکاری عکس های سوررئال بازاریابی شبکه ای یک زن خواب بر روی ابرها بالای خانه ایجاد کنید. این آموزش فتوشاپ به شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زمینه تکنیک های دستکاری عکس ها مانند ترکیب تصاویر، ترکیب کردن کاتالوگ اصلاح رنگ ها نشان می دهد.

پیش نمایش نتایج نهایی

 جهان زیر آسمان "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image9-1.jpg؟resize=700٪2C700 " /> </p>
<h3> منابع آموزشی </h3>
<ul>
<li> میدان بورس توسط آمفتامین دیجیتال </li>
<li> خانه اول 1 توسط JensStockCollection </li>
<li> اقیانوس توسط theswedish </li>
<li> بالاتر بازاریابی شبکه ای 3 توسط CAstock </li>
<li> صبح زمستانی فوریه توسط سهام Eirian </li>
</ul>
<h3> مرحله 1: ایجاد یک فایل فتوشاپ جدید </h3>
<p> حالا شروع کنید با ایجاد یک فایل تصویر جدید، به نوار منو بروید کاتالوگ File> New بازاریابی شبکه ای بزنید کاتالوگ سپس مقادیر زیر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت های مربوطه وارد کنید: </p>
<ol>
<li> بازاریابی شبکه ای پیش تعیین شده: سفارشی </li>
<li> عرض: 3000 پیکسل </li>
<li> ارتفاع: 3000 پیکسل </li>
<li> رزولوشن: 300 پیکسل بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینچ </li>
<li> حالت رنگ: RGB رنگ؛ 8 بیت </li>
<li> محتوای سابقه: شفاف </li>
</ol>
<p class= image003 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image003.jpg؟resize=551٪2C394 "/> </p>
<h3> مرحله 2: پیش زمینه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ نور آن بازاریابی شبکه ای بهبود ببخشید </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما زمین هایی بازاریابی شبکه ای ایجاد می کنیم که خانه مرموز ایستاده کاتالوگ. وارد کردن تصویر سهامی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران # 8211؛ "فیلد سهام" توسط آمفتامین دی اف به بوم با کلیک بر روی File> Place کاتالوگ پیدا کردن آن بازاریابی شبکه ای دایرکتوری که آن بازاریابی شبکه ای ذخیره کرده اید. استفاده بازاریابی شبکه ای فرمان Place یک تکنیک غیر مخرب کاتالوگ که تصویر بازاریابی شبکه ای به عنوان یک شیء هوشمند متریال بگینر می دهد کاتالوگ هنگامی که لایه یک شی هوشمند کاتالوگ شما می توانید آن بازاریابی شبکه ای هر بار که شما بدون هیچ گونه بازاریابی شبکه ای دست دادن کیفیت بازاریابی شبکه ای تغییر دهید. </p>
<p class= image004 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image004.jpg؟resize=600٪2C595 "/> </p>
<p class= image005 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image005.jpg؟resize=600٪2C599 "/> </p>
<p> بعد، پیش زمینه بازاریابی شبکه ای تیره می کنیم. ابتدا بگذارید یک لایه جدید ایجاد کنیم (Ctrl / Cmd + Shift + N) کاتالوگ سپس یک Mask Clipping بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه جدید ایجاد خواهیم کرد تا شیوه غیر مخرب برای پیش زمینه تیره شود. برای ایجاد یک ماسک کلیپ، به سادگی با کلیک راست بر روی لایه جدید ایجاد شده کاتالوگ سپس بر روی "Create Clipping Mask" کلیک کنید تا آن باز شود. </p>
<p> توجه: لایه جدید باید بالای لایه زمینه باشد. </p>
<p class= image006 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image006.jpg؟resize=235٪2C488 "/> </p>
<p class= image007 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image007.jpg؟resize=230٪2C465 "/> </p>
<p> اکنون ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) اما قبل بازاریابی شبکه ای اینکه شما ادامه دهید مطمئن شوید که قلمهای مورد استفاده PS برس PS کاتالوگ. براش های فتوشاپ پیش فرض بر روی تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ، اگر این چیزی نیست که شما می بینید، سپس دستورالعمل های زیر بازاریابی شبکه ای دنبال کنید: بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که یک لایه انتخاب شده کاتالوگ کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که ابزار Brush (B) روی آن راست کلیک کرده اید کاتالوگ سپس بر روی دکمه برجسته کلیک کنید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر: سپس بر روی "Reset Brushes" بازاریابی شبکه ای منوی متنی کلیک کنید. اکنون این کار بازاریابی شبکه ای انجام می دهیم که تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای برای ابزار Brush ما انجام می دهیم: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 800 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 15٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p class= image008 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image008.jpg؟resize=254٪2C273 "/> </p>
<p class= image009 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image009.jpg؟resize=254٪2C273 "/> </p>
<p class= image010 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image010.jpg؟resize=332٪2C308 "/> </p>
<p class= image011 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image011.jpg؟resize=544٪2C306 "/> </p>
<p> جعبه رنگ Picker باز بازاریابی چند سطحی زمانی که شما بر روی جعبه رنگ Foreground کلیک کنید. </p>
<p class= image012 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image012.jpg؟resize=255٪2C421 "/> </p>
<p> اکنون روی منطقه زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= image013 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image013.jpg؟resize=600٪2C600 "/> </p>
<p> بر روی آن چندین بار براش بزنید تا آن بازاریابی شبکه ای به چیزی شبیه آنچه که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین بازاریابی چند سطحی: </p>
<p class= image014 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image014.jpg؟resize=599٪2C600 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای انجام، تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ Ctrl / Cmd + G بازاریابی شبکه ای برای گروه بندی آنها فشار دهید. این امر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مراحل بعد مانع بازاریابی شبکه ای سردرگمی کاتالوگ سردرگمی خواهد خرید کاتالوگ بیز. این گروه بازاریابی شبکه ای به "زمین" تغییر نام دهید. برای تغییر نام یک لایه، به سادگی روی کلمات «لایه 1» دوبار کلیک کنید کاتالوگ یک جعبه متن ظاهر بازاریابی چند سطحی، سپس می توانید آن بازاریابی شبکه ای تغییر نام دهید. </p>
<p class= image015 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image015.jpg؟resize=227٪2C482 "/> </p>
<h3> مرحله 3: ایجاد خانه مرموز </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما خانه ای بی ادب بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد. برای شروع، فایل "ol house 1" بازاریابی شبکه ای توسط JensStockCollection متریال بگینر دهید. بعد، منطقه انتخابی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف خانه ایجاد کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= image016 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image016.jpg؟resize=600٪2C527 "/> </p>
<p> هنگامی که منطقه انتخاب شده بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف خانه ساخته اید، آن بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای روی بوم خود متریال بگینر دهید. </p>
<p class= image017 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image017.jpg؟resize=600٪2C599 "/> </p>
<p> خانه بازاریابی شبکه ای تغییر دهید ابزار Transform بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T)، توجه داشته باشید که ما نباید این تصویر بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنیم، چون فقط باید یک بار آن بازاریابی شبکه ای تغییر دهیم. تغییر اندازه آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده: </p>
<p class= image018 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image018.jpg؟resize=599٪2C600 "/> </p>
<p> نتیجه باید چیزی شبیه به این باشد: </p>
<p class= image019 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image019.jpg؟resize=591٪2C529 "/> </p>
<p> اکنون، بیایید چشم انداز خانه بازاریابی شبکه ای اصلاح کنیم. </p>
<p class= image020 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image020.jpg؟resize=447٪2C428 "/> </p>
<p class= image022 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image022.jpg؟resize=598٪2C600 "/> </p>
<p> اکنون یک بخش لذت بخش کاتالوگ! ما اکنون خانه بازاریابی شبکه ای به نظر میرسانیم که واقعا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران چمن وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. روی لایه خانه کلیک کنید کاتالوگ یک لایه ماسک ایجاد کنید. </p>
<p class= image023 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image023.jpg؟resize=228٪2C515 "/> </p>
<p> ابزار براش بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ این قلم مو بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای منوی متنی انتخاب کنید (روی لایه راست کلیک کنید). شما ممکن کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات قلم خودتان استفاده کنید، اما این مقادیر توصیه شده کاتالوگ: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 250 پیکسل </li>
<li> سختی: قابل اجرا نیست </li>
<li> Opacity: 100٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p class= image024 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image024.jpg؟resize=254٪2C245 "/> </p>
<p> به یاد داشته باشید که ما این بازاریابی شبکه ای به ماسک لایه می دهیم بنابراین رنگ قلم مو باید سیاه باشد. اگر می خواهید چیزی بازاریابی شبکه ای که توسط سیاه پوشانده شده نشان دهید، رنگ آن بازاریابی شبکه ای با قلموی سفید رنگ کنید. </p>
<p class= image025 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image025.jpg؟resize=600٪2C150 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر، خانه باید مانند این باشد که واقعا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این زمینه کاتالوگ. </p>
<p class= image026 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image026.jpg؟resize=739٪2C401 "/> </p>
<p> حالا ما بازاریابی شبکه ای بین بردن درب، نشان دادن آنچه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل این خانه مرموز کاتالوگ. برای برداشتن درب، Polygonal Lasso Tool (L) بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ یک منطقه انتخاب بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف درب ایجاد کنید کاتالوگ سپس Delete بازاریابی شبکه ای فشار دهید. OR اگر شما می خواهید، شما همچنین ممکن کاتالوگ بر روی لایه ماسک کلیک کنید کاتالوگ درب سیاه کاتالوگ سفید بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای یک ابزار براش با سختی 100٪ رنگ کنید. </p>
<p class= image027 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image027.jpg؟resize=597٪2C600 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای اتمام کار تمام لایه های این گام بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ Ctrl / Cmd + G بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ این گروه بازاریابی شبکه ای به «House» بزنید. </p>
<p class= image028 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image028.jpg؟resize=228٪2C479 "/> </p>
<h3> مرحله 4: ساحل </h3>
<p> اکنون، اقیانوس بازاریابی شبکه ای باز کنید. همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید (Ctrl / Cmd + A)، آن بازاریابی شبکه ای کپی کنید (Ctrl / Cmd + C) کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای روی بوم ما متریال بگینر دهید. لایه ساحل بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بین خانه کاتالوگ میدان متریال بگینر دهید، این امر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل خانه ظاهر بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= image029 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image029.jpg؟resize=230٪2C516 "/> </p>
<p> اکنون، اجازه دهید تصویر ساحلی بازاریابی شبکه ای تغییر دهیم. ابزار Transform بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T) کاتالوگ دستورالعمل زیر بازاریابی شبکه ای دنبال کنید: </p>
<p class= image030 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image030.jpg؟resize=600٪2C590 "/> </p>
<p class= image031 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image031.jpg؟resize=600٪2C502 "/> </p>
<p> نتیجه: </p>
<p class= image032 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image032.jpg؟resize=600٪2C464 "/> </p>
<p class= image033 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image033.jpg؟resize=742٪2C602 "/> </p>
<p> بیایید کمی نور بیرون برویم! برای انجام این کار، بگذارید یک لایه جدید (Ctrl / Cmd + Shift + N) بازاریابی شبکه ای بالای لایه House ایجاد کنیم، سپس این لایه جدید بازاریابی شبکه ای به «Light from the beach» تغییر نام دهید. ما نیازی به متریال بگینر دادن Mask Clipping نیستیم زیرا هدف هر دو تصویر Beach کاتالوگ House کاتالوگ. </p>
<p class= image034 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image034.jpg؟resize=229٪2C515 "/> </p>
<p> ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ وارد کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 800 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 15٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> #: ffffff </li>
</ul>
<p> رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران راه راه همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= image035 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image035.jpg؟resize=600٪2C494 "/> </p>
<p> نتیجه باید مشابه تصویر زیر باشد: </p>
<p class= image036 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image036.jpg؟resize=600٪2C491 "/> </p>
<h3> مرحله 5: سقف ابر کاتالوگ سایه آن </h3>
<p> اکنون چشم هایتان بازاریابی شبکه ای آماده کنید، ما قصد داریم چیزی واقعا شگفت انگیز بسازیم! ما سقف خانه بازاریابی شبکه ای با ابرها جایگزین خواهیم کرد. باز کردن بالاتر بازاریابی شبکه ای 3 توسط گیتار کاتالوگ انتخاب همه (Ctrl / Cmd + A) کاتالوگ کپی (Ctrl / Cmd + C) تصویر سپس Paste (Ctrl / Cmd + V) به بوم. </p>
<p class= image037 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image037.jpg؟resize=231٪2C482 "/> </p>
<p> موقعیت آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان دهید: </p>
<p class= image038 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image038.jpg؟resize=600٪2C595 "/> </p>
<p> <img title= image041 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image041.jpg؟resize=230٪2C479 "/> </p>
<p class= image042 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image042.jpg؟resize=213٪2C426 "/> </p>
<p> روی Vibrance کلیک کنید کاتالوگ بعد بازاریابی شبکه ای آن باز بازاریابی چند سطحی: </p>
<p class= image043 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image043.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p class= image044 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image044.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p class= image047 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image047.jpg؟resize=231٪2C480 "/> </p>
<p> بعد، منوی تنظیم لایه ها بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ بر روی روشنایی / کنتراست کلیک کنید. </p>
<p class= image045 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image045.jpg؟resize=213٪2C426 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای باز شدن، وارد کنید: </p>
<p class= image046 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image046.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p> برای ایجاد واقعی تر، اجازه دهید یک سایه زیر تصویر ابر اضافه کنیم تا یک لایه جدید ایجاد کنیم (Ctrl / Cmd + Shift + N) کاتالوگ نام آن "Shadow مرکزی" کاتالوگ. اطمینان حاصل کنید که این لایه بالاتر بازاریابی شبکه ای لایه ابر کاتالوگ. </p>
<p class= image047 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image0471.jpg؟resize=231٪2C480 "/> </p>
<p> ما نیازی به یک Mask Clipping بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابرها نداشته باشیم، زیرا ما هر بار بر روی Clouds کاتالوگ Roof بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک بار رنگ می زنیم. ابزار براش بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای انجام دهید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 90 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 50٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p class= image048 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image048.jpg؟resize=600٪2C365 "/> </p>
<p class= image049 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image049.jpg؟resize=571٪2C351 "/> </p>
<p> اکنون تنظیمات قلم مو بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تغییر دهید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 300 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 100٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید (Ctrl / Cmd + Shift + N) کاتالوگ نام آن بازاریابی شبکه ای به «سایه کامل سقف» کاتالوگ سپس روی منطقه زیر رنگ کنید: </p>
<p class= image050 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image050.jpg؟resize=600٪2C387 "/> </p>
<p> تصویر شما باید به همین شکل باشد: </p>
<p class= image052 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image052.jpg؟resize=600٪2C600 "/> </p>
<p> اکنون، یونهای قالب ابر بازاریابی شبکه ای برجسته کنیم. لایه جدید (Ctrl / Cmd + Shift + N) بازاریابی شبکه ای روی لایه "Roof Shadow" ایجاد کنید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای "Accentuate" نامگذاری کنید. ابزار براش بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ وارد کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 125 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 50٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p> شما ممکن کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر قسمت بازاریابی شبکه ای پایین ابرها رنگ بکشید، اما مناطق توصیه شده زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= image053 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image053.jpg؟resize=599٪2C269 "/> </p>
<p class= image054 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image054.jpg؟resize=600٪2C599 "/> </p>
<p> اکنون، بیایید نور بین خانه کاتالوگ ابر بازاریابی شبکه ای تعادل بدهیم. بیایید تیره برخی بازاریابی شبکه ای مناطق خانه که نور کم باید درخشان باشد. یک لایه تنظیم گرادیان ایجاد کنید. </p>
<p class= image055 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image055.jpg؟resize=233٪2C481 "/> </p>
<p class= image056 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image056.jpg؟resize=207٪2C426 "/> </p>
<p> هنگامی که جعبه تنظیم گرادیان باز کاتالوگ، بر روی منوی کشویی با گرادیان ها کلیک کرده کاتالوگ روی گرادیان زیر کلیک کنید: </p>
<p class= image057 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image057.jpg؟resize=318٪2C224 "/> </p>
<p> وقتی که انجام خرید کاتالوگ بیز، فقط بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر استفاده کنید: </p>
<p class= image058 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image058.jpg؟resize=599٪2C600 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه پنجره، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که لایه Adjustment Gradient انتخاب شده کاتالوگ، بر روی منوی کشویی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کنار کلمه "Normal" کلیک کنید. این باید چند لایه حالت ترکیبی بازاریابی شبکه ای باز کند. روی ضرب بازاریابی شبکه ای کلیک کنید. هنگامی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Multiply، لایه Opacity لایه Gradient بازاریابی شبکه ای به 60٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= image061 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image061.jpg؟resize=223٪2C70 "/> </p>
<p> تصویر باید همین حالا نگاه کند: </p>
<p class= image062 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image062.jpg؟resize=600٪2C599 "/> </p>
<p> نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر صاف کاتالوگ، بنابراین ما قطعا باید آن بازاریابی شبکه ای تعمیر کنید. برای انجام این کار، روی لایه ماسک لایه تنظیم گرادیان کلیک کنید. </p>
<p class= image063 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image063.jpg؟resize=233٪2C480 "/> </p>
<p> هنگامی که ماسک لایه ای بازاریابی شبکه ای لایه Adjustment Gradient فعال کاتالوگ، ابزار Brush (B) بازاریابی شبکه ای فعال کرده کاتالوگ تنظیمات قلم مو بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تنظیم کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 1000 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 25٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p> به خاطر داشته باشید، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک ماسک لایه، بازاریابی شبکه ای رنگ سیاه استفاده میکنیم تا پاک شود کاتالوگ نقاشی رنگ سفید نشان اپلاین شود. رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق برجسته: </p>
<p class= image064 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image064.jpg؟resize=599٪2C600 "/> </p>
<p class= image065 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image065.jpg؟resize=231٪2C484 "/> </p>
<p> نتیجه باید شبیه به موارد زیر باشد: </p>
<p class= image066 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image066.jpg؟resize=599٪2C600 "/> </p>
<p> (اختیاری): اگر می خواهید آن بازاریابی شبکه ای بیشتر تیره کنید، می توانید آن بازاریابی شبکه ای با انتخاب یک لایه جدید (Ctrl / Cmd + Shift + N) بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ها انجام دهید. سپس بر روی Color Picker کلیک کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر استفاده کنید: </p>
<ul>
<li> H: 0 </li>
<li> S: 0 </li>
<li> B: 50 </li>
</ul>
<p class= image067 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image067.jpg؟resize=219٪2C600 "/> </p>
<p> حالا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه جدیدی که ایجاد کردیم، با استفاده بازاریابی شبکه ای این میانبر، خاکستری بازاریابی شبکه ای پر می کنیم: Alt / Option + Delete. این به طور خودکار لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ خاکستری که ما تنظیم می کند پر می کند. </p>
<p class= image069 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image069.jpg؟resize=232٪2C480 "/> </p>
<p> بوم لایه شما باید اکنون با خاکستری پر شود کاتالوگ ما آن بازاریابی شبکه ای نمی خواهیم، ​​بنابراین بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنجره Layer، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که این لایه انتخاب شده کاتالوگ، بر روی منوی کشویی نزدیک دکمه Normal کلیک کنید کاتالوگ سپس روی Overlay کلیک کنید حالت ترکیبی </p>
<p class= image068 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image068.jpg؟resize=120٪2C514 "/> </p>
<p> حالا برای تیره شدن آن، ابزار Burn (O) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر استفاده کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 900 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> محدوده: Midtones </li>
<li> متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض: 45٪ </li>
</ul>
<p> قلم مو بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زمینه های زیر کاتالوگ: </p>
<p class= image070 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image070.jpg؟resize=600٪2C353 "/> </p>
<p> نتیجه باید شبیه به این باشد: </p>
<p class= image071 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image071.jpg؟resize=600٪2C349 "/> </p>
<p> تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای این مرحله انتخاب کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید (Ctrl / Cmd + G)، گروه بازاریابی شبکه ای به «Cloud Roof» نامگذاری کنید. </p>
<h3> مرحله 6: غول خواب کاتالوگ بستر او </h3>
<p> صبح صبح زمستانی فوریه توسط سهام Eirian Stock بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای گزینه Quick Selection نیز استفاده کنید (W)، ابزار قلم (P) یا Polygonal Lasso Tool (L). </p>
<p class= image072 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image072.jpg؟resize=600٪2C429 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا یکی دیگر بازاریابی شبکه ای قسمت سرگرم کننده کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران عین حال پیچیده کاتالوگ! ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به لایه دختر ایجاد کنید. ابزار براش بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای وارد کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 70 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 100٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> # 000000 </li>
</ul>
<p class= image073 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image073.jpg؟resize=225٪2C503 "/> </p>
<p> ما قصد داریم بازاریابی شبکه ای یک براش نرم برای تقلید نرمی ابرها بر روی پوست دختر استفاده کنیم </p>
<p class= image074 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image074.jpg؟resize=599٪2C283 "/> </p>
<p class= image075 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image075.jpg؟resize=743٪2C357 "/> </p>
<p> رنگ دختر بازاریابی شبکه ای بالا ببرید کاتالوگ با پس زمینه سحر آمیز ترکیب کنید. یک لایه تنظیم رنگ تعادل ایجاد کنید! </p>
<p class= image076 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image076.jpg؟resize=224٪2C474 "/> </p>
<p class= image077 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image077.jpg؟resize=204٪2C426 "/> </p>
<p> هنگامی که باز بازاریابی چند سطحی، وارد کنید: </p>
<p class= image078 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image078.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p> اطمینان حاصل کنید که این تنظیم لایه Color Balance به دختر کشیده شده کاتالوگ. </p>
<p class= image079 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image079.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p> اکنون، اجازه دهید که روشنایی دختر بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم تا نور بازاریابی شبکه ای که بازاریابی شبکه ای افق تولید بازاریابی چند سطحی، افزایش دهیم. یک لایه جدید (Ctrl / Cmd + Shift + N) بازاریابی شبکه ای روی لایه ی دختر ایجاد کنید کاتالوگ با کلیک راست بر روی لایه جدید کاتالوگ کلیک روی Create Clipping Mask یک ماسک قطع کنید. </p>
<p class= image081 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image081.jpg؟resize=247٪2C488 "/> </p>
<p> بر روی Color Picker کلیک کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر استفاده کنید: </p>
<ul>
<li> H: 0 </li>
<li> S: 0 </li>
<li> B: 50 </li>
</ul>
<p class= image082 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image082.jpg؟resize=558٪2C377 "/> </p>
<p> حالا دوباره روی لایه جدیدی که ایجاد کردیم، با استفاده بازاریابی شبکه ای این میانبر خاکستری پر کنید: Alt / Option + Delete. بازاریابی شبکه ای حالت ترکیب مخلوط کردن استفاده کنید تا رنگ خاکستری نامرئی شود. ابزار Dodge بازاریابی شبکه ای فعال کنید (O)، تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای وارد کنید کاتالوگ مناطق زیر بازاریابی شبکه ای نشان دهید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 175 پیکسل </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> محدوده: Midtones </li>
<li> متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض: 45٪ </li>
</ul>
<p class= image083 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image083.jpg؟resize=600٪2C288 "/> </p>
<p class= image084 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image084.jpg؟resize=600٪2C284 "/> </p>
<p> اجازه دهید برخی بازاریابی شبکه ای آفتاب درخشان بر روی دختر کاتالوگ ابرها اضافه کنیم. یک لایه جدید (Ctrl / Cmd + Shift + N) بازاریابی شبکه ای روی ستون لایه ها ایجاد کنید. ابزار براش بازاریابی شبکه ای فعال کنید (B) کاتالوگ وارد کنید: </p>
<ul>
<li> اندازه قلم مو: 1200px </li>
<li> سختی: 0٪ </li>
<li> Opacity: 25٪ </li>
<li> جریان: 100٪ </li>
<li> #: fffdd6 </li>
</ul>
<p> قلم مو بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ناحیه زیر: </p>
<p class= image085 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image085.jpg؟resize=600٪2C287 "/> </p>
<p> حالا همه لایه ها بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای این مرحله انتخاب کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید (Ctrl / Cmd + G). گروه بازاریابی شبکه ای به "خواب غول" نامگذاری کنید. </p>
<p class= image086 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image086.jpg؟resize=600٪2C283 "/> </p>
<h3> مرحله 7: تنظیمات نهایی </h3>
<p> اکنون، اجازه دهید رنگ کاتالوگ نور تصویر ما بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم. ابتدا اجازه دهید یک لایه تنظیم Solid Color بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای دکمه Create New Fill / Adjustment Layer ایجاد کنیم. </p>
<p class= image087 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image087.jpg؟resize=224٪2C474 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای باز شدن، یک منوی متنی بازاریابی شبکه ای نشان می دهد؛ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این منوی متنی، بر روی Solid Color کلیک کنید. </p>
<p class= image088 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image088.jpg؟resize=204٪2C404 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای باز کردن، ورودی زیر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران # فضا. </p>
<ul>
<li> #: 00011d </li>
</ul>
<p class= image089 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image089.jpg؟resize=558٪2C377 "/> </p>
<p> اکنون صفحه شما با رنگ آبی تیره پر شده کاتالوگ. ما نمی خواهیم که حالت Blending Mode کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تغییر دهیم: </p>
<ul>
<li> حالت ترکیب: خروج </li>
<li> Opacity: 70٪ </li>
</ul>
<p class= image090 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image090.jpg؟resize=228٪2C68 "/> </p>
<p> نتیجه: </p>
<p class= image091 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image091.jpg؟resize=600٪2C598 "/> </p>
<p> همان روند بازاریابی شبکه ای تکرار کنید، اما این بار، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جعبه Solid Color، وارد کنید: </p>
<p class= image092 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image092.jpg؟resize=558٪2C377 "/> </p>
<p> حالت Blending بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تغییر دهید: </p>
<p class= image093 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image093.jpg؟resize=227٪2C69 "/> </p>
<p> یک تنظیم رنگی دیگر ایجاد کنید، کاتالوگ این بار ورودی زیر کاتالوگ: </p>
<p class= image094 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image094.jpg؟resize=558٪2C377 "/> </p>
<p> حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تغییر دهید: </p>
<p class= image095 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image095.jpg؟resize=227٪2C68 "/> </p>
<p> یک لایه اصلاح نقشه گرادیان بعدی ایجاد کنید. </p>
<p class= image096 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image096.jpg؟resize=220٪2C454 "/> </p>
<p class= image097 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image097.jpg؟resize=204٪2C426 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای باز کردن، انجام موارد زیر: </p>
<p class= image098 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image098.jpg؟resize=258٪2C363 "/> </p>
<p> سپس حالت ترکیب کاتالوگ لایه شفاف بازاریابی شبکه ای به موارد زیر تنظیم کنید: </p>
<p class= image099 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image099.jpg؟resize=222٪2C69 "/> </p>
<p class= image100 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image100.jpg؟resize=598٪2C600 "/> </p>
<p> بعد، یک لایه تنظیم روشنایی / کنتراست ایجاد کنید بازاریابی شبکه ای همان لایه Create New Fill / Adjustment ایجاد کنید کاتالوگ تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای وارد کنید: </p>
<p class= image101 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image101.jpg؟resize=204٪2C426 "/> </p>
<p class= image102 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image102.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p> نتیجه: </p>
<p class= image103 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image103.jpg؟resize=600٪2C598 "/> </p>
<p> یک لایه تنظیم نوردهی ایجاد کنید بازاریابی شبکه ای منوی Create new Fill / Adjust new ایجاد کنید کاتالوگ یک بار باز کنید: </p>
<p class= image104 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image104.jpg؟resize=204٪2C426 "/> </p>
<p class= image105 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image105.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<p class= image106 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image106.jpg؟resize=598٪2C600 "/> </p>
<p> سرانجام، اجازه دهید یک لایه تنظیم فیلتر عکس بازاریابی شبکه ای Create New Fill / Adjustment menu ایجاد کنیم کاتالوگ سپس بازاریابی شبکه ای فیلتر زیر استفاده کنیم: </p>
<p class= image107 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image107.jpg؟resize=204٪2C426 "/> </p>
<p class= image108 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image108.jpg؟resize=214٪2C422 "/> </p>
<p class= image109 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image109.jpg؟resize=214٪2C356 "/> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class= جهان زیر آسمان "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image9-1.jpg؟resize=700٪2C700 " /></p>
<h3>Download the PSD</h3>
<div class=Download

Tutorial by Michael Vincent Manalo

image111" src="https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image111.jpg?resize=150%2C152" />I have always been inspired by having the sky very close to the roof of a house and dream of what could be living up there. So, thank you for visiting this page and using my tutorial, if you would like to see more of my works, visit me on this site: www.michaelvincentmanalo.com &#8211; Michael Vincent Manalo</p>
<p>The post How to Create a World Under the Sky using Photoshop appeared first on Photoshop Tutorials.</p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/07/10 | نویسنده : bina