بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک صحنه جنگل شبانه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست یک صحنه جنگل خزه بازاریابی شبکه ای با پریس های پروازی ایجاد کنید. این آموزش به شما نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای چیست خلاقانه پس زمینه جنگل خود بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید، یک ساختمان سنگ بازاریابی شبکه ای به یک برج تبدیل کنید، کاتالوگ برای ساختن یک روستای مینیاتوری برای جن، اضافه کنید.

پیش نمایش نتایج نهایی


منابع آموزشی

 • دختر & # 8211؛ DeviantART
 • درخت کاتالوگ # 8211؛ DeviantART
 • خانه پری کاتالوگ # 8211؛ DeviantART
 • پری 1 & # 8211؛ DeviantART
 • Ariata & # 8211؛ DeviantART (جایگزین)
 • گلها کاتالوگ # 8211؛ DeviantART
 • پیشینه & # 8211؛ DeviantART
 • درخت 2 & # 8211؛ DeviantART
 • درب # 8211؛ sxc.hu
 • Twig & # 8211؛ DeviantART
 • وینز کاتالوگ # 8211؛ DeviantART
 • مسیر & 8211؛ DeviantART
 • خانه جادوگر # 8211؛ DeviantART
 • بیرنگ، پروانه & # 8211؛ دك ويد

مرحله 1 (ایجاد پایه پسزمینه)

با ایجاد یک سند جدید (Ctrl + N) بازاریابی شبکه ای 1500 پیکسل عرض کاتالوگ 1000 پیکسل بالا:

 step1a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step1a.jpg؟resize=527٪2C332 "/> </p>
<p> Hit G روی صفحه کلید برای فعال کردن ابزار Gradient. رنگ پیش زمینه بازاریابی شبکه ای به سفید کاتالوگ پس زمینه به رنگ سیاه تنظیم کنید. گرادیان لینیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. با کلیک کردن بر روی بالای صفحه کاتالوگ کشیدن به پایین آن، سند سفید بازاریابی شبکه ای با شیب پر کنید. </p>
<p class= step1b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step1b.jpg؟resize=600٪2C453 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 2 (ایجاد پیش زمینه) </h3>
<p> تصویر موجود بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند باز کنید. ضربه بزنید Ctrl + G برای متریال بگینر دادن تصویر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک گروه. نام این گروه پیش زمینه 1. سپس با انتخاب لایه درخت، به لایه> اشیاء هوشمند> تبدیل به شیء هوشمند بروید. این لایه بازاریابی شبکه ای به یک لایه شیء هوشمند تغییر خواهد داد. </p>
<p class= step2a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2a.jpg؟resize=600٪2C482 "/> </p>
<p> اکنون تصویر بازاریابی شبکه ای برای پوشش سند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نظر بگیرید. برای انجام این کار بازاریابی شبکه ای ابزار Transform Tool آزاد استفاده کنید. ضربه زدن بر روی صفحه کلید همراه با کلیک کردن کاتالوگ کشیدن یکی بازاریابی شبکه ای نقطه کشیدن آبی رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر تصویر. موقعیت خود بازاریابی شبکه ای به گونه ای تنظیم کنید که شاخه درخت پرچم پیشین بازاریابی شبکه ای پر کند. </p>
<p class= step2b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2b.jpg؟resize=644٪2C484 "/> </p>
<p> این نتیجه باید شبیه به: </p>
<p class= step2c "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2c.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<p> اکنون این لایه بازاریابی شبکه ای فیلتر کنید: سفارشی. برای رسیدن به این، به Filter> Others> Custom بروید. نگاهی به تصویر زیر برای پیدا کردن تنظیم فیلتر سفارشی: </p>
<p class= step2d "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2d.jpg؟resize=574٪2C470 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید باشد: </p>
<p class= step2e "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2e.jpg؟resize=600٪2C403 "/> </p>
<p> ما فقط نیاز به ساقه درخت به عنوان پیش زمینه صحنه. ما بقیه تصویر بازاریابی شبکه ای پنهان می کنیم تا تنها ساقه قابل مشاهده باشد. برای رسیدن به این هدف، پس زمینه تصویر بازاریابی شبکه ای پوشیده ایم. به Layer> Layer Mask بروید. یک لایه ماسک لایه ماسک کنار لایه وجود خواهد داشت. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف پس زمینه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. برای رسیدن به این هدف بازاریابی شبکه ای Lasso Tool استفاده کنید. با لایه ماسک لایه فعال فعال بازاریابی چند سطحی، Shift + F5 بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا آن بازاریابی شبکه ای پر کنید. ماسک بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید این پس زمینه بازاریابی شبکه ای پنهان می کند. </p>
<p class= step2f "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step2f.jpg؟resize=600٪2C537 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 3 (پیش زمینه های دیگر) </h3>
<p> تکراری (Ctrl + J) لایه تصویر درختی که پیش زمینه قبلی استفاده شده کاتالوگ. این لایه بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید کاتالوگ گروه پیش زمینه 2 بازاریابی شبکه ای نامگذاری کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای این لایه تکرار، پیش زمینه دیگری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طرف دیگر اضافه خواهیم کرد. تقریبا همان مراحل بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ایجاد پیش زمینه قبلی انجام شده کاتالوگ، انجام دهید. یکی بازاریابی شبکه ای چیزهایی که باید به خاطر بسپارد سعی کنید شکل، موقعیت کاتالوگ اندازه پیش زمینه دوم بازاریابی شبکه ای تغییر دهید تا یکنواخت نشود: </p>
<p class= step3a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step3a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> یک گروه دیگر بازاریابی شبکه ای برای پیش زمینه دیگری ایجاد کنید. نام گروه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه. گروه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه های پیشین متریال بگینر دهید. ما هنوز هم تقریبا قدم های ساقه بازاریابی شبکه ای به عنوان مقدمات قبلی انجام می دهیم. </p>
<p class= step3b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step3b.jpg؟resize=600٪2C403 "/> </p>
<p> باز هم، گروه دیگری بازاریابی شبکه ای برای آخرین پیش زمینه ایجاد کنید. نام این گروه پیش زمینه دیگر </p>
<p class= step3c "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step3c.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 4 (افزودن تصویر پسزمینه) </h3>
<p> تصویر پسزمینه بازاریابی شبکه ای به سند باز کنید. این تصویر بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید. آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گروه های پیش زمینه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه متریال بگینر دهید. با ابزار Transform Free، تصویر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقیاس بزرگ بالا ببرید. موقعیت خود بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صورت نیاز تنظیم کنید. لطفا برای تصویر زیر به تصویر زیر نگاه کنید: </p>
<p class= step4a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4a.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p> به این شیء هوشمند یک فیلتر هوشمند بدهید: سفارشی. تنظیمات مشابه مرحله قبلی 2 برای فیلتر سفارشی بازاریابی شبکه ای اعمال کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه ظاهر خواهد خرید کاتالوگ بیز: </p>
<p class= step4b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4b.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> بعد، این لایه یک فیلتر هوشمند دیگر بازاریابی شبکه ای اضافه کنید: Surface Blur. برای رسیدن به این، به Filter> Blur> Surface Blur بروید. </p>
<p class= step4c "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4c.jpg؟resize=600٪2C537 "/> </p>
<p> این لایه پس زمینه بازاریابی شبکه ای ماسک کاتالوگ ماسک برخی بازاریابی شبکه ای مناطق بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قرمز مشخص شده کاتالوگ. سعی کنید بازاریابی شبکه ای یک برس بسیار نرم نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 10٪ تا 20٪ کدورت استفاده کنید. تصویر زیر به شما مناطق جابه جایی بازاریابی شبکه ای هدایت می کند: </p>
<p class= step4d "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4d.jpg؟resize=600٪2C403 "/> </p>
<p> این نتیجه باید باشد: </p>
<p class= step4e "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4e.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> بر روی فیلتر اثر ماسک روی تصویر کلیک کنید کاتالوگ قسمت های مشخص شده قرمز بازاریابی شبکه ای ماسک کنید. برای پوشاندن مناطق بازاریابی شبکه ای یک برس بسیار نرم استفاده کنید. </p>
<p class= step4f "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step4f.jpg؟resize=545٪2C675 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 5 (افزودن شاخه ها به پس زمینه) </h3>
<p> یک تصویر دیگر درخت بازاریابی شبکه ای باز کنید. قسمت کاشت درخت. بازاریابی شبکه ای ابزار Lasso برای انتخاب بخش کاتالوگ برش آن به یک لایه استفاده کنید. </p>
<p class= step5a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step5a.jpg؟resize=600٪2C451 "/> </p>
<p> قسمت برشده بازاریابی شبکه ای به سند اصلی اضافه کنید. آن بازاریابی شبکه ای بالای لایه پس زمینه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه متریال بگینر دهید. ماسک برخی بازاریابی شبکه ای قطعات غیر ضروری. </p>
<p class= step5b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step5b.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 6 (ایجاد زمین) </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما قصد داریم زمین ایجاد کنیم. تصویر سابق خانه پری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند باز کنید. آن بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید. مقیاس آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جایی که لازم کاتالوگ متریال بگینر دهید. این لایه خانه پری بازاریابی شبکه ای بین دو گروه اول پیش زمینه کاتالوگ دو گروه دوم متریال بگینر دهید. </p>
<p class= step6a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> لایه خانه پری بازاریابی شبکه ای کپی کنید (Ctrl + J). به این لایه تکراری بازاریابی شبکه ای شیء هوشمند برخی بازاریابی شبکه ای فیلترها بازاریابی شبکه ای با رفتن به Filter> Filter Gallery </p>
<p class= step6b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6b.jpg؟resize=539٪2C550 "/> </p>
<p class= step6c "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6c.jpg؟resize=533٪2C559 "/> </p>
<p> نتیجه باید شبیه به این باشد: </p>
<p class= step6d "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6d.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<p> به یک فیلتر هوشمند دیگر: </p>
<p class= step6e "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6e.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p> مخلوط کردن لایه تقلید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت opacity 55٪ تنظیم کنید: </p>
<p class= step6f "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6f.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> دومین لایه خانه پری بازاریابی شبکه ای تکرار کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه نرم نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 30٪ شفافیت متریال بگینر دهید. تمام لایه های پری خانه بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ Ctrl + G بازاریابی شبکه ای برای گروه بندی آنها انتخاب کنید. نام این گروه زمین </p>
<p class= step6g "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step6g.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 7 (لایه تنظیم) </h3>
<p> اکنون به Layer> Layer Adjustment New> Hue / Saturation بروید تا یک لایه تنظیم بالاتر بازاریابی شبکه ای تمام لایه های پری خانه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه گروه زمین متریال بگینر دهید. </p>
<p class= step7a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step7a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> ماسک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت های رنگی مشخص شده بازاریابی شبکه ای لایه رنگ / اشباع کاتالوگ ترکیب آن بازاریابی شبکه ای به حالت طبیعی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80٪ کدورت: </p>
<p class= step7b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step7b.jpg؟resize=600٪2C861 "/> </p>
<hr />
<h3> گام 8 (پوشش بخشي بازاریابی شبکه ای زمين) </h3>
<p> ما باید قسمت بالایی تصاویر خانه پری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گروه زمین پنهان کنیم. ما فقط به زمین نیاز داریم برای رسیدن به این هدف، گروه زمین بازاریابی شبکه ای ماسک می کنیم. همانطور که می بینیم بخش مشخص شده قرمز ناحیه ای کاتالوگ که ماسک بازاریابی چند سطحی (پنهان). برای پوشاندن منطقه بازاریابی شبکه ای یک برس بسیار نرم استفاده کنید. </p>
<p class= step8a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step8a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<hr />
<h3> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه نتیجه باید شبیه باشد. </h3>
<p> دستورالعملهای خود بازاریابی شبکه ای اینجا بنویسید. </p>
<p class= step8b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step8b.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 9 (آماده سازی یک خانه سنگی) </h3>
<p> دوباره تصویر مجلسی پری بازاریابی شبکه ای باز کنید. خانه سنگ بازاریابی شبکه ای تصویر بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه برش دهید. خانه بازاریابی شبکه ای بین پیش زمینه هایی که قبلا ساخته شده اند متریال بگینر دهید. لایه خانه بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید. نگاهی به تصویر زیر برای الهام شما: </p>
<p class= step9a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step9a.jpg؟resize=600٪2C382 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 10 (فیلتر هوشمند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران خانه) </h3>
<p> ما همچنین این خانه بازاریابی شبکه ای بعضی بازاریابی شبکه ای فیلترهای هوشمند خواهیم داد، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این صحنه به سایر اشیا اپلاین ایم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا فیلتر هوشمند باید اپلاین شود: </p>
<p class= step10a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10a.jpg؟resize=538٪2C547 "/> </p>
<p> دوباره مقدار همان سفارشی: </p>
<p class= step10b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10b.jpg؟resize=572٪2C277 "/> </p>
<p> به این سطح تمیز هوشمند نیز می توانید </p>
<p class= step10c "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10c.jpg؟resize=326٪2C386 "/> </p>
<p> این نتیجه به نظر می رسد: </p>
<p class= step10d "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10d.jpg؟resize=600٪2C411 "/> </p>
<p> ما نیاز به پنهان کردن اثر فیلتر های هوشمند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ساختمان خانه سنگ با پوشش آنها. روی عینک ماسک فیلتر هوشمند کلیک کنید کاتالوگ قسمت مشخص شده قرمز منطقه خانه بازاریابی شبکه ای ماسک کنید: </p>
<p class= step10e "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10e.jpg؟resize=496٪2C675 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، لایه لایه سنگ بازاریابی شبکه ای ماسک لایه بازاریابی شبکه ای ماساژ دهید کاتالوگ لبه های تصویر بازاریابی شبکه ای ماسک کنید تا با محیط اطراف آن مخلوط شود: </p>
<p class= step10f "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step10f.jpg؟resize=600٪2C411 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 11 (ایجاد قسمت بالای ساختمان خانه) </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما شکل بیشتری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای ساختمان سنگ اضافه می کنیم. برای رسیدن به این هدف، بخش بالای راهنمای بازاریابی شبکه ای بردارید. سپس، شکل برش بازاریابی شبکه ای با اصلاح آن تغییر دهید. </p>
<p class= step11a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step11a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> شکل بازاریابی شبکه ای به بالای ساختمان اضافه کنید: </p>
<p class= step11b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step11b.jpg؟resize=600٪2C423 "/> </p>
<p> لبه های شکل بازاریابی شبکه ای ماسک کنید تا آن بازاریابی شبکه ای با ساختمان اصلی مخلوط کنید. پس بازاریابی شبکه ای پیدا کردن یک نتیجه خوب، لایه ها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید. نام گروه اصلی سنگ خانه </p>
<p class= step11c "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step11c.jpg؟resize=600٪2C436 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 12 (اضافه کردن درب) </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما یک درب جلو به ساختمان سنگی که ایجاد کرده ایم بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد. تصویر جادوگر خانه بازاریابی شبکه ای به سند باز کنید. محل آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جایی که مورد نیاز کاتالوگ کاتالوگ همچنین اندازه آن بازاریابی شبکه ای اندازه گیری کنید. اطمینان حاصل کنید که این لایه تصویر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ی سنگی متریال بگینر دهید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گروه اصلی خانه ی سنگی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه. </p>
<p class= step12a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step12a.jpg؟resize=600٪2C418 "/> </p>
<p> ماسک بدون نیاز به بخشی بازاریابی شبکه ای خانه برای پنهان کردن آنها کاتالوگ تنها بخش درب خانه کاتالوگ. </p>
<p class= step12b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step12b.jpg؟resize=600٪2C429 "/> </p>
<p> درب کمی تاریک کاتالوگ. ما باید آن بازاریابی شبکه ای کمی بیشتر روشن کنیم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چیزی کاتالوگ که باید انجام دهید: یک لایه جدید ایجاد کنید (Shift + Ctrl + N) بالای لایه درب درون گروه. اطمینان حاصل کنید که یک ماسک قطع برای این لایه ایجاد کنید. این لایه جدید بازاریابی شبکه ای با رنگ خاکستری 50٪ پر کنید کاتالوگ ترکیب آن بازاریابی شبکه ای برای پوشش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ شفافیت تنظیم کنید. با یک برس بسیار نرم کاتالوگ نرم، رنگ سفید سفیدی بازاریابی شبکه ای به ناحیه هایی که باید روشن شود. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا ترکیب طبیعی این لایه به نظر می رسد: </p>
<p class= step12c "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step12c.jpg؟resize=600٪2C426 "/> </p>
<p> کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه پس بازاریابی شبکه ای آن کاتالوگ که لایه به Overlay بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ Opacity تنظیم شود: </p>
<p class= step12d "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step12d.jpg؟resize=600٪2C426 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 13 (برجسته سازی به خانه سنگ) </h3>
<p> اکنون پردازش شده کاتالوگ تا برخی بازاریابی شبکه ای نکات برجسته بازاریابی شبکه ای به لبه های خانه سنگی. یک لایه جدید دیگر بازاریابی شبکه ای بالای لایه ساختمان اصلی درون گروه خانه سنگ ایجاد کنید. این لایه یک ماسک قطع کنید. اطمینان حاصل کنید که رنگ سفید برای پیش زمینه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. ضربه بزنید B بر روی صفحه کلید برای فعال کردن ابزار قلم مو. با یک برس بسیار نرم کاتالوگ نرم که به 10 تا 20٪ کدورت می رسد، لبه های ساختمان بازاریابی شبکه ای لمس کنید تا آن بازاریابی شبکه ای برجسته کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید باشد: </p>
<p class= step13a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step13a.jpg؟resize=600٪2C431 "/> </p>
<p> ما تقریبا با خانه سنگ ساخته شده کاتالوگ. سرانجام، برای ایجاد خانه بهتر، مخفی شدن لایه گروه خانه به 75-80٪ کدورت بازاریابی شبکه ای کاهش دهید: </p>
<p class= step13b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step13b.jpg؟resize=600٪2C401 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 14 (افزودن مسیر) </h3>
<p> اکنون مسیری بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه خواهیم کرد. تصویر سرسره باغی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند باز کنید. مقیاس اندازه کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقابل خانه سنگ کاتالوگ. </p>
<p class= step14a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step14a.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p> بقیه تصویر بازاریابی شبکه ای ماسک کنید تا فقط مسیر مشخص شود: </p>
<p class= step14b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step14b.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 15 (اضافه کردن برجسته به پیش زمینه ها) </h3>
<p> با توجه به این که نور به شدت بازاریابی شبکه ای منبع پشتی متمرکز بازاریابی چند سطحی، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برخی بازاریابی شبکه ای مناطق بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه ها گسیل بازاریابی چند سطحی. برای تعریف این پدیده، ما برخی بازاریابی شبکه ای نقاط برجسته بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطقی که نور باید بازاریابی شبکه ای بین برود، اضافه کنیم. بازگشت به گروه پیشین 1. سپس یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه پیش زمینه درون گروه ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید که یک ماسک قطع برای این لایه ایجاد کرده کاتالوگ نام آن بازاریابی شبکه ای برجسته کنید. یک برس بسیار نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا به کدورت 10-20٪ برسید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر، با انتخاب لایه برجسته، رنگ سفید نرم بازاریابی شبکه ای روی لبه های پیش زمینه متریال بگینر دهید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران شکل زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= step15a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step15a.jpg؟resize=577٪2C433 "/> </p>
<p> برای ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای نکات برجسته بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه های دیگر اقدام کنید: </p>
<p class= step15b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step15b.jpg؟resize=600٪2C400 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 16 (تهیه یک خانه درخت) </h3>
<p> یک خانه درخت بازاریابی شبکه ای به سند اصلی اضافه خواهیم کرد. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا قدم ما باید برای آماده سازی خانه انجام دهیم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدا بازنویسی تصویر پایتخت خانه بازاریابی شبکه ای باز کنید. قطعه ساقه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر بردارید. بازاریابی شبکه ای Lasso Tool برای این منظور استفاده کنید. </p>
<p class= step16a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step16a.jpg؟resize=529٪2C455 "/> </p>
<p> همچنین، تصویر باغ بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ یکی بازاریابی شبکه ای شکل (مشخص شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آبی رنگ) بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر بردارید: </p>
<p class= step16b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step16b.jpg؟resize=583٪2C441 "/> </p>
<p> یک تصویر دیگر بازاریابی شبکه ای باز کنید. درب تصویر بازاریابی شبکه ای بردارید. سعی کنید شکل درب بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران عکس نشان اپلاین شده کاتالوگ ایجاد کنید: </p>
<p class= step16c "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step16c.jpg؟resize=428٪2C675 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 17 (ایجاد یک خانه درخت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه) </h3>
<p> پس بازاریابی شبکه ای آماده سازی اشیاء خانه درخت، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما اشیا بازاریابی شبکه ای به یک خانه درختی مجزا می کنیم. با اضافه کردن شاخه به سند اصلی، شروع کنید. مقیاس اندازه کاتالوگ جای آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جایی که مورد نیاز کاتالوگ. </p>
<p class= step17a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step17a.jpg؟resize=600٪2C441 "/> </p>
<p> سپس شکل بازاریابی شبکه ای به سند اضافه کنید. محل آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای ساقه متریال بگینر دهید. به طور معمول، اندازه آن بازاریابی شبکه ای اندازه بگذارید. ماسک برخی بازاریابی شبکه ای بخش های غیر ضروری ساقه. </p>
<p class= step17b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step17b.jpg؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<p> سپس درب بازاریابی شبکه ای به خانه درخت اضافه کنید. به این لایه ی درون یک لایه ی سبک بروید به Layer> Layer Styles> Bevel and Emboss: </p>
<p class= step17c "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step17c.jpg؟resize=436٪2C675 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، برای ساختن خانه درخت بیشتر تزئینی، اضافه کردن برخی بازاریابی شبکه ای انگور به آن. تمام لایه های درخت بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ Ctrl + G بازاریابی شبکه ای برای گروه بندی آنها انتخاب کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید باشد: </p>
<p class= step17d "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step17d.jpg؟resize=437٪2C675 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 18 (اضافه کردن برجسته بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران خانه درخت) </h3>
<p> برای تعریف نور تابشی، ما همچنین برخی بازاریابی شبکه ای نکات برجسته بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران خانه درخت بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد. لطفا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد چگونگی انجام این کار به مرحله 15 قبلی مراجعه کنید. </p>
<p class= step18 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step18.jpg؟resize=572٪2C464 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 19 (اضافه کردن درختان کاتالوگ خانه های سنگی) </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، خانه های درختی بیشتری برای پر کردن فضای دور ترکیب صحنه اضافه می کنیم. برای انجام این کار، فقط سه بار لایه گروه اصلی خانه درخت بازاریابی شبکه ای کپی کنید. مقیاس اندازه تکثیر بر طبق آن کاتالوگ متریال بگینر دادن آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه فضا پشت تصویر اصلی خانه سنگ. بسته به فاصله کاتالوگ عمق که باید آنها بازاریابی شبکه ای تحویل دهیم، کدورت هر یک بازاریابی شبکه ای نسخه ها بازاریابی شبکه ای بین 9 تا 35٪ تنظیم کنید. به عنوان مثال، کوچکترین خانه درختی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مخلوط نرمال به میزان 9٪ شبیه کاتالوگ، متوسط ​​آن 15٪ کاتالوگ 38٪ برای بزرگترین آن کاتالوگ. هر جایی که لازم باشد، هرکدام بازاریابی شبکه ای ماسک کنید: </p>
<p class= step19a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step19a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> روش مشابهی برای افزودن خانه های دوردست بیشتر: </p>
<p class= step19b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step19b.jpg؟resize=600٪2C412 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 20 (اضافه کردن دورترین پس زمینه) </h3>
<p> فضای خالی زیادی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پشت خانه اصلی وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، با افزودن اشیاء پس زمینه بیشتر برای پر کردن فضای خالی، ترکیب صحنه بازاریابی شبکه ای غنی سازی می کنیم. برای رسیدن به این هدف، بازاریابی شبکه ای همان تصویر مورد استفاده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مراحل قبلی استفاده می کنیم. تکراری (Ctrl + J) لایه حاوی تصویر مورد استفاده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه. ما می توانیم هر لایه بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای یکی بازاریابی شبکه ای چهار گروه پیشگام که قبلا ساخته شده انتخاب کنیم. پس بازاریابی شبکه ای انتخاب کاتالوگ تکرار لایه، مقیاس اندازه کاتالوگ جایگذاری لایه تکراری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه پس زمینه گرادینت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه پانل متریال بگینر دهید. پنهان کردن برخی قسمت های لایه با ماسک کردن آن کاتالوگ تنظیم آن به حالت نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 65٪ کدورت. </p>
<p class= step20a "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step20a.jpg؟resize=600٪2C402 "/> </p>
<p> یک پس زمینه دیگر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طرف دیگر اضافه کنید. برای جسم پس زمینه دوم، مخلوط کردن آن بازاریابی شبکه ای به حالت طبیعی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 30٪ کدورت: </p>
<p class= step20b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step20b.jpg؟resize=600٪2C402 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 21 (اضافه کردن اشیاء بیشتر) </h3>
<p> ما تقریبا ترکیب بازاریابی شبکه ای به پایان رسانده ایم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، با اضافه کردن گل به صحنه، فضای بیشتری بازاریابی شبکه ای برای فضای پری ایجاد خواهیم کرد. همانطور که می توان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر مشاهده کرد، ما می توانیم دریابیم که گل ها بازاریابی شبکه ای اضافه کردم. با این حال، به صورت اختیاری می توانیم گل هایی بازاریابی شبکه ای که جایی نیستند دقیقا همان جایی که آنها بازاریابی شبکه ای متریال بگینر دادم اضافه کنم. </p>
<p class= step21a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step21a.jpg؟resize=600٪2C436 "/> </p>
<p> اکنون پری کاتالوگ پروانه ها بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. همانطور که ما آن ها بازاریابی شبکه ای به اشیاء دیگر اضافه کردیم، به برخی بازاریابی شبکه ای جنبه های جالب اشاره می کنیم. برای پروانه ها، کدورت کوکی آنها بازاریابی شبکه ای تا 45-60٪ تغییر دهید. </p>
<p class= step21b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step21b.jpg؟resize=600٪2C428 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 22 (اضافه کردن نور) </h3>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن برخی بازاریابی شبکه ای نور سفید نرم بازاریابی شبکه ای زیر پای فریزها رنگ خواهیم کرد. ابزار براش بازاریابی شبکه ای دوباره فعال کنید. رایحه دور بسیار نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. کدورت آن بازاریابی شبکه ای تا 10-20٪ تنظیم کنید. بعضی بازاریابی شبکه ای نور سفید بازاریابی شبکه ای زیر پای فرسنگ ها رنگ کنید. </p>
<p class= step22a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step22a.jpg؟resize=500٪2C432 "/> </p>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید. این لایه جدید بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید مخلوط کردن آن بازاریابی شبکه ای به رنگ زدگی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه، رنگ نقاط سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق پیش زمینه کاتالوگ. بازاریابی شبکه ای یک برس دور بسیار نرم با اندازه متنوع به 1-5 استفاده کنید. شفافیت قلموی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 60-100٪ تنظیم کنید. با این حال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه، نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران درب خانه اصلی سنگ بازاریابی شبکه ای روشن کنید. برای رنگ دادن به نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران درب، شفافیت برس بازاریابی شبکه ای تا 5-10 تنظیم کنید کاتالوگ برس بازاریابی شبکه ای به طور مرتب روی درب کاتالوگ پله بریزید. خوب، این لایه باید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مخلوط نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت ظاهر شود: </p>
<p class= step22b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step22b.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<p> کاتالوگ این نتیجه پس بازاریابی شبکه ای تنظیم رنگ Dodge ترکیب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت: </p>
<p class= step22c "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step22c.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 23 (اضافه کردن اشیاء بیشتر) </h3>
<p> من تصمیم گرفتم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران خانه های پیشقوی درهای بیشتری اضافه کنم تا احساس یک جهان پری بازاریابی شبکه ای تأکید کنم. خوب، این چیزی کاتالوگ که ما باید انجام دهیم: اول، لایه درب که قبلا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گروه خانه درخت ساخته شده کاتالوگ بازاریابی شبکه ای کپی کنید. کپی برداری بازاریابی شبکه ای به همان تعداد مورد نیاز انجام دهید. هر کپی برداری که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پیش زمینه های درخت لازم باشد، متریال بگینر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، آنها بازاریابی شبکه ای برجسته کنید. </p>
<p class= step23a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step23a.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای اینکه یک پرنده به صحنه اضافه خرید کاتالوگ بیز، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ: </p>
<p class= step23b "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step23b.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<hr />
<h3> گام 24 (یک دختر پیکینگ) </h3>
<p> برای تکمیل ترکیب صحنه، ما هدف نهایی بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد: یک دختر پیکینگ. تصویر دختر بازاریابی شبکه ای باز کنید. مدل بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه بردارید کاتالوگ سپس به سند اصلی اضافه کنید. </p>
<p class= step24a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step24a.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه دختر ایجاد کنید کاتالوگ این لایه جدید بازاریابی شبکه ای یک ماسک قطع کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه جدید، رنگ سیاه نرم بازاریابی شبکه ای روی لباس پایین کاتالوگ بازوی دختر متریال بگینر دهید تا سایه بازاریابی شبکه ای تعریف کنید. نام این سایه لایه: </p>
<p class= step24b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step24b.jpg؟resize=600٪2C404 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 25 (تنظیم رنگ) </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، تنظیمات رنگی بازاریابی شبکه ای برای تنظیم صحنه صحنه انجام خواهیم داد. ابتدا به Layer> New Adjustment Layer> Chanel Mixer بروید. تنظیمات بازاریابی شبکه ای برای این لایه تنظیم کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ. سپس قسمت کوچکی بازاریابی شبکه ای این لایه (که به رنگ قرمز مشخص شده کاتالوگ) بازاریابی شبکه ای مخفی می کند تا اثر آن بازاریابی شبکه ای مخفی کند. همیشه بازاریابی شبکه ای برس دور بسیار نرم استفاده کنید تا قطعات بازاریابی شبکه ای ماسک کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، کدورت بازاریابی شبکه ای به 86٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= step25a "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25a.jpg؟resize=600٪2C628 "/> </p>
<p> یک تنظیم لایه دیگری اضافه کنید: فیلتر عکس </p>
<p class= step25b "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25b.jpg؟resize=600٪2C624 "/> </p>
<p> لایه تنظیم بیشتر: منحنی ها </p>
<p class= step25c "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25c.jpg؟resize=600٪2C478 "/> </p>
<p> لایه های منحنی بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای قسمت های این لایه بازاریابی شبکه ای ماسک کنید: </p>
<p class= step25d "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25d.jpg؟resize=600٪2C405 "/> </p>
<p> باز هم لایه تنظیم بیشتر: ارتعاش </p>
<p class= step25e "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25e.jpg؟resize=600٪2C524 "/> </p>
<p> تنظیم آخرین لایه: تعادل رنگ </p>
<p class= step25f "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25f.jpg؟resize=600٪2C541 "/> </p>
<p> خوب، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید پس بازاریابی شبکه ای دادن تنظیمات: </p>
<p class= step25g "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step25g.jpg؟resize=675٪2C450 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 26 (لمس نهایی) </h3>
<p> آنچه که باید انجام دهیم این کاتالوگ که تمام لایه های قابل رویت بازاریابی شبکه ای تمبر کنیم. اطمینان حاصل کنید که بیشتر لایه / گروه بالا انتخاب شده کاتالوگ، سپس Ctrl + Shift + Alt + E بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا لایه های قابل رویت بازاریابی شبکه ای به لایه ی یکسان لمس کنید. این لایه تمبر بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید. بعد به Filter> Others> High Pass بروید. </p>
<p class= step26a "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26a.jpg؟resize=322٪2C630 "/> </p>
<p> بعد، مکان نما بازاریابی شبکه ای روی فیلتر High Pass متریال بگینر دهید کاتالوگ سپس برای نمایش گزینه جعبه دستور </p>
<p> راست کلیک کنید</p>
<p class= step26b "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26b.jpg؟resize=600٪2C369 "/> </p>
<p> وقتی جعبه گزینه دستور بازاریابی شبکه ای نشان می دهد، گزینه Edit Smart Filter Mixing Options بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس صفحه بازاریابی شبکه ای برای حالت مخلوط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 17٪ کدورت تنظیم کنید: </p>
<p class= step26c "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26c.jpg؟resize=573٪2C600 "/> </p>
<p> نتیجه باید شبیه به این باشد: </p>
<p class= step26d "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26d.jpg؟resize=675٪2C450 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، ما تاثیر فیلتر عبور بالا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برخی مناطق بازاریابی شبکه ای پنهان می کنیم. برای انجام این کار، روی تصویر بند انگشتی فیلتر هوشمند کلیک کنید، سپس قسمت های مشخص شده قرمز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه بازاریابی شبکه ای ماسک کنید: </p>
<p class= step26e "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26e.jpg؟resize=600٪2C539 "/> </p>
<p> این کار ما تمام شده کاتالوگ. نتیجه این کاتالوگ: </p>
<p class= step26f "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26f.jpg؟resize=675٪2C450 "/> </p>
<p> اما .. تصمیم گرفتم کمی نتیجه بازاریابی شبکه ای ببرم. بنابراین نتیجه نهایی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ: </p>
<p class= step26g "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/step26g.jpg؟resize=675٪2C481 "/> </p>
<hr />
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class=


دانلود PSD

Download

Welcome to the Jungle.zip | 96 MB


Tutorial by Dek Wid

Thank you for following this tutorial! Hope that you will have fun following this tutorial and learn something useful from it. Please visit here to see more of my works. Happy photoshopping. &#8211; Dek Wid

&#8211; Dek Wid

The post How to Create a Night Jungle Scenery in Photoshop appeared first on Photoshop Tutorials.

تاریخ ارسال : 17/07/24 | نویسنده : bina