بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک عکس عاشقانه Lady Photo Manipulation | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست یک عکس پرتره منظم بازاریابی شبکه ای به یک دستکاری عکس بانوی عرفانی دستکاری کنید! این آموزش فتوشاپ مراحل روتوش پوست بازاریابی شبکه ای به شما آموزش می دهد، با اضافه کردن آرایش چشم کاتالوگ لب، پیچاندن یک لباس بر روی موضوع کاتالوگ اتمام آن با بسیاری بازاریابی شبکه ای اثرات عرفانی.

پیش نمایش نتایج نهایی

 نتیجه نهایی

منابع آموزشی

  • مدل & # 8211؛ ریاضیات، Deviantart
  • Robe & # 8211؛ ریاضیات، Deviantart
  • Cosmos & # 8211؛ Funerium بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Resurgere، Deviantart
  • برس مژه & # 8211؛ Obsidiandawn

مرحله 1

تصویر مدل بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ کاتالوگ دوبار کپی کنید (Ctrl + J) تصویر بازاریابی شبکه ای باز کنید. ما می توانیم تکراری بازاریابی شبکه ای که جزوه پرزنتری نامگذاری کنیم. من، خودم، تکراری بازاریابی شبکه ای به عنوان نسخه پشتیبان تهیه شده کاتالوگ کپی پس زمینه معکوس نامگذاری کردم. نکته : تصویر اصلی اصلی با ابعاد 2304 x 3456 بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 300 پیکسل بر ثانیه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینچ بسیار بزرگ کاتالوگ. ما می توانیم اندازه تصویر بازاریابی شبکه ای تا سایز 768 × 1152 بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100 پیکسل بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر اینچ کاهش دهیم. فایل psd بازاریابی شبکه ای این آموزش که ما می توانیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا دانلود کنیم یکی با اندازه کاهش یافته کاتالوگ همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا ذکر خرید کاتالوگ بیز. تنظیمات مختلفی برای فیلترهای خاصی استفاده بازاریابی چند سطحی که به دلیل کاهش آن می تواند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فایل PSD دیده شود.

 step1a

مرحله 2

لایه بازشو پشت زمینه 2 لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه پنل انتخاب کرده کاتالوگ Ctrl + I بازاریابی شبکه ای به لایه تبدیل کنید.

 step2aa

با لایه ای که هنوز انتخاب شده کاتالوگ، به Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object بروید. این لایه بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل می کند که بعدها با کوچکترین عنصر هوشمند کوچک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گوشه پایین سمت چپ نشان اپلاین بازاریابی چند سطحی.

 step2ab

سپس این گزینه ترکیبی بازاریابی شبکه ای این لایه هوشمند بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای حالت طبیعی به روی پوشش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ شفاف تغییر دهید.

 step2b

نتیجه باید شبیه به این باشد:

 step2c

مرحله 3

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما یک فیلتر عبور بالا برای لایه هوشمند با رفتن به Filter> Others> High Pass می دهیم.

 step3a

تنظیم فیلتر عبور بالا کاتالوگ. پس بازاریابی شبکه ای استفاده بازاریابی شبکه ای این فیلتر، یک فیلتر هوشمند زیر لایه هوشمند با یک تصویر کوچک سفید ماسک نمایش اپلاین بازاریابی چند سطحی. توجه : مقدار فیلتر عبور بالا نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر، یکی برای تصویر با اندازه اصلی کاتالوگ (2304 x3456 pxl بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 300 رزولوشن). اگر ما رزولوشن بازاریابی شبکه ای به 100 pxls / inchs (یک سوم بازاریابی شبکه ای 300) کاهش دهیم، باید مقدار فیلتر بازاریابی شبکه ای به 11.5 pxl (یک سوم بازاریابی شبکه ای 34.5) تنظیم کنیم. این همان نتیجه بازاریابی شبکه ای خواهد داد.

 step3b

با کلیک روی نماد لایه ماسک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین صفحه لایه، این لایه بازاریابی شبکه ای ماسک لایه متریال بگینر دهید.

 step3c

سپس مناطق اطراف چشم ها، بینی، لب ها کاتالوگ موهای بالا بازاریابی شبکه ای ماسک کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ. برای این منظور بازاریابی شبکه ای یک برس بسیار نرم نرم با کدورت 20٪ استفاده کنید.

 step3d

بعد، تصویر کوچک ماسک فیلتر هوشمند بالا بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای نقاط روی صورت کاتالوگ مو بازاریابی شبکه ای ماسک کنید.

 step3e

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه ما باید داشته باشیم:

 step3f

مرحله 4

ابزار مارپیچی بیضوی بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ برای این ابزار روی 10 پیکسل متریال بگینر دهید.

 step4a

سپس لایه کپی پس زمینه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه پانل فعال کنید کاتالوگ انتخاب چشم بازاریابی شبکه ای روی چشم مدل با ابزار مارپیچی بیضی انجام دهید. هنگام کلیک کردن، نگه داشتن کاتالوگ کشیدن ابزار برای ایجاد انتخاب مطمئن شوید که Shift + Alt روی صفحه کلید ضربه بزنید.

 step4ab

پس بازاریابی شبکه ای ایجاد انتخاب، با Ctrl + J ضربه بزنید تا انتخاب بازاریابی شبکه ای به یک لایه جدید اضافه شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه کپی پس زمینه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه پانل کپی کنید. من این لایه بازاریابی شبکه ای راست راست نامگذاری کردم. ما باید این لایه بازاریابی شبکه ای به بالاترین موقعیت منتقل کنیم. برای انجام این کار، لایه بازاریابی شبکه ای به بالاترین موقعیت دستورات لایه (بالای لایه بازشو پس زمینه) متصل کرده، نگهدارید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بکشید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، این لایه ی چشم راست بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید.

 step4b

با عمل جراحی هوشمند چشم راست هنوز فعال شده کاتالوگ، به تصویر> تنظیمات> تغییرات بروید.

 step4c

شروع به تغییر رنگ چشم با کلیک بر روی گزینه رنگ اپلاین شده کاتالوگ. سعی کنید چندین بار با کلیک کردن گزینه ای آبی بیشتر سایه رنگ آبی بازاریابی شبکه ای به چشم بیاورید، با کلیک کردن بر روی گزینه سبز چند بار، سبز کمی سبز بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، با کلیک بر روی گزینه سبک تر، برخی بازاریابی شبکه ای برجسته بازاریابی شبکه ای. پس بازاریابی شبکه ای تغییر رنگ با رنگ دلخواه، تنظیمات تغییرات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر پوشه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران رایانه خود بازاریابی شبکه ای ذخیره کنید کاتالوگ روی OK کلیک کنید.

 step4d

سپس، ما باید میزان کدورت رنگ چشم بازاریابی شبکه ای کاهش دهیم تا ترکیب خوبی داشته باشد. بر روی فیلتر هوشمند تغییری کلیک راست کرده کاتالوگ گزینه Blending Option Smart Filter بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. کدورت بازاریابی شبکه ای تا 40٪ تنظیم کنید

 step4e

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 step4f

ادامه دادن به همان رنگ به چشم دیگر. بازاریابی شبکه ای تنظیمات فیلتر هوشمند تغییری که قبلا توسط بارگذاری آن به فتوشاپ ذخیره شده استفاده کنید.

 step4g

مرحله 5

یک لایه جدید ایجاد کنید (Shift + Ctrl + N). من این لایه پوست بازاریابی شبکه ای پوستی نامیدم

 step5a

ابزار لکه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل ابزار فعال کنید.

 step5b

سعی کنید یک قلم مو بسیار نرم بازاریابی شبکه ای برای ابزار انتخاب کنید. قدرت خود بازاریابی شبکه ای به 52 تنظیم کنید کاتالوگ تمامی لایه ها بازاریابی شبکه ای بررسی کنید

 step5c

برخی بازاریابی شبکه ای نقاط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف چهره مدل بازاریابی شبکه ای شروع کنید که همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ:

 step5d

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه من ایجاد شده:

 step5e

مرحله 6

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما چشم بازاریابی شبکه ای تشکیل می دهیم تا دیدگاه چشم ها بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم. ابزار قلم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل ابزار (P) بگیرید. شروع به ردیابی مناطق چشم با کلیک بر روی ابزار برای ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای نقطه پایه. اگر میخواهید مسیر بازاریابی شبکه ای منحرف کنید مطمئن شوید که نقطه پایانی بازاریابی شبکه ای کلیک کنید، نگه دارید کاتالوگ بکشید. وقتی مسیر بسته کاتالوگ، روی مسیر کلیک راست کلیک کنید تا گزینه مسیر دستور مسیر نمایش اپلاین شود. انتخاب مسیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، این مسیر بازاریابی شبکه ای به یک انتخاب تغییر می دهد.

 step6a

شعاع پر بازاریابی شبکه ای برای انتخاب انتخاب کنید.

 step6b

گام 7

پس بازاریابی شبکه ای انتخاب، به لایه> لایه های تنظیم جدید> رنگ / اشباع

بروید

 step7a

یک لایه رنگ / اشباع با یک ماسک لایه وجود خواهد داشت. تنظیم لایه بازاریابی شبکه ای به تنظیم همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر کاتالوگ.

 step7b

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، این لایه رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای برای پوشش مخلوط کردن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابعاد 44٪ تنظیم کنید.

 step7c

گام 8

برای ایجاد یک انتخاب دیگر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف چشم ادامه دهید.

 step8a

سپس، با اضافه کردن یک رنگ / اشباع به همان اندازه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل، این رنگ بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. تنظیم برای این لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ تنظیم کنید.

 step8b

برای این لایه تنظیم، آن بازاریابی شبکه ای روی 100٪ شفافیت متریال بگینر دهید.

 step8c

مرحله 9

همین کار بازاریابی شبکه ای برای چشم دیگر انجام دهید.

 step9a

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه

 step9b

مرحله 10

تمام لایه های رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس Ctrl + G بازاریابی شبکه ای برای گروه بندی کاتالوگ سپس بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک پوشه ضربه بزنید. من این پوشه بازاریابی شبکه ای به عنوان چشم تشکیل دادم. این لایه گروه بازاریابی شبکه ای یک ماسک لایه بگذارید.

 step10a

پس بازاریابی شبکه ای آن، رنگ چشم بازاریابی شبکه ای پنهان می کند که با موی مدل همپوشانی خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای.

 مرحله 10b

مرحله 11

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، ما برای اضافه کردن مژه ها به مدل اقدام خواهیم کرد. اطمینان حاصل کنید که ما بر روی فتوشاپ نصب کرده ایم. یک لایه جدید ایجاد کنید ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ یکی بازاریابی شبکه ای براش مژه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اندازه بازاریابی شبکه ای متناسب با چشم تنظیم کنید.

 step11a

با رنگ سیاه، مژه بازاریابی شبکه ای به چشم مدل بر روی این لایه جدید رنگ کنید. موقعیت خود بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید تا با کمی چرخش آن به چشم برسید. این لایه مژه بازاریابی شبکه ای نامگذاری کردم

 step11b

با انتخاب لایه مژه، روی نماد سبک لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین صفحه لایه کلیک کنید.

 step11c

این سبک لایه درخشان درون مژه بازاریابی شبکه ای ارائه دهد:

 step11d

مرحله 12

لایه مژه بازاریابی شبکه ای کپی کنید. سپس، با لایه تکراری هنوز انتخاب شده کاتالوگ، به ویرایش> تبدیل> تلنگر افقی بروید. جای خود بازاریابی شبکه ای به جای چشم تنظیم کنید.

 step12a

مرحله 13

یک لایه جدید جدید زیر لایه های قبلی مژه ایجاد کنید. برس مژه دیگر بازاریابی شبکه ای بردارید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه جدید، مژه بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه رنگ کنید.

 step13a

کدورت بازاریابی شبکه ای تا 50٪ برای این مژه تنظیم کنید.

 مرحله 13ب

مرحله 14

به همان شیوه برای افزودن چشم مژه به چشم دیگری عمل کنید.

 step14a

مرحله 15

بعد، دوباره یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ برس مژه پایین بازاریابی شبکه ای بچرخانید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه جدید، مژه های پایینی بازاریابی شبکه ای رنگ کنید.

 مرحله 15a

کوفتگی این مژه پایین بازاریابی شبکه ای به 66٪ تنظیم کنید.

 مرحله 15ب

مژه های پایینی بازاریابی شبکه ای کپی کنید. تکراری بازاریابی شبکه ای به صورت افقی بچرخانید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به چشم دیگری بگذارید. تنظیم آن بازاریابی شبکه ای به مخلوط نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران opacity 76٪.

 مرحله 15c

مرحله 16

انجام دوباره به لب های مدل بازاریابی شبکه ای انجام دهید. ما بازاریابی شبکه ای روش مشابه رنگ آمیزی چشم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 7 کاتالوگ 8 استفاده می کنیم. اطمینان حاصل کنید که مقدار رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای به عنوان تصویر زیر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر تنظیم کنید. لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای به مخلوط نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 50٪ شفاف تنظیم کنید.

 step16a

بعد، لایه رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای دو بار تکرار کنید. اولین تکراری بازاریابی شبکه ای برای مخلوط کردن روی پوسته با ابعاد 73٪ تنظیم کنید کاتالوگ برای پوسته پوسته شدن 30٪ آن بازاریابی شبکه ای روی هم متریال بگینر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه خواهد خرید کاتالوگ بیز:

 step16b

مرحله 17

تصویر دیگر موجود بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ بازاریابی شبکه ای باز کنید. ابزار قلم بازاریابی شبکه ای دوباره بچرخانید کاتالوگ مدل بازاریابی شبکه ای با کلیک کردن روی تمام لبه های آن برای ایجاد مسیر دنبال کنید. وقتی مسیر بسته کاتالوگ، روی مسیر کلیک راست کلیک کنید تا جعبه گزینه دستور مسیر نمایش اپلاین شود. انتخاب مسیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ 1pxl بازاریابی شبکه ای برای پر انتخاب انتخاب کنید. پس بازاریابی شبکه ای انتخاب مدل، Ctrl + J بازاریابی شبکه ای برای انتخاب یک لایه تکثیر کنید.

 مرحله 17a

تمیز کردن صورت مدل بازاریابی شبکه ای ادامه دهید.

 مرحله 17ب

مرحله 18

تصویر بازاریابی شبکه ای به سند اصلی اضافه کنید. ما باید اندازه آن بازاریابی شبکه ای به اندازه مدل صورت بسنجیم. با استفاده بازاریابی شبکه ای Ctrl + T برای فعال کردن این ابزار بازاریابی شبکه ای ابزار تبدیل رایگان استفاده کنید. برای بزرگ کردن تصویر، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حین کلیک کردن، نگه داشتن کاتالوگ کشیدن یکی بازاریابی شبکه ای نقاط تبدیل، کلید Shift بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید فشار دهید

 step18a

بر روی نماد warp کلیک کنید تا ابزار Warp بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ سپس شکل روپایی بازاریابی شبکه ای با تغییر دادن آن به شکل مدل تغییر دهید.

 step18b

نتیجه این تا کنون کاتالوگ.

 step18c

مرحله 19

ما باید شکل بالایی بازاریابی شبکه ای لباس بازاریابی شبکه ای اصلاح کنیم. برای انجام این کار، قسمت بالای روپوش بازاریابی شبکه ای برش دهید کاتالوگ شکل شکسته بازاریابی شبکه ای با تغییر شکل تغییر دهید.

 Step19a

یک لایه برش بازاریابی شبکه ای یک ماسک لایه ای بگذارید کاتالوگ قطعات ناخواسته بازاریابی شبکه ای ماسک کنید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران انتخاب نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 step19b

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید باشد

 Step19c

مرحله 20

لایه برش بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ تکراری بازاریابی شبکه ای به صورت افقی بچرخانید. جای کپی بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن لازم کاتالوگ متریال بگینر دهید.

 step20a

ماسک بخش غیر ضروری بازاریابی شبکه ای تکراری. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، تمام لایه های لباس بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس Ctrl + E بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا آنها بازاریابی شبکه ای به یک لایه متحد کنید. من این لایه جدید بازاریابی شبکه ای با هم ترکیب کردم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا مدل باید تا کنون نگاه کند.

 step20b

گام 21

ما نیاز به اضافه کردن برخی بازاریابی شبکه ای سایه زیر لباس. یک لایه جدید زیر لایه گنبد ادغام شده ایجاد کنید. ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای بردارید. یک برس دور بسیار نرم بازاریابی شبکه ای به 10 تا 20 پیکسل تنظیم کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه جدید، سایه بازاریابی شبکه ای با نوشتن قلم مو با رنگ سیاه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق نشان اپلاین شده توسط فلش ​​های قرمز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر تصویر کنید.

 مرحله 21a

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه من ایجاد شده کاتالوگ.

 step21b

مرحله 22

بعد، یک لایه اصلاح رنگ / اشباع جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ادغام ایجاد کنید کاتالوگ با لمس لایه قبلی استفاده بازاریابی شبکه ای Create Mask Clipping این لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای ماسک قطع کنید.

 step22a

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا تنظیم لایه رنگ / تنظیم کاتالوگ:

 step22b

گام 23

یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه رنگ / اشباع ایجاد کنید. اطمینان حاصل کنید که این لایه جدید یک ماسک قطع شود، مخلوط بازاریابی شبکه ای روی هم متریال بگینر دهید کاتالوگ با رنگ خنثی پوشش (50٪ خاکستری) پر کنید.

 step23a

ابزار طفره رفتن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل ابزار انتخاب کنید. ابزار بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید تا محدوده ای بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود 15 تا 20٪ متریال بگینر دهید کاتالوگ یک برس بسیار نرم بازاریابی شبکه ای برای ابزار انتخاب کنید.

 step23b

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه جدید، شروع به دادن برخی بازاریابی شبکه ای برجسته به لباس بازاریابی شبکه ای با نوازش ابزار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برخی بازاریابی شبکه ای مناطق. سعی کنید به ابزار سوزان نیز جایگزین کنید تا یک سایه نیز داشته باشید:

 step23c

مرحله 24

حالا ما باید پس زمینه صحنه بازاریابی شبکه ای تمیز کنیم. لایه کپی پشت زمینه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ این لایه یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید. پاک کردن پس زمینه با ماسک کردن آن.

 step24a

گام 25

بعدا ما باید یک صحنه جدید بازاریابی شبکه ای به صحنه ببریم. ما بازاریابی شبکه ای تصاویر کیهان برای این منظور استفاده خواهیم کرد. شروع به اضافه کردن یکی بازاریابی شبکه ای تصویر کیهان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر لایه کپی پس زمینه. با ابزار تبدیل رایگان، اندازه تصویر بازاریابی شبکه ای به اندازه صحنه اندازه گیری کنید.

 step25a

سپس پس زمینه کیهانی بازاریابی شبکه ای دو بار تکرار کنید. اولین تکراری بازاریابی شبکه ای برای ضخیم شدن ترکیب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران opacity 100٪ تنظیم کنید کاتالوگ رنگ دوم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ opacity کنید. نتیجه باید شبیه به این باشد:

 step25b

مرحله 26

یک تصویر کیهانی دیگر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام کیهانی که قبلا ایجاد شده کاتالوگ اضافه کنید.

 step26a

ماسک بخش غیر ضروری این لایه کیهانی دوم کاتالوگ ترکیب آن بازاریابی شبکه ای برای روی صفحه نمایش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت

 step26b

گام 27

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما تنظیم کلی بازاریابی شبکه ای به صحنه تنظیم می کنیم، با دادن صحنه یک لایه تنظیم جدید: ارتعاش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر لایه سایه. لایه vibrance بازاریابی شبکه ای به اندازه همان اندازه که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ تنظیم کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به 100٪ شفافیت مخلوط کنید.

 step27a

لایه vibrance بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ تکراری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت 100٪ کدگذاری کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه باید نگاه کنید.

 step27b

گام 28

یک لایه تنظیم جدید جدید بازاریابی شبکه ای بالای لایه لایه برداری متریال بگینر دهید. این بار رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای برای لایه تنظیم اضافه خواهیم کرد کاتالوگ مقدار تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم می کنیم. ماسک برخی بازاریابی شبکه ای مناطق بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران چشم کاتالوگ لب برای این لایه. این لایه بازاریابی شبکه ای به مخلوط نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ شفافیت تنظیم کنید.

 step28a

لایه رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ تکراری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ضخامت 100٪ تنظیم کنید. ماسک برخی مناطق بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ناحیه صورت به صورت کمی

 مرحله 28ب

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، لایه رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای یک بار دیگر کپی کنید کاتالوگ این تکراری بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مخلوط کردن روی صفحه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 50٪ کدورت متریال بگینر دهید.

 step28c

مرحله 29

دوباره تصویر cosmos بازاریابی شبکه ای باز کنید (یکی بازاریابی شبکه ای آن ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ایجاد پس زمینه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل استفاده بازاریابی چند سطحی). این تصویر کیهانی بازاریابی شبکه ای بالای لایه های دیگر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه متریال بگینر دهید. مقیاس اندازه آن کاتالوگ موقعیت خود بازاریابی شبکه ای ترتیب دهید تا سیاره درخشان تصویر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جلوی سینه مدل متریال بگینر گیرد. ماسک بخش غیر ضروری آن. این لایه بازاریابی شبکه ای برای مخفی شدن روی 100٪ تنظیم کنید.

 step29a

دو بار لایه Cosmos بازاریابی شبکه ای کپی کنید. اولین تکراری بازاریابی شبکه ای به حالت ترکیبی صفحه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ شفاف تنظیم کنید کاتالوگ دوم آن بازاریابی شبکه ای برای پوشش مخلوط کردن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ شفافیت تنظیم کنید. نتیجه این یک زیر بازاریابی شبکه ای دوست خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای

 step29b

مرحله 30

سپس، ما دو تنظیم دیگر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کل صحنه تنظیم خواهیم کرد. اولا، ما تنظیم لایه تنظیم فیلتر عکس بازاریابی شبکه ای به صورت تصویر زیر ارائه می دهیم. این لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت 100٪ شفاف نگه دارید.

 step30a

اکنون برای تنظیم دوم، ما لایه تنظیم گرافیکی شیب بازاریابی شبکه ای ارائه خواهیم داد. ما بازاریابی شبکه ای یکی بازاریابی شبکه ای شیب پیش فرض بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ایستگاه بازاریابی شبکه ای پیش تنظیم شیب استفاده می کنیم این کاتالوگ که بنفش، گرادیان نارنجی. این لایه تنظیم گرادیان بازاریابی شبکه ای به حالت نرمال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود 20٪ تنظیم کنید.

 step30b

این نتیجه تا کنون …

 step30c

گام 31

یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه های تنظیم ایجاد کنید. ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ قلم مو نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا سختی 75-80٪ بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه، شکل دایره ای نیمه سفید روی سیاره بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. من این لایه بازاریابی شبکه ای نامگذاری کردم.

 step31a

کاتالوگ این نتیجه پس بازاریابی شبکه ای پوشش این سیاره کاتالوگ:

 step31b

مرحله 32

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، Shift + Ctrl + Alt + E بازاریابی شبکه ای بزنید تا تمام لایه های دیگر بازاریابی شبکه ای به یک تک جدید اضافه کنید. این لایه تمبر بازاریابی شبکه ای به شیء هوشمند تبدیل کنید. سپس، به Filter> Others> Custom با تنظیمات زیر بروید.

 step32a

ماسک ریز فیلتر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ قسمت پس زمینه کاتالوگ قطعات بازاریابی شبکه ای روی چهره مدل مخفی کنید تا اثر فیلتر سفارشی بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. این، آن کاتالوگ .. ما انجام شده کاتالوگ. نتیجه این کاتالوگ:

 step32b

نتایج نهایی

 نتیجه نهایی [1]

آموزش توسط دك ويد

 profile متشکرم بازاریابی شبکه ای این که دنبال این آموزش هستید! امیدوارم امروز چیزی شگفت زده کرده باشید کاتالوگ شگفت انگیز فتوشاپ شوید. طرفین Wid کاتالوگ # 8211؛ وبلاگ شخصی من

& # 8211؛ دك ويد

پست بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک افسانه بانوی عکس دستکاری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/08/31 | نویسنده : bina