بازاریابی شبکه ای چیست یک آثار هنری سورئال گوتیک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنیم | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


نحوه ایجاد این آثار هنری خیره کننده گوتیک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ بازاریابی شبکه ای یاد بگیرید! بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش، شما یاد خواهید گرفت که ایجاد یک پس زمینه متقارن ایجاد کنید، بازتاب ها بازاریابی شبکه ای اضافه کنید، کاتالوگ یک چهره بازاریابی شبکه ای چسبیده به نظر برسید. آن بازاریابی شبکه ای امتحان کن!

پیش نمایش نتایج نهایی

 گوتیک Lolita_small "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/GothicLolita_small.jpg؟resize=700٪2C700 "/> </p>
<h3> منابع </h3>
<ul>
<li> گوتیک لولیتا & # 8211؛ سهام Kechake </li>
<li> طبقه & # 8211؛ SkyesStock </li>
<li> لباس فرم & # 8211؛ JinxMim </li>
<li> <strike> ساعتها کاتالوگ # 8211؛ JinxMim </strike> (جایگزین) </li>
<li> خرگوش سفید & # 8211؛ شیب سهام </li>
<li> <strike> Sky Stormy # 8211؛ EvanescentStock </strike> (جایگزین) </li>
<li> Wall Crest & # 8211؛ AshenSorrow </li>
<li> بافت کاتالوگ # 8211؛ SXC.hu </li>
</ul>
<h3> مرحله 1 </h3>
<p> یک فایل جدید ایجاد کنید، 2000x2000px 300dpi. </p>
<p class= مرحله 1 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step1.jpg؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر طبقه بازاریابی شبکه ای درون بگذارید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای روی بوم بگذارید. </p>
<p class= step2 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step2.jpg؟resize=600٪2C565 "/> </p>
<p> Hit Ctrl + T کاتالوگ کشیدن آن بازاریابی شبکه ای گوشه به طوری که آن بازاریابی شبکه ای به اندازه کافی بزرگ برای پوشش آن. </p>
<p class= step3 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step3.jpg؟resize=600٪2C563 "/> </p>
<p> سپس آن بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای مرز بالا به پایین بکشید تا کف واقعی به نظر برسد. Hit بازاریابی شبکه ای وارد کنید تا خروج بازاریابی شبکه ای تبدیل شود. </p>
<p class= step4 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step4.jpg؟resize=600٪2C578 "/> </p>
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> اکنون قله دیوار بازاریابی شبکه ای ببندید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران وسط متریال بگینر دهید. تغییر اندازه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صورت لزوم حتما آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جداگانه حفظ کنید. </p>
<p class= step5 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step5.jpg؟resize=600٪2C577 "/> </p>
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> کاشی تصویر زمینه بازاریابی شبکه ای بردارید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بزرگنمایی کنید تا بتوانید الگوی بهتر بازاریابی شبکه ای ببینید. لایه کاغذ دیواری باید زیر لایه دیوار لایه باشد. </p>
<p class= step6 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step6.jpg؟resize=600٪2C552 "/> </p>
<p> کاشی بازاریابی شبکه ای کپی کنید (لایه> تکراری لایه) کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کنار اولین لایه متریال بگینر دهید. اطمینان حاصل کنید که فاصله بین کاشی ها وجود ندارد! </p>
<p class= step7 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step7.jpg؟resize=600٪2C459 "/> </p>
<p> کاشی ها بازاریابی شبکه ای با هم ادغام کنید. (هر لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه لایه انتخاب کنید کاتالوگ Ctrl + E بازاریابی شبکه ای فشار دهید) </p>
<p class= step8 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step8.jpg؟resize=600٪2C457 "/> </p>
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> لایه بازاریابی شبکه ای با دو کاشی کپی کنید کاتالوگ زیر آنها کپی کنید. باز هم نگاه کردن به شکاف هایی که پس زمینه نشان اپلاین بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= step9 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step9.jpg؟resize=600٪2C457 "/> </p>
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> با تکثیر کاتالوگ ترکیب آنها کاشی با هم کار بر روی الگو انجام دهید. شما همچنین می توانید آن بازاریابی شبکه ای کمی بزرگتر کنید. (Ctrl + T کاتالوگ سپس بازاریابی شبکه ای گوشه ها کشید) </p>
<p class= step10 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step10.jpg؟resize=600٪2C531 "/> </p>
<h3> گام 7 </h3>
<p> اکنون دیوار تمام شده کاتالوگ & # 8211؛ اما برای اطمینان، به 100٪ زوم کنید تا اطمینان حاصل شود که هیچ فضایی وجود ندارد. تمام کاشی ها باید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه با هم ادغام شوند. </p>
<p class= step11 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step11.jpg؟resize=600٪2C565 "/> </p>
<h3> گام 8 </h3>
<p> بازگشت به لایه دیوار قله کاتالوگ با ابزار Magic Wand Tool (W) بر روی منطقه اطراف کراس کلیک کنید. شما باید یک انتخاب مشابه داشته باشید. مطمئن شوید که کادر پیوست شده هنگام انتخاب انتخاب بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= step12 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step12.jpg؟resize=600٪2C570 "/> </p>
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> حالا به لایه کاغذ دیواری بروید کاتالوگ Ctrl + Shift + I بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ انتخاب شما متوقف خواهد خرید کاتالوگ بیز. Hit Delete برای پاک کردن منطقه داخل دیوار. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، کلید Ctrl + D بازاریابی شبکه ای برای انتخاب انتخاب کنید. </p>
<p class= step13 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step13.jpg؟resize=600٪2C574 "/> </p>
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> آسمان لرزشی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید زیر زمین متریال بگینر دهید. تغییر اندازه آن کمی تا زمانی که ابرها زیبا نگاه کنند. </p>
<p class= step14 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step14.jpg؟resize=600٪2C561 "/> </p>
<p> این نتیجه شما باید ببینید. </p>
<p class= مرحله 15 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step15.jpg؟resize=600٪2C578 "/> </p>
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> برای تصحیح رنگ، به تصویر> تنظیمات> روشنایی / کنتراست بروید کاتالوگ لغزنده بازاریابی شبکه ای به تنظیمات نمایش اپلاین شود (-150 کاتالوگ -35). همچنین لغزنده Vibrance بازاریابی شبکه ای به -60 تغییر دهید. </p>
<p class= step16 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step16.jpg؟resize=600٪2C401 "/> </p>
<h3> مرحله 12 </h3>
<p> حالا ابزار Burn بازاریابی شبکه ای با تنظیمات ارائه کنید کاتالوگ زمینه های مشخص شده با قرمز بازاریابی شبکه ای بسوزانید. </p>
<p class= step17 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step17.jpg؟resize=600٪2C509 "/> </p>
<p> دیوار شما باید همین حالا باشد. </p>
<p class= step18 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step18.jpg؟resize=600٪2C560 "/> </p>
<h3> مرحله 13 </h3>
<p> حالا به لایه کف برای دریافت رنگ، به تصویر> تنظیمات> رنگ / اشباع بروید کاتالوگ رنگ بازاریابی شبکه ای به -163، اشباع به -100 کاتالوگ روشنایی به -43 برسانید. مناطق قرمز بازاریابی شبکه ای با تنظیمات Burn Tool قبلی ببوسید. </p>
<p class= step19 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step19.jpg؟resize=600٪2C573 "/> </p>
<h3> مرحله 14 </h3>
<p> کف شما باید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر به نظر می رسد & # 8211؛ با یک شکاف سفید آزار دهنده. </p>
<p class= step20 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step20.jpg؟resize=600٪2C579 "/> </p>
<p> به لایه پسزمینه بروید، روی صفحه کلید خود D ضربه بزنید تا رنگ اصلی خود بازاریابی شبکه ای سیاه کنید کاتالوگ ابزار Paint Bucket بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید (G) کاتالوگ پس زمینه سیاه بازاریابی شبکه ای با یک کلیک ساده رنگ کنید. </p>
<p class= step21 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step21.jpg؟resize=600٪2C565 "/> </p>
<h3> مرحله 15 </h3>
<p> به لایه Wall Crest بروید کاتالوگ سبک لایه Drop Shadow بازاریابی شبکه ای برای اثر پنجره & # 8221؛ اضافه کنید. سپس -85 کاتالوگ -63 بازاریابی شبکه ای به عنوان روشنایی کاتالوگ کنتراست آن انتخاب کنید (تصویر> تنظیمات> روشنایی / کنتراست) </p>
<p class= step22 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step22.jpg؟resize=600٪2C567 "/> </p>
<p> اتاق شما باید مانند این باشد. </p>
<p class= step23 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step23.jpg؟resize=600٪2C574 "/> </p>
<p> آسمان من کمی تیره خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= step24 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step24.jpg؟resize=600٪2C579 "/> </p>
<h3> مرحله 16 </h3>
<p> تصویر مدل بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ با ابزار marquee او بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. برای کپی کردن، Ctrl + C بازاریابی شبکه ای فشار دهید. پاهای بازاریابی شبکه ای انتخاب نکنید زیرا او متریال بگینر کاتالوگ یک عروسک خزنده باشد کاتالوگ افراد بدون پاهایش "وحشی" کاتالوگ "# 8221" بازاریابی شبکه ای تشدید خرید کاتالوگ بادران گستر. احساس. مدل بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه های دیگر متریال بگینر دهید (Ctrl + V). واقعیت جالب: این مدل بهترین دوست من Birgitta کاتالوگ کاتالوگ لباس فارغ التحصیلی من بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک کارخانه ماشین رها کرده کاتالوگ. </p>
<p class= step25 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step25.jpg؟resize=600٪2C585 "/> </p>
<h3> مرحله 17 </h3>
<p> چنگ زدن ابزار قلم (P) کاتالوگ مطمئن شوید که این تنظیمات استفاده بازاریابی چند سطحی. به دقت بازاریابی شبکه ای خطوط مدل استفاده کنید. من ابزار قلم بازاریابی شبکه ای ترجیح می دهم زیرا به شما امکان می دهد بدون انتخاب کاتالوگ سریع انتخاب کنید & # 8211؛ کاتالوگ اگر شما اشتباه کنید، فقط می توانید Ctrl + Z بازاریابی شبکه ای فشار اپلاین کاتالوگ ادامه دهید (بر خلاف ابزار Lasso Tool). </p>
<p class= step26 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step26.jpg؟resize=600٪2C513 "/> </p>
<p> حجاب بازاریابی شبکه ای ترک کنید، آن بازاریابی شبکه ای تقریبا انسانی غیر ممکن برای برش آن (کاتالوگ این نقطه این آموزش هم نیست) </p>
<p class= step27 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step27.jpg؟resize=600٪2C502 "/> </p>
<h3> مرحله 18 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا به پایان می رسد & # 8211؛ برای تکمیل مسیر بر روی اولین نقطه کلیک کنید. </p>
<p class= مرحله 28 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step28.jpg؟resize=600٪2C417 "/> </p>
<p> شما خط خوبی خواهید داشت که نشان می دهد مسیر شما بسته کاتالوگ. حالا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر نقطه بر روی تصویر راست کلیک کرده کاتالوگ انتخاب کنید & # 8220؛ انتخاب انتخاب کنید & # 8221؛ بازاریابی شبکه ای منوی کشویی اطمینان حاصل کنید که بازاریابی شبکه ای تنظیمات نشان اپلاین شده برای شعاع پر استفاده استفاده کنید. </p>
<p class= step29 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step29.jpg؟resize=600٪2C421 "/> </p>
<p> این انتخاب شماست؛ ضربه بزنید Ctrl + Shift + I کاتالوگ سپس حذف کنید. معمولا دوبار فشار می دهم. </p>
<p class= step30 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step30.jpg؟resize=600٪2C415 "/> </p>
<h3> مرحله 19 </h3>
<p> این کاتالوگ که بازاریابی شبکه ای چیست آن بازاریابی شبکه ای هنگامی که برش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نظر می رسد. </p>
<p class= step32 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step32.jpg؟resize=600٪2C575 "/> </p>
<h3> مرحله 20 </h3>
<p> فرم لباس بازاریابی شبکه ای بگذارید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بر روی یک لایه جدید زیر مدل متریال بگینر دهید. </p>
<p class= step33 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step33.jpg؟resize=600٪2C576 "/> </p>
<h3> گام 21 </h3>
<p> حالا مدل سر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید (بازاریابی شبکه ای آنجایی که انتخاب آن بی اهمیت کاتالوگ، می توانید بازاریابی شبکه ای ابزار Lasso Tool استفاده کنید؛ شما نباید نگران لبه های دقیق کاتالوگ غیره باشید). سپس راست کلیک کنید کاتالوگ & # 8220؛ Layer via Cut & # 8221؛ بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید برای سرفه کردن مدل & # 8230؛ برای چند دقیقه. پس بازاریابی شبکه ای آن، Ctrl + D بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا انتخاب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= step34 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step34.jpg؟resize=600٪2C524 "/> </p>
<h3> مرحله 22 </h3>
<p> Ctrl + T بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا وارد Transform شود کاتالوگ سر خود بازاریابی شبکه ای با کشیدن بازاریابی شبکه ای گوشه بزرگتر کنید. </p>
<p class= step35 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step35.jpg؟resize=600٪2C560 "/> </p>
<h3> گام 23 </h3>
<p> به Filter> Liquify بروید کاتالوگ چشم خود بازاریابی شبکه ای با ابزار Bloat Tool بزرگ کنید. </p>
<p class= step36 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step36.jpg؟resize=600٪2C534 "/> </p>
<p> افزودن ویژگیهای بیشتر عروسک & # 8211؛ بینی کوچک، لب های کوچک کاتالوگ کامل، فک صورت. </p>
<p class= step37 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step37.jpg؟resize=600٪2C603 "/> </p>
<h3> مرحله 24 </h3>
<p> پوست روتوش با برس شفا دادن. یک ظاهر ظریف کاتالوگ پلاستیکی بسیار خوب کاتالوگ. </p>
<p class= step38 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step38.jpg؟resize=600٪2C445 "/> </p>
<h3> گام 25 </h3>
<p> اکنون به بخش گردن بروید کاتالوگ گوشه های تیز بازاریابی شبکه ای پاک کنید تا گردن او واقعا بلند کاتالوگ باریک باشد. </p>
<p class= step39 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step39.jpg؟resize=600٪2C421 "/> </p>
<p> گردن به نظر می رسد مثل این کاتالوگ. </p>
<p class= step40 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step40.jpg؟resize=600٪2C500 "/> </p>
<h3> مرحله 26 </h3>
<p> رنگ بازاریابی شبکه ای با انتخاب رنگ بازاریابی شبکه ای مناطق پوست اطراف شکاف رنگ کنید. شما نمی توانید دقیق باشید، فقط مطمئن شوید که روشنایی درست کاتالوگ. </p>
<p class= step41 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step41.jpg؟resize=600٪2C501 "/> </p>
<p> لایه سر کاتالوگ بدن بازاریابی شبکه ای با هم ترکیب کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای برس جراحی برای ترکیب همه چیز </p>
<p class= step42 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step42.jpg؟resize=600٪2C493 "/> </p>
<p> گونه ها به نظر عجیب کاتالوگ غریب خرید کاتالوگ، بنابراین من به Liquify برگشتم کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای ثابت کردم. </p>
<p class= step43 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step43.jpg؟resize=600٪2C601 "/> </p>
<h3> گام 27 </h3>
<p> به نظر میرسد این </p>
<p class= step44 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step44.jpg؟resize=600٪2C567 "/> </p>
<h3> گام 28 </h3>
<p> زمان رنگ عروسک درست کاتالوگ. لغزنده Vibrance بازاریابی شبکه ای به سمت چپ (-50) حرکت دهید. سپس به Image> Adjustment> Hue / Saturation بروید کاتالوگ گزینه & # 8220؛ Reds & # 8221؛ بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. بازاریابی شبکه ای منوی کشویی لغزنده ها بازاریابی شبکه ای حرکت دهید تا پوست کم رنگ تر شود. </p>
<p class= step45 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step45.jpg؟resize=600٪2C559 "/> </p>
<h3> مرحله 29 </h3>
<p> چشمان کنتراست کمتری دارند. بازاریابی شبکه ای ابزار Dodge بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Midtones کاتالوگ Exposure کم (10-20٪) استفاده کنید تا زمینه های رنگ آبی روشن شود. کاتالوگ Burn Tool (همچنین به Midtones کاتالوگ Exposure پایین تنظیم شده) برای تیره کردن مناطق قرمز کاتالوگ. شما باید یک برس کوچک، چیزی حدود 5-15 پیکسل استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که این نرمی نرم کاتالوگ. </p>
<p class= step46 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step46.jpg؟resize=600٪2C456 "/> </p>
<p> آرایشی enchanced! </p>
<p class= step47 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step47.jpg؟resize=600٪2C528 "/> </p>
<h3> مرحله 30 </h3>
<p> به نظر می رسد این تا کنون </p>
<p class= step48 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step48.jpg؟resize=600٪2C528 "/> </p>
<h3> گام 31 </h3>
<p> یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه مدل ایجاد کنید کاتالوگ یک قلم مو دور بازاریابی شبکه ای بردارید. نقاط قرمز بازاریابی شبکه ای با یک رنگ آبی رنگی رنگ کنید (# 567190 خوب کاتالوگ، به عنوان مثال). حالت لایه بازاریابی شبکه ای روی Overlay تنظیم کنید. </p>
<p class= step49 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step49.jpg؟resize=600٪2C558 "/> </p>
<p> چشم آبی. </p>
<p class= step50 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step50.jpg؟resize=600٪2C572 "/> </p>
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ شکل لب ها بازاریابی شبکه ای با رنگ صورتی قهوه ای (# 84675d) رنگ کنید. سپس لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light تنظیم کنید. </p>
<p class= step51 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step51.jpg؟resize=600٪2C484 "/> </p>
<p> لبهای عروس بسیار صورتی. </p>
<p class= step52 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step52.jpg؟resize=600٪2C494 "/> </p>
<h3> مرحله 33 (اختیاری) </h3>
<p> اگر قرص دارید، یک رنگ کمی تیره تر (مانند # 756259) بگیرید کاتالوگ فوئلین بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. این یک قدم مهم نیست، اما به تعیین چهره کمک می کند. </p>
<p class= step53 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step53.jpg؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<h3> مرحله 35 </h3>
<p> اکنون به لایه مدل بروید کاتالوگ دامن بازاریابی شبکه ای با ابزار Marquee انتخاب کنید. </p>
<p class= step54 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step54.jpg؟resize=600٪2C576 "/> </p>
<p> به Filter> Liquify بروید کاتالوگ دامن بازاریابی شبکه ای با کشیدن آن به بیرون پودر کنید. </p>
<p class= step55 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step55.jpg؟resize=600٪2C525 "/> </p>
<p> دامن پف </p>
<p class= step56 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step56.jpg؟resize=600٪2C581 "/> </p>
<h3> گام 35 </h3>
<p> ابزار Burn بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بچرخانید، آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض کم (20٪) متریال بگینر دهید کاتالوگ مناطق حاوی قرمز بازاریابی شبکه ای بسوزانید. </p>
<p class= step57 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step57.jpg؟resize=600٪2C553 "/> </p>
<h3> گام 35 </h3>
<p> به لایه لباس (آکادمی پاها) بروید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای تیره تر کنید. </p>
<p class= step58 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step58.jpg؟resize=600٪2C562 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر جای منطقه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف فرم با ابزار جادوگر (W) کلیک کنید. </p>
<p class= step59 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step59.jpg؟resize=600٪2C587 "/> </p>
<p> به انتخاب> اصلاح> گسترش بروید. Expand by 1px، روی تأیید کلیک کنید. حذف آمار برای آزاد کردن انتخاب، با Ctrl + D بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= step60 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step60.jpg؟resize=600٪2C689 "/> </p>
<p> پاهای تیره. </p>
<p class= step61 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step61.jpg؟resize=600٪2C567 "/> </p>
<h3> مرحله 36 </h3>
<p> به لایه بدن عروس بروید. به تصویر> تنظیمات بروید> رنگ بازاریابی شبکه ای عوض کنید کاتالوگ روی لباس کلیک کنید تا تصویر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جعبه سیاه به طور ناگهانی سفید شود کاتالوگ مناطق سیاه بازاریابی شبکه ای بیرون بیاورد. لغزنده ها بازاریابی شبکه ای حرکت دهید تا رنگ سیاه کمی متفاوت پیدا کنید. </p>
<p class= step62 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step62.jpg؟resize=600٪2C607 "/> </p>
<p> رنگها اکنون بهتر می شوند. </p>
<p class= step63 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step63.jpg؟resize=600٪2C568 "/> </p>
<h3> مرحله 37 </h3>
<p> بازگشت به لایه های پا کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای کپی کنید. (Layer> Duplicate Layer) </p>
<p class= step64 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step64.jpg؟resize=600٪2C568 "/> </p>
<p> به Edit> Transform> Flip Vertical بروید. </p>
<p class= step65 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step65.jpg؟resize=600٪2C583 "/> </p>
<p> حالا آنها بازاریابی شبکه ای به پایین بکشید تا انتهای آنها متلاشی شده کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 50٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= step66 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step66.jpg؟resize=600٪2C596 "/> </p>
<h3> گام 38 </h3>
<p> الگوی دیگر بازاریابی شبکه ای بگیرید کاتالوگ این شکل بازاریابی شبکه ای با تکرار کاشی کاتالوگ ترکیب آنها با یکدیگر ایجاد کنید. الگوی به پایان رسید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای مدل متریال بگینر دهید. </p>
<p class= step67 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step67.jpg؟resize=600٪2C566 "/> </p>
<p> حالت لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تنظیم کنید. </p>
<p class= step68 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step68.jpg؟resize=600٪2C569 "/> </p>
<h3> مرحله 39 </h3>
<p> بازگشت به لایه مدل کاتالوگ کلیک بر روی ناحیه اطراف او با ابزار سحر کاتالوگ جادو ابزار. بازگشت به لایه الگو حذف آمار برای خلاص شدن بازاریابی شبکه ای شر الگوی اضافی. برای آزاد کردن انتخاب، با Ctrl + D بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= step69 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step69.jpg؟resize=600٪2C573 "/> </p>
<h3> مرحله 40 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که هنوز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه الگو متریال بگینر خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای، یک پاک کن سخت بازاریابی شبکه ای بردارید کاتالوگ الگو بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای آستین کاتالوگ دستش پاک کنید. </p>
<p class= step70 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step70.jpg؟resize=600٪2C615 "/> </p>
<h3> گام 41 </h3>
<p> این لباس با یک طرح زیبا کاتالوگ. </p>
<p class= step71 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step71.jpg؟resize=597٪2C555 "/> </p>
<p> من کدورت بازاریابی شبکه ای به 65٪ کاهش دادم. </p>
<p class= step72 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step72.jpg؟resize=600٪2C568 "/> </p>
<h3> گام 42 </h3>
<p> این ساعت بازاریابی شبکه ای تماشا کنید کاتالوگ اندازه آن بازاریابی شبکه ای کاهش دهید. </p>
<p class= step73 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step73.jpg؟resize=600٪2C572 "/> </p>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای پاک کن، ابزار قلم، لسو کاتالوگ # 8230؛ برش بازاریابی شبکه ای قطع کنید هر کدام که ترجیح می دهید. </p>
<p class= step74 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step74.jpg؟resize=600٪2C526 "/> </p>
<p> سازمان دیده بان بدون بالا. </p>
<p class= step75 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step75.jpg؟resize=600٪2C499 "/> </p>
<p> به Hue / Saturation بروید، اما این بار انتخاب کنید & # 8220؛ Yellows & # 8221؛ بازاریابی شبکه ای منوی کشویی کاتالوگ لغزنده اشباع کاتالوگ نور بازاریابی شبکه ای به سمت چپ حرکت دهید. سپس Vibrance پایین تر بازاریابی شبکه ای 50. </p>
<p class= step76 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step76.jpg؟resize=600٪2C604 "/> </p>
<p> ساعت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر مطابق رنگ کاتالوگ. با این حال، مرز سفید خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. </p>
<p class= step77 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step77.jpg؟resize=600٪2C351 "/> </p>
<h3> مرحله 43 </h3>
<p> مانند پاها، منطقه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف ساعت انتخاب کنید، به انتخاب> گسترش بپردازید، اما این بار با 2 پیکسا گسترش دهید. حذف آمار برای آزاد کردن انتخاب، با Ctrl + D بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= step78 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step78.jpg؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<p> بدون مرزهای سفید! </p>
<p class= step79 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step79.jpg؟resize=600٪2C361 "/> </p>
<p> سایه سایه بازاریابی شبکه ای به ساعت اضافه کنید تا ترکیب آن بهتر شود. </p>
<p class= step80 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step80.jpg؟resize=600٪2C415 "/> </p>
<p> همین کار بازاریابی شبکه ای با ساعتهای دیگر انجام دهید. </p>
<p class= step81 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step81.jpg؟resize=600٪2C559 "/> </p>
<h3> مرحله 44 </h3>
<p> بازگشت به لایه تصویر زمینه کاتالوگ انتخاب این منطقه با ابزار Marquee </p>
<p class= step82 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step82.jpg؟resize=600٪2C584 "/> </p>
<p> روی لایه کلیک راست کلیک کنید کاتالوگ سپس لایه بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای طریق کپی کنید کاتالوگ سپس، به صورت عمودی (به درستی مانند پاها) بازاریابی شبکه ای لمس کنید. </p>
<p class= step83 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step83.jpg؟resize=600٪2C571 "/> </p>
<p> کدورت لایه بازاریابی شبکه ای برای یک بازتاب کوچک به 35٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= step84 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step84.jpg؟resize=600٪2C586 "/> </p>
<h3> مرحله 45 </h3>
<p> خرگوش بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جداگانه جایگذاری کنید کاتالوگ اگر لازم باشد برای اندازهگیری نسبتا واقعی آن بازاریابی شبکه ای تغییر دهید. </p>
<p class= step85 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step85.jpg؟resize=600٪2C538 "/> </p>
<p> خرگوش بازاریابی شبکه ای با قلم ابزار برش دهید. </p>
<p class= step86 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step86.jpg؟resize=600٪2C476 "/> </p>
<p> این بازاریابی شبکه ای چیست آن بازاریابی شبکه ای با خرگوش به نظر می رسد & # 8230؛ زمان برای ترکیب آن. </p>
<p class= step87 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step87.jpg؟resize=600٪2C585 "/> </p>
<h3> مرحله 46 </h3>
<p> به رنگ / اشباع بروید کاتالوگ زنگ های زرد بازاریابی شبکه ای با +100 افزایش دهید. </p>
<p class= step88 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step88.jpg؟resize=600٪2C582 "/> </p>
<p> ابزار Burn بازاریابی شبکه ای بیاورید، اما این بار محدوده بازاریابی شبکه ای به & # 8220؛ سایه ها & # 8221؛ چند بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف چشم کلیک کنید تا آن بازاریابی شبکه ای پاپ کنید. سپس ابزار Sponge بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ انتخاب کنید & Saturate & # 8221؛ بازاریابی شبکه ای منوی کشویی آن. چند بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران چشم کلیک کنید. </p>
<p class= step89 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step89.jpg؟resize=600٪2C422 "/> </p>
<p> برای سایه، یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای زیر خرگوش ایجاد کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای یک برس مسطح نرم با رنگ سیاه، این شکل بازاریابی شبکه ای جلب کنید. قلم بزرگتر شما، لبه های سایه نرم تر کاتالوگ. </p>
<p class= step90 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step90.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p> بازگشت به لانه اسم حیوان دست اموز کاتالوگ کاهش Vibrance توسط -50. همچنین بعضی بازاریابی شبکه ای روشنایی (+15) بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. </p>
<p class= step91 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step91.jpg؟resize=600٪2C540 "/> </p>
<p class= step92 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step92.jpg؟resize=600٪2C504 "/> </p>
<h3> مرحله 47 </h3>
<p> اکنون بازتاب کاتالوگ. باید بسیار ظریف باشد به Layer> Duplicate Layer بروید کاتالوگ یک کپی بازاریابی شبکه ای اسم حیوان دست اموز بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید. آن بازاریابی شبکه ای به صورت عمودی لمس کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای زیر موجودی کرکی سفید متریال بگینر دهید تا لمس شود. </p>
<p class= step93 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step93.jpg؟resize=600٪2C283 "/> </p>
<p> به Edit> Free Transform بروید کاتالوگ سپس قوس کمی که به نظر می رسد به حالت خم شدن وارد شوید کلیک کنید. انعکاس بازاریابی شبکه ای تا زمانی که پا نیز لمس کند، تکان دهید. </p>
<p class= step94 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step94.jpg؟resize=600٪2C468 "/> </p>
<p> بازگشت به لایه اسم حیوان دست اموز کاتالوگ پاش بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. راست کلیک کنید کاتالوگ & # 8220؛ لایه بازاریابی شبکه ای طریق کپی & # 8221؛ </p>
<p class= step95 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step95.jpg؟resize=600٪2C428 "/> </p>
<p> آن بازاریابی شبکه ای به صورت عمودی بچرخانید کاتالوگ کمی کوچکتر بچرخانید تا پاها روی انعکاس صاف باشند. سپس یک پاک کن نرم کاتالوگ یک پا بازاریابی شبکه ای با هم مخلوط کنید. </p>
<p class= step96 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step96.jpg؟resize=600٪2C503 "/> </p>
<p> معده انعکاس بازاریابی شبکه ای با ابزار Burn تیره کنید. </p>
<p class= step97 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step97.jpg؟resize=600٪2C491 "/> </p>
<p> لایه انعکاس بازاریابی شبکه ای به 25٪ ظریف تقلیل دهید. </p>
<p class= step98 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step98.jpg؟resize=600٪2C444 "/> </p>
<p> سرانجام اضافه کردن این گرادیان روکش </p>
<p class= step99 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step99.jpg؟resize=600٪2C414 "/> </p>
<h3> مرحله 48 </h3>
<p> با اسم حیوان دست اموز! </p>
<p class= step100 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step100.jpg؟resize=600٪2C582 "/> </p>
<h3> مرحله 49 </h3>
<p> بافت دیواره بازاریابی شبکه ای روی یک لایه جداگانه راست بالای لایه کاغذ دیواری متریال بگینر دهید. تغییر اندازه آن به طوری که آن بازاریابی شبکه ای متناسب با منطقه کاتالوگ. </p>
<p class= step101 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step101.jpg؟resize=600٪2C559 "/> </p>
<p> بافت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بر روی Soft Light تنظیم شده کاتالوگ. من هم آن بازاریابی شبکه ای خنثی کردم کاتالوگ Lightness بازاریابی شبکه ای به -15 تنظیم کردم. </p>
<p class= step102 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step102.jpg؟resize=600٪2C581 "/> </p>
<p> با اندکی بازتاب </p>
<p class= step103 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step103.jpg؟resize=600٪2C568 "/> </p>
<h3> مرحله 50 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، رنگ ها! این قسمت جالب آن کاتالوگ. استفاده بازاریابی شبکه ای تنظیمات ارائه شده کاتالوگ شما باید یک تصویر آبی رنگ تیره داشته باشید. </p>
<p class= مرحله 104 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/step104.jpg؟resize=600٪2C581 "/> </p>
<h3> نتیجه نهایی </h3>
<p class= Lolita_600px "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/Lolita_600px.jpg؟resize=600٪2C600 "/> </p>
<h3> آموزش توسط سیری کوماری </h3>
<div class= بور "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/04/blond.jpg؟resize=150٪2C150 "/> امیدوارم شما آن بازاریابی شبکه ای دوست داشت! </p>
<p> & # 8211؛ سیری کوماری </p>
</div>
<p> پست بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد آثار هنری سورئال قاتل بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/08/03 | نویسنده : bina