بانوی خزنده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک کوه تاریک – یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست این کامپوزیت بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید. | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست این منظره کوهستانی سورئال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش شما خواهید آموخت که بازاریابی شبکه ای چیست می توانید یک صحنه کوهی ایجاد کنید کاتالوگ نحوه اضافه کردن درختان خزنده به صحنه خود بازاریابی شبکه ای بدون انتخاب انتخاب کنید. همچنین می توانید نحوه ایجاد سایه ها، چراغ ها، کار با ماسک لایه، لایه های تنظیم کاتالوگ خیلی بیشتر یاد بگیرید.

آنچه شما ایجاد میکنید

اول بازاریابی شبکه ای همه ما فضای ابری تاریک با تصاویر چشم انداز، ماه کاتالوگ ابر بازاریابی شبکه ای ایجاد خواهیم کرد. بعد ما کوه ها بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه می کنیم کاتالوگ یاد خواهید گرفت که بازاریابی شبکه ای چیست می توانید چشم انداز کوهستانی سورئال بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید. پس بازاریابی شبکه ای آن ما درختان خزنده بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه خواهیم کرد کاتالوگ شما خواهید آموخت که بازاریابی شبکه ای چیست آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کمتر بازاریابی شبکه ای چند دقیقه ترکیب کنید. سپس ما لامپ، مدل، کلاغ اضافه خواهیم کرد کاتالوگ همچنین یک چراغ، سایه برای ایجاد آن واقع بینانه ایجاد خواهیم کرد. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران انتها با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم به درستی پایان دهید. برای دنبال کردن این آموزش نیاز به فتوشاپ CS5 یا جدید دارید.

 نتایج نهایی

منابع آموزشی

 • چشم انداز بارانی & # 8211؛ سهام Wyldraven
 • SKY & # 8211؛ سهام Pelleron
 • ماه کاتالوگ # 8211؛ Pixabay
 • کوه 1 & # 8211؛ LucieG Stock
 • کوه 2 & # 8211؛ Pixabay
 • کوه 3 & # 8211؛ Pixabay
 • کوه 4 & # 8211؛ Pixabay
 • قلموی دود کاتالوگ # 8211؛ براششی
 • دره مرگ کاتالوگ # 8211؛ Pixabay
 • لامپ کاتالوگ # 8211؛ خرچنگ انبار
 • مدل & # 8211؛ سهام Mjranum
 • Raven and Crow PSD & # 8211؛ FaireGoodmother
 • پرندگان برس & # 8211؛ سهام Candymax

مرحله 1

اول بازاریابی شبکه ای همه تمام منابع بازاریابی شبکه ای دانلود کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک پوشه نگه دارید، زیرا این کار بازاریابی شبکه ای آسان تر بازاریابی شبکه ای آموزش دنبال می کند. اکنون با ایجاد یک سند جدید با انتخاب File> new شروع کنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تنظیم کرده یا میتوانید تنظیمات بالاتر بازاریابی شبکه ای انجام دهید.

 گام 001

مرحله 2

اکنون، با انتخاب File> Place آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر متریال بگینر دهید. ما بازاریابی شبکه ای فرمان Place استفاده می کنیم زیرا فتوشاپ به صورت خودکار تصویر بازاریابی شبکه ای به عنوان Smart Objects متریال بگینر می دهد.

 مرحله 002

مرحله 3

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به چشم انداز اضافه کنید با کلیک کردن دکمه اضافه کردن ماسک لایه (دکمه دوم) بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه. با فشار دادن (B) بر روی صفحه کلید یک برس سیاه سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس روی ماسک لایه رنگ شده بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ رنگ کنید.

 مرحله 003

مرحله 4

بعد، لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ سپس روی دکمه نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر بازاریابی شبکه ای کلیک کنید تا یک ماسک قطع شود کاتالوگ رنگ بازاریابی شبکه ای به 0، اشباع کنید تا یک رنگ / Saturation (لایه> لایه تنظیم جدید> رنگ / اشباع یا تصویر زیر بازاریابی شبکه ای ببینید) -47 کاتالوگ سبک وزن به -52 همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ. حالا با تنظیم کلید shift کاتالوگ سپس با فشار دادن دکمه CMD / CTRL + G، لایه تنظیم کاتالوگ تنظیم رنگ / لایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. نام این گروه پایه

 مرحله 004

مرحله 5

اکنون تصویر آسمان بازاریابی شبکه ای جای گذاری کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای زیر لایه های منظره متریال بگینر دهید.

 مرحله 005

مرحله 6

یک لایه تنظیم منحنی (لایه> لایه تنظیم جدید> منحنی ها) بازاریابی شبکه ای به آسمان اضافه کنید کاتالوگ تنظیم کنید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 006

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 007

مرحله 7

افزودن لایه تنظیم رنگ / اشباع برای آسمان به تاریکی آن کاتالوگ تنظیم رنگ به 0، اشباع به -48 کاتالوگ تنظیم روشنایی به -42 همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 008

گام 8

اکنون، تصویر ماه بازاریابی شبکه ای بالای لایه آسمان متریال بگینر دهید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 009

مرحله 9

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به تصویر ماه اضافه کنید کاتالوگ یک برس سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس روی ماسک لایه رنگی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. شما می توانید نتیجه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه ببینید.

 مرحله 010

مرحله 10

لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه ماه متصل کنید. تنظیم رنگ بازاریابی شبکه ای به 0، اشباع به -100 کاتالوگ سبک به -18

 مرحله 011

مرحله 11

بعد، یک لایه تنظیم نوردهی به ماه اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه ماه متصل کنید. تمام لایه ماه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید. نام آن گروه ماه

 گام 012

مرحله 12

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ روند تا کنون کاتالوگ.

 مرحله 013

مرحله 13

ما یک فضای تاریک ایجاد کرده ایم کاتالوگ آن زمان برای اضافه کردن تصویر کوهی کاتالوگ. بنابراین، کوه 1 تصویر بازاریابی شبکه ای زیر گروه پایه متریال بگینر دهید کاتالوگ ابزار تبدیل بازاریابی شبکه ای با فشار دادن CTRL + T فعال کنید. سپس راست کلیک کنید کاتالوگ ابزار warp بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. تغییر شکل تصویر همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 014

مرحله 14

اکنون تصویر بازاریابی شبکه ای پس بازاریابی شبکه ای انحراف آن کاتالوگ تبدیل آن به سمت چپ به تصویر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر تبدیل کنید.

 مرحله 015

مرحله 15

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به کوه 1 اضافه کنید کاتالوگ برس مشکی نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. شروع به نقاشی روی ماسک لایه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده شروع کنید. شما می توانید نتیجه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه ببینید.

 مرحله 016

مرحله 16

برای ترکیب کوه به صحنه، من یک لایه تنظیم فیلتر عکس اضافه کردم، رنگ # 055ae5 بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ همچنین یک لایه تنظیم رنگ / اشباع اضافه نکرده ام، این لایه های تنظیم بازاریابی شبکه ای به کوه ها متصل نکنم.

 مرحله 017

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه هستند.

 مرحله 018 <

مرحله 17

اکنون تصویر کوهی 2 بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر کوه متریال بگینر دهید. یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای برس مشکی نرم، آن بازاریابی شبکه ای به خوبی ترکیب کنید.

 مرحله 019

مرحله 18

یک لایه تنظیم فیلتر رنگ / اشباع کاتالوگ عکس اضافه کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه تنظیم فیلتر عکس، رنگ # 1c84b0 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. کلیپ هر دو لایه تنظیم به این تصویر. همانطور که همیشه می توانید تنظیمات بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر مشاهده کنید.

 گام 020

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتایج کاتالوگ روند تا کنون کاتالوگ.

 مرحله 021

مرحله 19

حالا کپی تصویر کوه 1 بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای M1 کنید. با فعال کردن ابزار تبدیل آن بازاریابی شبکه ای به صورت افقی بچرخانید کاتالوگ روی آن راست کلیک کرده کاتالوگ سپس افقی بازاریابی شبکه ای برگزینید.

 مرحله 022

مرحله 20

آن بازاریابی شبکه ای به سمت چپ بگذارید کاتالوگ ابزار تبدیل بازاریابی شبکه ای فعال کنید سپس آن بازاریابی شبکه ای به همان اندازه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان می دهد.

 مرحله 023

گام 21

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به این تصویر اضافه کنید کاتالوگ برس قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم بازاریابی شبکه ای بچرخانید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ رنگ کنید. شما همچنین می توانید نتیجه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه بازاریابی شبکه ای ببینید

 مرحله 024

مرحله 22

یک لایه تنظیم رنگ / اشباع کاتالوگ فیلتر عکس بازاریابی شبکه ای به این تصویر کوهی با همان تنظیماتی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 18 اعمال شده کاتالوگ اضافه کردم. ایجاد ماسک قطع برای این لایه های تنظیم نیز انجام دهید. شما می توانید نتیجه بازاریابی شبکه ای ببینید

 مرحله 025

مرحله 23

اکنون کوه 3 بازاریابی شبکه ای بالای کوه کپی M1 متریال بگینر دهید.

 مرحله 026

مرحله 24

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم رنگ کنید. شما می توانید نتیجه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه ببینید.

 مرحله 027

مرحله 25

لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ کلیپ بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ سپس تنظیم رنگ بازاریابی شبکه ای به 0، اشباع به -40 کاتالوگ lightness به -81 همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ به خوبی ترکیب کنید.

 مرحله 028

مرحله 26

اکنون کوه 2 تصویر بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ سپس نام آن بازاریابی شبکه ای m2 کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای زیر نسخه m1 متریال بگینر دهید.

 مرحله 029

گام 27

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به این تصویر اضافه کنید کاتالوگ برس سیاه کاتالوگ نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید سپس آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 گام 030

مرحله 28

سپس، آن بازاریابی شبکه ای به سمت راست متریال بگینر دهید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 031

مرحله 29

لایه تنظیم فیلتر رنگ / اشباع کاتالوگ عکس بازاریابی شبکه ای به درستی ترکیب کنید. رنگ فیلتر # 0b70ed بازاریابی شبکه ای برای فیلتر عکس انتخاب کنید کاتالوگ هر دو لایه بازاریابی شبکه ای به آن متصل کنید.

 گام 032

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه هستند.

 مرحله 033

مرحله 30

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه تا کنون کاتالوگ.

 مرحله 03f

گام 31

تصویر کوهی 4 بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر تصویر 1 کوه متریال بگینر دهید کاتالوگ آنرا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقیاس آن متریال بگینر دهید، نتیجه مشابهی خواهید یافت همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 گام 034

مرحله 32

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به تصویر 4 کوه اضافه کنید کاتالوگ قسمت آبی بازاریابی شبکه ای با نقاشی روی ماسک لایه با استفاده بازاریابی شبکه ای برس سیاه رنگ نرم کاتالوگ پنهان کنید.

 مرحله 035

مرحله 33

سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای برای ضرب کردن تنظیم کنید کاتالوگ یک تنظیم رنگ / اشباع کاتالوگ فیلتر عکس بازاریابی شبکه ای به این تصویر اضافه کنید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای کپی کنید. رنگ 055ae5 بازاریابی شبکه ای برای فیلتر عکس انتخاب کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 036

مرحله 35

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه هستند.

 مرحله 037

گام 35

اکنون سایه ها بازاریابی شبکه ای روی کوه ها رنگ خرید کاتالوگ بادران گستر. فلش نشان می دهد که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن به رنگ سایه. یک برس سیاه سیاه بازاریابی شبکه ای با 30٪ شفافیت کاتالوگ جریان انتخاب کنید کاتالوگ سپس سایه بازاریابی شبکه ای همانند فلش نشان دهید. حالا همه لایه های کوه بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای دسته بندی کنید. نام آن کوه های گروه.

 مرحله 038

مرحله 36

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله مه ایجاد بازاریابی چند سطحی، لایه دود بازاریابی شبکه ای بچسبانید کاتالوگ با فشار دادن Ctrl + shift + n یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ سپس برخی بازاریابی شبکه ای مه ها بازاریابی شبکه ای نقاشی کنید. من بازاریابی شبکه ای دو لایه برای ایجاد مه استفاده می کنم. پس بازاریابی شبکه ای آن هر دو لایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس گروه آنها بازاریابی شبکه ای نام گذاری کنید.

 مرحله 039

مرحله 37

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلم مو بازاریابی شبکه ای با سادگی کاتالوگ جریان تنظیم کنید تا 30٪ انتخاب کنید. رنگ # 1f3343 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ رنگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده

 گام 040a

حالت مخلوط این لایه بازاریابی شبکه ای به رنگ زدن تغییر دهید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه نتیجه بازاریابی چند سطحی.

 گام 040

گام 38

دوباره، لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این زمان نور رنگ بر روی زمین (فلش سفید نشان اپلاین شده) با همان رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل ایجاد کنید کاتالوگ سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ زدن تغییر دهید.

 مرحله 041

مرحله 39

دره دره مرگ متریال بگینر دهید.

 مرحله 042

مرحله 40

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به درخت اضافه کنید کاتالوگ برس سیاه کاتالوگ سفید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس روی لایه آن بازاریابی شبکه ای ماسک کنید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 گام 043

مرحله 41

تنظیم حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به ضرب کنید کاتالوگ همانگونه که می بینید ما درخت بازاریابی شبکه ای بدون انتخاب انتخاب کرده ایم. نگران نباشید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد قسمت آبی که ما بعدا با لایه های نهایی تنظیم می کنیم.

 مرحله 044

مرحله 42

یک تنظیم بازاریابی شبکه ای به درخت اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای کلیپ کنید کاتالوگ سپس تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 045

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 045a

مرحله 43

اکنون لایه درخت بازاریابی شبکه ای یکبار دیگر تکرار کنید.

 مرحله 046

مرحله 44

تنظیمات سطحی بازاریابی شبکه ای به این لایه اضافه کنید سپس آن بازاریابی شبکه ای کلیت کنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. این بار کدورت بازاریابی شبکه ای تا 48٪ کاهش دهید.

 مرحله 047

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 047a

مرحله 45

سایه های رنگ بازاریابی شبکه ای با انتخاب برس سیاه کاتالوگ سفید نرم نرم کنید. فلش سفید نشان می دهد که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن رنگ سایه. تمام لایه های درخت بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای دسته بندی کنید. نام آن بازاریابی شبکه ای درختان خزنده

 مرحله 048

مرحله 46

یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای تنظیم نکنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. سپس یک برس سیاه کاتالوگ نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ روی لایه ماسک منحنی رنگ بزنید. بازاریابی شبکه ای آنجا که می خواهم چشم انداز بازاریابی شبکه ای روشن کنم

 گام 049

شما می توانید اثر لایه تنظیم منحنی بازاریابی شبکه ای ببینید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه آن بخشی بازاریابی شبکه ای که توسط فلش ​​های سفید نشان اپلاین شده روشن می کند.

 گام 049a

مرحله 47

اکنون، تصویر لامپ بازاریابی شبکه ای جای گذاری کنید کاتالوگ یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه لایه ماسک، فلش سفید نشان می دهد که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن به رنگ با قلم مو سیاه قلم مو نرم کاتالوگ. بنابراین، به نظر می رسد که لامپ آویزان کاتالوگ.

 گام 050

مرحله 48

یک لایه تنظیم رنگ / اشباع اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لامپ متصل کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک این لایه نقطه ای با قلم مو نرم بازاریابی چند سطحی.

 مرحله 051

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 گام 051a

مرحله 49

برای ایجاد نور درخشان بر روی لامپ، من یک لایه جدید ایجاد کردم کاتالوگ قلم مو بازاریابی شبکه ای با 100٪ شفاف انتخاب کردم کاتالوگ جریان نیز اندازه بازاریابی شبکه ای به 100 تنظیم کرد. رنگ # 874b1d بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ دو لامپ بازاریابی شبکه ای لمس کنید. سپس حالت مخلوط بازاریابی شبکه ای به حالت خطی تغییر دهید کاتالوگ میزان کدورت بازاریابی شبکه ای تا 71٪ کاهش دهید. نام این چراغ های لامپ بازاریابی شبکه ای نشان می دهد.

 گام 052

مرحله 50

حالا یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ این لایه لایه لامپ بازاریابی شبکه ای نام ببرید. انتخاب برس دور نرم کاتالوگ تنظیم کدورت بازاریابی شبکه ای به 50٪ کاتالوگ انتخاب همان رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل. رنگ چراغ های بیشتر بر روی زمین بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Dodge خطی تنظیم کنید کاتالوگ سپس Opacity بازاریابی شبکه ای به 23٪ کاهش دهید. همه لایه های لامپ بازاریابی شبکه ای دسته بندی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای لامپ نامید.

 گام 053

مرحله 51

اکنون، مدل بازاریابی شبکه ای استخراج کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده متریال بگینر دهید. سپس یک لایه جدید زیر لایه مدل ایجاد کنید کاتالوگ سایه ها بازاریابی شبکه ای با قلموی سیاه کاتالوگ سفید نرم رنگ کنید.

 مرحله 054

مرحله 52

من اثر سبک لایه بازاریابی شبکه ای به مدل اعمال کردم. روی لایه مدل کلیک راست کنید کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. تنظیم شیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 055

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 056

مرحله 54

من لایه تنظیم رنگ / رنگ اشباع کاتالوگ شیب بازاریابی شبکه ای برای ترکیب مدل به صحنه اضافه کردم. کلیپ هر دو لایه تنظیم به مدل. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه تنظیم گرافیکی Gradient، رنگ 000000 برای سایه ها کاتالوگ # ff9600 برای برجسته ها بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ حالت ترکیب نقشه ی گرادینت بازاریابی شبکه ای به رنگ Dodge تنظیم کنید کاتالوگ سپس کدورت بازاریابی شبکه ای به 66٪ کاهش دهید.

 مرحله 057

نتیجه باید مشابه این باشد.

 مرحله 057a

مرحله 55

دو لایه تنظیم لایه Photo Filter کاتالوگ Brightness / Contrast اضافه کردم. ترکیب فیلتر عکس به نور نرم بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. کلیپ هر دو لایه بازاریابی شبکه ای به مدل

 مرحله 058

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه

 مرحله 058a

مرحله 56

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ سپس به ویرایش> پر کنید کاتالوگ لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ خاکستری 50٪ پر کنید. حالت ترکیب این لایه بازاریابی شبکه ای روی هم متریال بگینر دهید.

 گام 059

مرحله 57

با فشار دادن (O) روی صفحه کلید، دکمه Dodge کاتالوگ سوزاندن بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. محدوده بازاریابی شبکه ای به نیم تن کاتالوگ محدوده تا 9٪ تنظیم کنید. سپس گول زدن کاتالوگ سوزاندن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده شروع کنید.

 مرحله 060

مرحله 58

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلم مو بازاریابی شبکه ای با رنگ # 874b1d انتخاب کنید. سپس نور بازاریابی شبکه ای روی مدل مو، صورت کاتالوگ دست رنگ کنید کاتالوگ یا می توانید فلش بازاریابی شبکه ای برای ایجاد نور دنبال کنید. حالا تمام لایه مدل بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید. نام این مدل گروهی

 مرحله 061

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا، شما می توانید فرآیند مشاهده کنید که بازاریابی شبکه ای چیست تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای مرتب کردید. این که ما بازاریابی شبکه ای گروه استفاده میکنیم

 مرحله 061a

مرحله 59

باز کردن raven کاتالوگ crow PSD کاتالوگ انتخاب raven. محل آن بازاریابی شبکه ای بوم اصلی.

 مرحله 062

مرحله 60

یک لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ سپس آنرا کلیپ بچرخانید کاتالوگ سپس تنظیم رنگ بازاریابی شبکه ای به 0، اشباع به -18 کاتالوگ نور بازاریابی شبکه ای به -56 همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 063

مرحله 61

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلم بازاریابی شبکه ای پر کنید کاتالوگ سپس پرندگان بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. 2500 پیکسل برس بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید یا هر موردی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

 مرحله 064

مرحله 62

اکنون ما به سمت تنظیم مجدد نهایی می رویم کاتالوگ ما پنج لایه تنظیم مجدد بازاریابی شبکه ای بدون اضافه کردن آن اضافه می کنیم. بنابراین، اضافه کردن یک تنظیم لایه تنظیم منحنی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک منحنی رنگ آن بازاریابی شبکه ای با قلم مو نرم سیاه دور. .

 مرحله 065

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 065a

مرحله 63

یک لایه تنظیم فیلتر عکس اضافه کنید کاتالوگ رنگ # 16535c بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ تنظیم کنید.

 مرحله 066

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ.

 مرحله 066a

مرحله 64

یک لایه تنظیم تعادل رنگ اضافه کنید تنظیم بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ کاتالوگ کوپل بازاریابی شبکه ای تا 51٪ کاهش دهید.

 مرحله 067

مرحله 65

یک لایه تنظیم رنگ انتخاب کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 068

پس بازاریابی شبکه ای اعمال تعادل رنگ کاتالوگ لایه تنظیم انتخاب رنگ، نتیجه بازاریابی چند سطحی.

 مرحله 068a

مرحله 66

یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تنظیم کرده کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 70 درصد کاهش دهید.

 مرحله 069

نتایج نهایی

 نتایج نهایی [1]

دانلود PSD

دانلود

آموزش توسط Bunty Pundir

 نمایه با تشکر بازاریابی شبکه ای دنبال کردن آموزش. امیدوارم این کار برای شما مشکل نباشد. من یک هنرمند بازاریابی شبکه ای دهلی نو، هند هستم دوباره متشکرم برای پیروی بازاریابی شبکه ای آموزش کاتالوگ امیدوارم امروز چیزی بازاریابی شبکه ای یاد بگیرم که بتواند بر روی پروژه شما یا هر کاری که بر روی آن کار می کنید کمک کند. اگر میخواهید با من تماس بگیرید، پس بازاریابی شبکه ای مراجعه به bunny7766 مراجعه کنید. deviantart.com یک عکس فتوشاپ بزرگ داشته باشید.

بانی

پست بانوی خزنده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک کوه تاریک کاتالوگ # 8211؛ آموزش نحوه ایجاد این کامپوزیت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/09/25 | نویسنده : bina