درو گریم های شغلی جانبی | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


نحوه ایجاد این دستکاری عکس وهم آور بازاریابی شبکه ای کار کنار ماشین درو نگونبخت بازاریابی شبکه ای – زنی! این آموزش ساده بزرگ برای کنترل مبتدی عکس کاتالوگ کاتالوگ شما نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای چیست به سرعت ترکیب عکس ها، پیچ کاتالوگ تاب آنها بازاریابی شبکه ای به صحنه خود بازاریابی شبکه ای، کاتالوگ اضافه کردن یک اثر رنگ آبی سرد که همه نیاز به تطابق رنگ بین می برد.

پیش نمایش بازاریابی شبکه ای نتایج نهایی

 نتیجه نهایی کاتالوگ "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/finalresult.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> منابع آموزش </h3>
<ul>
<li> نی -Bergadder، pixabay </li>
<li> ابر & # 8211؛ lancealot21us، pixabay </li>
<li> گریم & # 8211؛ mjranum، طراحان </li>
<li> داس & # 8211؛ mynoahsart، طراحان </li>
</ul>
<hr />
<h3> مرحله 1 </h3>
<p> بیایید با باز کردن تصویر بازاریابی شبکه ای نی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ شروع بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= step1a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step1a.jpg؟resize=600٪2C400 "/> </p>
<p> ابزار برش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل ابزار فعال با هدف متریال بگینر دادن C کلیدی کوتاه بر روی صفحه کلید. ما بازاریابی شبکه ای به تصویر کمی با این ابزار محصول. </p>
<p class= step1b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step1b.jpg؟resize=199٪2C407 "/> </p>
<p> شروع برداشت با کلیک کردن ابزار کاتالوگ کشیدن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف تصویر ما جزوه پرزنتری به محصول. من بازاریابی شبکه ای قسمت سمت چپ بالای تصویر آغاز شده کاتالوگ کشیده میشوند، به قسمت سمت راست پایین تر کاتالوگ. آمار بازاریابی شبکه ای وارد کنید برای برش تصویر. </p>
<p class= step1c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step1c.jpg؟resize=600٪2C459 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه بازاریابی شبکه ای تصویر برش خورده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step1d شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step1d.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بخشی بازاریابی شبکه ای ابر بازاریابی شبکه ای تصویر پنهان خواهد کرد. برای انجام این هدف، ما بازاریابی شبکه ای به تصویر یک لایه ماسک بازاریابی شبکه ای با کلیک کردن روی آیکون لایه ماسک واقع بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین پنل لایه ها کاتالوگ. وجود خواهد داشت یک تصویر ماسک سفید بعدی به لایه کاتالوگ. </p>
<p class= step2a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step2a.jpg؟resize=266٪2C163 "/> </p>
<p> بعد، شروع به دسترسی به ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای با ضربه B. کلیدی کوتاه یک براش نرم با سختی 0٪ با اندازه حدود 900 پیکسل بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= step2b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step2b.jpg؟resize=268٪2C282 "/> </p>
<p> حتما رنگ foreground بازاریابی شبکه ای به سیاه کاتالوگ سفید کاتالوگ پس زمینه به رنگ سفید کاتالوگ تصویر ماسک فعال شده کاتالوگ. شروع پوشش بخشی بازاریابی شبکه ای ابر بازاریابی شبکه ای تصویر با نوازش قلم مو با سیاه کاتالوگ سفید به ماسک ابر. </p>
<p class= step2c شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step2c.jpg؟resize=600٪2C595 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه کاتالوگ </p>
<p class= step2d شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step2d.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر اشاره مکان نما بر روی لایه پس زمینه کاتالوگ دوبار کلیک بر روی آن بازاریابی شبکه ای به نشان می دهد تا جعبه آپشن لایه ی جدید. این ما بازاریابی شبکه ای به تغییر لایه پس زمینه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید به نام لایه ی 0 بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جعبه انتخاب. اسم این لایه بازاریابی شبکه ای BG .. </p>
<p class= step2e شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step2e.jpg؟resize=427٪2C157 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر تصویر ابر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند بازاریابی شبکه ای باز کنید. این تصویر خواهد خرید کاتالوگ یک لایه جدید بالای لایه BG بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها. اسم این لایه بازاریابی شبکه ای ابر. موقعیت لایه ابر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر لایه BG با کلیک کردن، نگه داشتن کاتالوگ کشیدن آن به سمت پایین. </p>
<p class= step3aa شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step3aa.jpg؟resize=309٪2C205 "/> </p>
<p> فعال ابزار رایگان تبدیل کنید (Ctrl + T) کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقیاس بالا تصویر ابر با کلیک روی یکی بازاریابی شبکه ای نقاط تبدیل، نگه داشتن کاتالوگ کشیدن به سمت پایین تا ابر پوشش فضای خالی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند کاتالوگ. </p>
<p class= step3ab شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step3ab.jpg؟resize=600٪2C431 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چیزی کاتالوگ که من انجام اپلاین اند: </p>
<p class= step3b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step3b.jpg؟resize=598٪2C359 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> با لایه ابر هنوز فعال، به مسیر Filter> Blur> سطح تاری. مجموعه ای بازاریابی شبکه ای ارزش تاری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر اپلاین شده: </p>
<p class= step4a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step4a.jpg؟resize=326٪2C387 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چیزی کاتالوگ که ما باید تا کنون: </p>
<p class= step4b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step4b.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> اقدام به تغییر رنگ بازاریابی شبکه ای ابر با دادن آن یک لایه تنظیم جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ابر. برای انجام این هدف، به Layer> جدید لایه تنظیم> رنگ / اشباع: </p>
<p class= step5a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step5a.jpg؟resize=214٪2C278 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step5b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step5b.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای به دیگری بدهد لایه تنظیم جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه Hue / Saturation. این بار ما روشنایی / کنتراست به عنوان یک اپلاین که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می دهد: </p>
<p class= step6a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step6a.jpg؟resize=220٪2C126 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چیزی کاتالوگ که ما بازاریابی شبکه ای به عنوان نتیجه داشته باشد .. </p>
<p class= step6b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step6b.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 7 </h3>
<p> تصور می کردم که منبع نور بازاریابی شبکه ای قسمت بالای محور ابر کاتالوگ. ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اثر لایه های تنظیم قبل برای ایجاد منبع نور ایجاد ماسک خواهد خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= step7a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step7a.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<p> دو لایه های تنظیم انتخاب کنید کاتالوگ کلیدهای Ctrl + G به گروه آنها بازاریابی شبکه ای به یک پوشه. من این پوشه به نام "تنظیم برای ابر. به این پوشه یک لایه ماسک. نگاهی به قلم مو دور بسیار نرم کاتالوگ ماسک مناطق که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن منبع نور خواهد وزارت صنعت و معدن بازاریابی شبکه ای. </p>
<p class= step7b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step7b.jpg؟resize=600٪2C527 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه پس بازاریابی شبکه ای پوشش </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step7c شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step7c.jpg؟resize=600٪2C432 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 8 </h3>
<p> بعد، ما برخی بازاریابی شبکه ای برجسته کاتالوگ سایه برای صحنه اضافه کنید. اولا لایه BG بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا فعال شود. با لایه BG فعال، ضربه کلیدهای Shift + Ctrl + N برای ایجاد یک لایه ی جدید. بر روی جعبه گزینه لایه جدید، به نام این لایه جدید (اسم این سایه لایه کاتالوگ برجسته). مطمئن شوید برای بررسی 'استفاده کنید لایه قبلی به ایجاد یک clipping mask، به این لایه جدید یک clipping mask. تنظیم اختلاط بازاریابی شبکه ای به Overlay کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با رنگ خنثی بازاریابی شبکه ای رنگ خاکستری 50٪ بازاریابی شبکه ای پر کنید. </p>
<p class= step8a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step8a.jpg؟resize=431٪2C179 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه ما باید </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step8b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step8b.jpg؟resize=600٪2C822 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> برای دادن برجسته برای صحنه، ابتدا ما خواهد بازاریابی شبکه ای ابزار Dodge بازاریابی شبکه ای فعال کنید. تنظیم بازاریابی شبکه ای ابزار به عنوان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نوار گزینه زیر نشان اپلاین شده: بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید یک براش بسیار نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اندازه حدود 500 پیکسل، تعیین محدوده آن بازاریابی شبکه ای برجسته کاتالوگ متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود 10٪ </p>
<p>.</p>
<p class= step9a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step9a.jpg؟resize=592٪2C63 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه سایه کاتالوگ برجسته، شروع نوازش طفره رفتن به برخی بازاریابی شبکه ای برجسته برای صحنه کاتالوگ. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه من بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ترکیب طبیعی کاتالوگ نتیجه مجموعه به پوشش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت ایجاد تنظیم </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step9b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step9b.jpg؟resize=600٪2C896 "/> </p>
<p> اقدام به برخی بازاریابی شبکه ای سایه برای صحنه کاتالوگ. برای رسیدن به این، بازاریابی شبکه ای ابزار سوختگی کاتالوگ مجموعه ای بازاریابی شبکه ای ابزار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نوار option زیر نشان اپلاین شده. </p>
<p class= step9c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step9c.jpg؟resize=592٪2C63 "/> </p>
<p> استوک ابزار burn به برخی بازاریابی شبکه ای مناطق که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن مورد نیاز به برخی بازاریابی شبکه ای سایه. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه من برای الهام بخش ما ایجاد شده کاتالوگ: </p>
<p class= step9d شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step9d.jpg؟resize=600٪2C896 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> اقدام به تنظیم حالت کلی برای صحنه کاتالوگ. ما بازاریابی شبکه ای به صحنه برخی بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم برای رسیدن به این می دهد. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله اول ما آن بازاریابی شبکه ای رنگ / اشباع کاتالوگ. برو به Layer> New لایه های تنظیم> رنگ / اشباع. این لایه بازاریابی شبکه ای به ارزش تنظیم به عنوان زیر نشان اپلاین شده: </p>
<p class= step10a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step10a.jpg؟resize=208٪2C268 "/> </p>
<p> تنظیم این لایه بازاریابی شبکه ای به حالت عادی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت به نتیجه مثل این یکی: </p>
<p class= step10b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step10b.jpg؟resize=600٪2C435 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> به لایه تنظیم دیگر: عکس فیلتر </p>
<p class= step11a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step11a.jpg؟resize=214٪2C161 "/> </p>
<p> تکراری لایه فیلتر عکس یک زمان. لایه اصلی به ترکیب طبیعی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت کاتالوگ تکراری به ترکیب طبیعی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 40٪ Opacity استفاده. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه این کاتالوگ که ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر باید داشته باشد: </p>
<p class= step11b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step11b.jpg؟resize=600٪2C435 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 12 </h3>
<p> به آخرین لایه تنظیم: منحنی </p>
<p class= step12a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step12a.jpg؟resize=432٪2C544 "/> </p>
<p> تنظیم این لایه منحنی به ترکیب طبیعی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 70٪ کدورت. سه لایه های تنظیم انتخاب کنید کاتالوگ کلیدهای Ctrl + G به گروه آنها بازاریابی شبکه ای به یک پوشه. من این پوشه "تنظیمات کلی نام برد. </p>
<p class= step12b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step12b.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 13 </h3>
<p> تصویر تیره کاتالوگ تار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ باز کنید. نگاهی به هر ابزار استخراج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ما با به قطع بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه آن آشنایی دارند. </p>
<p class= step13a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step13a.jpg؟resize=465٪2C616 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا برش بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار کاتالوگ. ما بازاریابی شبکه ای به شکل آن بازاریابی شبکه ای کمی تغییر دهد. نگاهی ابزار free transform کاتالوگ حالت پیچ کاتالوگ تاب بازاریابی شبکه ای انتخاب نمایید. با کلیک بر روی یکی بازاریابی شبکه ای نقطه تبدیل، نگه دارید کاتالوگ بکشید به جهت مورد نیاز همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ: </p>
<p class= step13b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step13b.jpg؟resize=600٪2C400 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بازاریابی شبکه ای ابزار Smudge بازاریابی شبکه ای. تنظیم ابزار به عنوان تنظیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نوار گزینه زیر. شروع سکته مغزی ابزار به قسمت های پایین بازاریابی شبکه ای پارچه تیره کاتالوگ تار بازاریابی شبکه ای برای تغییر شکل آن کاتالوگ. </p>
<p>: سکته مغزی جهات به عنوان زیر نشان اپلاین شده</p>
<p class= step13c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step13c.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 14 </h3>
<p> اضافه کردن تصویر تیره کاتالوگ تار به سند به سادگی با کپی-پیست کنید آن بازاریابی شبکه ای. ایجاد یک گروه پوشه جدید برای این لایه تیره کاتالوگ تار. اسم این پوشه 'تیره کاتالوگ تار. اطمینان حاصل کنید که به جای این پوشه بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر پوشه تنظیم کلی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها. </p>
<p class= step14a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step14a.jpg؟resize=600٪2C434 "/> </p>
<p> لایه تیره کاتالوگ تار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پوشه تیره کاتالوگ تار بازاریابی شبکه ای باز کنید. به این لایه یک لایه ماسک. ماسک قسمت های پایین تر بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق اطراف کمترین پارچه کاتالوگ چرخ. سعی کنید به استفاده بازاریابی شبکه ای ترکیبی بازاریابی شبکه ای قلم مو نرم کاتالوگ سخت با اندازه با توجه به قطعات به ماسک متفاوت خرید کاتالوگ. به عنوان مثال، من استفاده بازاریابی شبکه ای یک برس گرد کوچک سخت به ماسک پارچه به فاش کردن چمن. </p>
<p class= step14b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step14b.jpg؟resize=587٪2C638 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 15 </h3>
<p> اقدام به لایه تیره کاتالوگ تار یک لایه تنظیم: روشنایی / کنتراست. مطمئن شوید برای بررسی استفاده لایه قبلی به ایجاد یک clipping mask. این لایه روشنایی / کنتراست به لایه تیره کاتالوگ تار کلیپ. </p>
<p class= step15a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step15a.jpg؟resize=428٪2C157 "/> </p>
<p> تنظیم لایه تنظیم روشنایی / کنتراست به یک مجموعه ای زیر: </p>
<p class= step15b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step15b.jpg؟resize=229٪2C120 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step15c شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step15c.jpg؟resize=600٪2C434 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 16 </h3>
<p> لایه دیگر با قطع بالای لایه روشنایی / کنتراست بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پوشه تیره کاتالوگ تار درست. تنظیم این لایه جدید بازاریابی شبکه ای به linear حالت ترکیب نور پر بازاریابی شبکه ای رنگ های خنثی بازاریابی شبکه ای 50٪ خاکستری کاتالوگ. </p>
<p class= step16a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step16a.jpg؟resize=431٪2C179 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه جدید ما برخی بازاریابی شبکه ای برجسته به تصویر تیره کاتالوگ تار ایجاد کنید. بنابراین ما می توانیم حدس بزنید چه ما باید بکنید. نگاهی بازاریابی شبکه ای ابزار Dodge دوباره کاتالوگ مجموعه ای بازاریابی شبکه ای ابزار عنوان یکی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل 9. شروع نوازش ابزار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برخی بازاریابی شبکه ای مناطق بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار به برجسته. نگاهی به تصویر ما بازاریابی شبکه ای هدایت قطعات که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن برجسته اپلاین شود. قطعات با فلش سفید نشان داد. </p>
<p class= step16b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step16b.jpg؟resize=587٪2C638 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 17 </h3>
<p> باز هم یکی دیگر بازاریابی شبکه ای لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر لایه تیره کاتالوگ تار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پوشه تیره کاتالوگ تار ایجاد کنید. </p>
<p class= step17a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step17a.jpg؟resize=431٪2C179 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه جدید، رنگ سایه ای برای شکل تیره کاتالوگ تار. استفاده بازاریابی شبکه ای مجموعه ای براش بسیار نرم به کدورت بازاریابی شبکه ای حدود 10-15٪ با اندازه قلم مو با توجه به مناطق تحت پوشش متفاوت خرید کاتالوگ. سکته مغزی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق اطراف کمترین پارچه بازاریابی شبکه ای تیره کاتالوگ تار. </p>
<p class= step17b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step17b.jpg؟resize=587٪2C638 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 18 </h3>
<p> ما یکی دیگر بازاریابی شبکه ای تصویر به صحنه اضافه کنید. تصویر تیره کاتالوگ تار دیگر با داس بازاریابی شبکه ای باز کنید. برش بازاریابی شبکه ای داس بازاریابی شبکه ای تصویر. </p>
<p class= step18a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step18a.jpg؟resize=580٪2C523 "/> </p>
<p> رنگ بیش بازاریابی شبکه ای برش دادن به پوشش قسمت های غیر ضروری با X قرمز که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر مشخص شده کاتالوگ. من به سادگی یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت بالا برش به ترکیب عادی تنظیم ایجاد کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ی جدید، من نقاشی بر روی برش. من یک براش بسیار نرم بازاریابی شبکه ای به کدورت بازاریابی شبکه ای حدود 15-20 استفاده بازاریابی چند سطحی. من رنگ نمونه های گرفته شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نزدیکترین رنگ به دور بازاریابی شبکه ای مناطق به بیش بازاریابی شبکه ای رنگ استفاده بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= step18b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step18b.jpg؟resize=525٪2C566 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 19 </h3>
<p> کپی-پیست کردن داس به سند اصلی کاتالوگ این لایه داس زیر پوشه شوم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها. مقیاس تصویر داس به اندازه مورد نیاز کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقابل نی اصلی که اگر آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برابر نی کاتالوگ. ایجاد یک گروه برای این لایه داس به یک پوشه. اسم این داس پوشه. </p>
<p class= step19a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step19a.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 20 </h3>
<p> یک لایه جدید با یک clipping mask بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه داس بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پوشه داس درست. تنظیم این لایه جدید بازاریابی شبکه ای به linear حالت ترکیب نور کاتالوگ پر کردن با رنگ خنثی 50٪ خاکستری کاتالوگ. با طفره رفتن کاتالوگ ابزار رایت، ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای برجسته کاتالوگ سایه برای داس همان راه به عنوان ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل 9 کاتالوگ 16. فلش سفید نشان می دهد مکانی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن ما باید برجسته رنگ کاتالوگ آنهایی که سیاه کاتالوگ سفید برای سایه ایجاد شده کاتالوگ. </p>
<p class= step20a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step20a.jpg؟resize=415٪2C606 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 21 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما ایجاد خواهد ریخته گری سایه بازاریابی شبکه ای داس. لایه داس بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ به مسیر Layer> سبک های لایه> سایه. مجموعه ای بازاریابی شبکه ای سبک سایه به عنوان یکی بازاریابی شبکه ای زیر: </p>
<p class= step21a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21a.jpg؟resize=316٪2C330 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه </p>
<p> کاتالوگ ..</p>
<p class= step21b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21b.jpg؟resize=415٪2C606 "/> </p>
<p> اشاره به مکان نما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف سبک لایه سایه کاتالوگ کلیک بر روی آن راست نشان می دهد تا جعبه گزینه سبک لایه. هنگامی که جعبه نشان می دهد، بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید ایجاد لایه. این گزینه Drop Shadow بازاریابی شبکه ای سبک لایه به یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر لایه های تک داس تغییر خواهد کرد. </p>
<p class= step21c شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21c.jpg؟resize=227٪2C444 "/> </p>
<p> بعدی لایه سایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. نگاهی به ابزار تبدیل رایگان انجام دهید (Ctrl + T). چرخش کاتالوگ لایه حرکت به سمت جایی که مورد نیاز برای ایجاد سایه ریخته گری. </p>
<p class= step21d شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21d.jpg؟resize=587٪2C640 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت به سایه لایه لایه ماسک کاتالوگ ماسک سایه غیر ضروری. </p>
<p class= step21e شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21e.jpg؟resize=600٪2C478 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا کاتالوگ که نتیجه باید </p>
<p class= step21f شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step21f.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 22 </h3>
<p> ما تقریبا با کار انجام شده. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما خواهد برجسته کاتالوگ سایه بیشتر به صحنه اضافه کنید به آن نکات دقیق وظریف رویایی بیشتری می دهد. یکی دیگر بازاریابی شبکه ای لایه ی جدید بین تنظیم کلی کاتالوگ پوشه تیره کاتالوگ تار درست. مجموعه ای بازاریابی شبکه ای لایه خطی حالت ترکیب نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت. روی این لایه جدید، ایجاد برجسته تر کاتالوگ سایه که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن مورد نیاز کاتالوگ. استفاده بازاریابی شبکه ای گول زدن کاتالوگ ابزار رایت برای رسیدن به این. برای الهام ما، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا لایه من ایجاد زمانی که من آن بازاریابی شبکه ای به ترکیب عادی تنظیم کاتالوگ .. </p>
<p class= step22a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step22a.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا کاتالوگ که نتیجه این خواهد خرید کاتالوگ که لایه به ترکیب نور خطی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت تنظیم شده کاتالوگ. </p>
<p class= step22b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step22b.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 23 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چند مرحله نهایی برای پایان کار کاتالوگ. اطمینان حاصل کنید که ما فعال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پوشه تنظیم کلی کاتالوگ که بالاترین جایگاه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها می باشد. حالا کلیدهای Shift + Ctrl + Alt + E بازاریابی شبکه ای به مهر تمام لایه قابل مشاهده به یک لایه جدید رسید. اسم این لایه بازاریابی شبکه ای چند برابر کند. سپس، به مسیر Layer> Smart Object بازاریابی شبکه ای> تبدیل به شی هوشمند کاتالوگ. این لایه جدید بازاریابی شبکه ای به یک smart object تغییر خواهد کرد. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله بعد، به مسیر Filter> دیگران> بالا گذر. مجموعه ای بازاریابی شبکه ای ارزش بالا گذر به عنوان زیر نشان اپلاین شده. </p>
<p class= step23a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23a.jpg؟resize=326٪2C337 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر گزینه ترکیب بازاریابی شبکه ای فیلتر هوشمند بازاریابی شبکه ای ویرایش کنید. برای رسیدن به این، اشاره مکان نما بر روی فیلتر بالا گذر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها کلیک کنید کاتالوگ سپس بر روی آن راست نشان می دهد هوشمند جعبه فیلتر گفت کاتالوگ گو. انتخاب ویرایش گزینه فیلتر ترکیب هوشمند … تنظیم آن بازاریابی شبکه ای به ضرب ترکیب کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 70٪ کدورت. </p>
<p class= step23b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23b.jpg؟resize=317٪2C243 "/> </p>
<p class= step23c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23c.jpg؟resize=328٪2C342 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه تا کنون </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step23d شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23d.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر هوشمند تصویر ماسک فیلتر فعال شدن کاتالوگ ماسک فیلتر بر روی قطعات که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن مورد نیاز کاتالوگ. </p>
<p class= step23e شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23e.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<p> این چیزی کاتالوگ که ما باید پس بازاریابی شبکه ای پوشش فیلتر .. </p>
<p class= step23f شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step23f.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 24 </h3>
<p> بعدی، بازاریابی شبکه ای به دیگری بدهد لایه تنظیم منحنی همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ. پر کردن این لایه تنظیم به 20٪ کدورت. </p>
<p class= step24a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step24a.jpg؟resize=424٪2C434 "/> </p>
<p> ماسک لایه منحنی. </p>
<p class= step24b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step24b.jpg؟resize=500٪2C680 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه </p>
<p> کاتالوگ.</p>
<p class= step24c شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step24c.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> مرحله 25 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که ما هنوز هم فعال بر روی لایه منحنی کاتالوگ که بالاترین جایگاه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل لایه ها، فشار روی Shift + کلید های Ctrl + Alt + E بازاریابی شبکه ای به مهر تمام لایه دوباره به یک لایه جدید تک هستند. این لایه تبدیل به یک smart object. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نهایت، به این لایه یک فیلتر هوشمند: بالا گذر. تنظیم این فیلتر بازاریابی شبکه ای به overlay بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ کدورت. </p>
<p class= step25a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/step25a.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class= نتیجه نهایی [1] کاتالوگ "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/finalresult1.jpg؟resize=600٪2C433 "/> </p>
<hr />
<h3> دانلود PSD </h3>
<div class= دانلود


آموزش های بازاریابی شبکه ای Dek بازاریابی شبکه ای Wid

 مشخصات "SRC =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/11/profile1.jpg؟resize=150٪2C150 "/> با تشکر بازاریابی شبکه ای ! شما برای زیر این آموزش امید کاتالوگ که شما امروز کاتالوگ فوتوشاپ خوشحال بازاریابی شبکه ای Wid & # 8217 یادگیری چیزی؛ s جانبی & # 8211؛ وبلاگ شخصی من </p>
<p> & # 8211؛ بازاریابی شبکه ای Dek بازاریابی شبکه ای Wid </p>
</div>
<p> نوشته شخم گریم های شغلی جانبی اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/05/26 | نویسنده : bina