نحوه ایجاد یک عکس متحرک زیبا کاتالوگ احساسی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش، شما با نحوه ایجاد یک صحنه زیبا برای فرشته با دستکاری تصاویر مختلف سهام یاد خواهید گرفت. شما با استفاده بازاریابی شبکه ای حالت ترکیب، سایه ها کاتالوگ نورپردازی، تکنیک های مطابقت رنگ کاتالوگ ایجاد مهارت های دستکاری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سطح فتوشاپ، یک فرشته بازاریابی شبکه ای ایجاد خواهید کرد.

شما یاد خواهید گرفت که بازاریابی شبکه ای چیست می توانید این دستکاری فرشته بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید. ما برای اولین بار یک عکس با کیفیت مختلف ایجاد می کنیم تا یک صحنه خوب ایجاد کنیم کاتالوگ سپس بازاریابی شبکه ای بافت استفاده کنیم تا اثر ویگنت بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنیم. سپس مدل بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه کنید کاتالوگ با سایه ها، چراغ ها، مواجه شدن با مو کاتالوگ اضافه کردن بال به او یک فرشته ایجاد کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای تکنیک های مختلف ترکیب، فرشته بازاریابی شبکه ای با صحنه های مختلف ترکیب کنید. سپس برگ ها بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه تنظیم نهایی، آن بازاریابی شبکه ای به پایان برسانید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران انتها یک راه ساده برای ایجاد یک حلقه یا یک حلقه برای یک فرشته نشان می دهم. برای دنبال کردن این آموزش نیاز به فتوشاپ CS6 یا جدید دارید.

منابع آموزشی

  • Sand Beach & # 8211؛ Freeimages.com
  • آسمان کاتالوگ # 8211؛ SalsolaStock
  • سحابی توسط & # 8211؛ جنی لی
  • بافت باران توسط & # 8211؛ کوکو-سهام
  • ساحل توسط & # 8211؛ فتوپي
  • مدل توسط & # 8211؛ سهام Mjranum
  • سهام مو توسط & # 8211؛ CindysArt
  • بال توسط & # 8211؛ پستانداران گوشتخوار
  • برگها توسط & # 8211؛ MaureenOslder
  • برس قلم مو بازاریابی شبکه ای با # 8211؛ زگابوئوئو

مرحله 1

با ایجاد یک سند جدید، فایل جدید بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید> new کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 گام 001

مرحله 2

اکنون تصویری بازاریابی شبکه ای شنی ساحل بازاریابی شبکه ای با انتخاب File> place بگذارید کاتالوگ سپس تصویر ساحل ماسه بازاریابی شبکه ای بچرخانید کاتالوگ نام آن base.We بازاریابی شبکه ای فرمان place استفاده کنید زیرا فتوشاپ به صورت اتوماتیک تصویر بازاریابی شبکه ای به عنوان Smart Object متریال بگینر می دهد.

 مرحله 002

مرحله 3

حالا با انتخاب دکمه دوم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل لایه، یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به تصویر پایه اضافه کنید کاتالوگ سپس تصویر زیر بازاریابی شبکه ای ببینید. سپس ابزار براش بازاریابی شبکه ای با فشار دادن (B) روی صفحه کلید انتخاب کنید کاتالوگ به آرامی با قلم مو سیاه بر روی ماسک لایه رنگ کنید. شما می توانید نتیجه زیر بازاریابی شبکه ای ببینید.

 مرحله 003

مرحله 4

اکنون یک لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ یک لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای لایه تنظیم کنید (لایه> لایه تنظیم جدید> رنگ / اشباع یا تصویر زیر بازاریابی شبکه ای ببینید) کاتالوگ سپس دکمه ای بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر ایجاد کنید تا یک ماسک قطع شود. با ایجاد ماسک برش این لایه (رنگ / Saturation) تنها لایه ای بازاریابی شبکه ای که بر روی کلیه متریال بگینر خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای به بقیه لایه ها تاثیر نمی گذارد. تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 004
بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتایج به دست آمده کاتالوگ.
 گام 004a

مرحله 5

اکنون، تصویر آسمان بازاریابی شبکه ای زیر لایه پایه متریال بگینر دهید.

 مرحله 005

مرحله 6

اکنون، لایه تنظیم منحنی کاتالوگ روشنایی / کنتراست بازاریابی شبکه ای به آسمان اضافه کنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 006

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 گام 006a

مرحله 7

اکنون، تصویر سحابی بازاریابی شبکه ای بالای لایه پایه متریال بگینر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر ابزار تبدیل (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ سپس تصویر بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تغییر دهید.

 گام 007

سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به نور نرم تغییر دهید کاتالوگ opacity بازاریابی شبکه ای به 65٪ کاهش دهید. نتایج حاصل شده کاتالوگ. شما می توانید ببینید که ما اثر vignette بازاریابی شبکه ای ایجاد کرده ایم. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایان این آموزش بیشتر اثر vignette بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه خواهیم کرد.

 مرحله 007a

گام 8

بافت باران بازاریابی شبکه ای بالای لایه سحابی متریال بگینر دهید.

 مرحله 008

مرحله 9

یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به بافت باران اضافه کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای برس سیاه بر روی ماسک لایه ای رنگ کنید تا قسمت ناخواسته بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. نتیجه ماسک لایه کاتالوگ همچنین بوم اصلی بازاریابی شبکه ای ببینید.

 گام 009

حالت مخلوط بازاریابی شبکه ای به نور نرمی تغییر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتایج

 گام 009

مرحله 10

تصویر ساحلی بازاریابی شبکه ای روی بوم متریال بگینر دهید کاتالوگ ابزار تبدیل آن بازاریابی شبکه ای فعال کنید سپس آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر اندازه بگیرید. سپس حالت ترکیبی ساحل بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید.

 مرحله 010

مرحله 11

همانطور که می بینید فلش ها کاتالوگ بخش انتخاب شده نشان دهنده قسمت پایه تصویر کاتالوگ کاتالوگ ما باید این قسمت ها بازاریابی شبکه ای مخفی کنیم تا تصویر پایه بازاریابی شبکه ای به درستی به صحنه ترکیب کنیم.

 مرحله 011

برای انجام این کار، ماسک لایه ای بازاریابی شبکه ای تصویر پایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم، آن بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. نتایج حاصل بازاریابی شبکه ای ماسک لایه کاتالوگ نتایج کلی بازاریابی شبکه ای می توانید ببینید.

 گام 011a

مرحله 12

حالا لایه جدید بازاریابی شبکه ای با فشار دادن (Ctrl + Shift + N) بر روی صفحه کلید ایجاد کنید کاتالوگ سپس برس دور نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا کدورت بازاریابی شبکه ای کاهش دهید کاتالوگ جریان بازاریابی شبکه ای به 30٪ برسانید. رنگ # 0d2c2e بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 گام 012

سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ dodge تغییر دهید. شما می توانید نتایج بازاریابی شبکه ای ببینید. قبل بازاریابی شبکه ای جلو بروید، تمام لایه هایی که تا کنون ایجاد کرده اید بازاریابی شبکه ای با انتخاب کلید shift انتخاب کنید کاتالوگ سپس لایه ی بالا بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس لایه ی پایین بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ سپس با فشار دادن CMD / CTRL + G نام آن گروه بازاریابی شبکه ای بنویسید.

 گام 012a

مرحله 13

مدل بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار انتخابی مورد علاقه خود استخراج کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به بوم اصلی بگذارید.

 مرحله 013

مرحله 14

حالا یک لایه جدید (Ctrl + Shift + N) زیر لایه مدل ایجاد کنید کاتالوگ برس سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا کدورت بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ جریان بازاریابی شبکه ای به 30٪ برسانید کاتالوگ سپس سایه ها بازاریابی شبکه ای نقاشی کنید (برای دیدن پیکان ها).

 مرحله 014

مرحله 15

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله سایه های بیشتری برای مدل اضافه می کنیم. بنابراین، لایه مدل بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ لایه اصلی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس ابزار تبدیل بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) کاتالوگ با کلیک راست بر روی آن، flip vertical بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس بر روی آن کلیک راست کنید، تصویر بازاریابی شبکه ای تحریف کرده کاتالوگ تصویر بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده، انتخاب کنید.

 مرحله 015

حالا، تصویر تحریف شده بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده، بکشید.

 مرحله 015a

مرحله 16

با اضافه کردن لایه تنظیم رنگ / اشباع، کاهش میزان نوردهی تصویر تحریف شده بازاریابی شبکه ای کاهش دهید. تنظیم بازاریابی شبکه ای همان طور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کرده اید، اما نتوانید آن بازاریابی شبکه ای برش دهید.

 مرحله 016

سپس Filter> Blur> Gaussian Blur بروید کاتالوگ شعاع 63.5 بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتایج

 مرحله 016a

مرحله 17

حالا روی تصویر تکراری شده راست کلیک کرده کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اثر رنگ کاتالوگ گرادیان روکش بازاریابی شبکه ای به مدل اعمال کنید. تصویر زیر بازاریابی شبکه ای برای تنظیم مشاهده کنید.

 مرحله 017

نتایج پس بازاریابی شبکه ای اعمال گزینه های ترکیب گنجانده شده کاتالوگ.

 مرحله 017a

مرحله 18

اکنون ما مدل بازاریابی شبکه ای به صحنه ترکیب می کنیم. اول بازاریابی شبکه ای همه، با متریال بگینر دادن لایه تنظیمات متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض مدل، با اضافه کردن یک لایه تنظیم تعادل رنگ، رنگ مدل بازاریابی شبکه ای به صحنه برسانید. تنظیم لایه تنظیم هر دو بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر متریال بگینر دهید کاتالوگ نتوانید این لایه ها بازاریابی شبکه ای به مدل کپی کنید.

 مرحله 018

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 018a

مرحله 19

ما باید اثر لایه تنظیم میزان نوردهی بازاریابی شبکه ای بر روی شانه مدل پنهان کنیم چرا که چراغها بازاریابی شبکه ای آنجا می آیند (نگاه کنید به فلش).

 مرحله 019

مرحله 20

برای انجام این کار روی لایه ماسک لایه تنظیم لایه کلیک کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای قلموی سیاه کاتالوگ سفید نرم به منظور مخفی کردن اثر ..

 گام 020

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه تا کنون کاتالوگ.

 مرحله 020a

مرحله 21

حالا یک لایه تنظیم رنگ رنگ به مدل اضافه کنید کاتالوگ رنگ # 0a5933 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. آن بازاریابی شبکه ای به لایه مدل اضافه کنید.

 مرحله 021

سپس حالت ترکیبی بازاریابی شبکه ای به نور نرم تغییر دهید کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 50٪ کاهش دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه نتایج:

 مرحله 021a

مرحله 22

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما مو بازاریابی شبکه ای برطرف خواهیم کرد. فایل PSD موجود بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ باز کنید. سپس لایه سبک (پایین) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به بوم اصلی بکشید سپس مو بازاریابی شبکه ای نام ببرید.

 مرحله 022a

با اضافه کردن یک ماسک لایه به موها، بقیه قسمت بازاریابی شبکه ای پنهان کنید کاتالوگ سپس با برس مشکی نرم، رنگ کنید.

 مرحله 022

گام 23

حالا روی لایه موی راست کلیک کنید کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. یک اثر سایه افتادنی اضافه کنید کاتالوگ سپس یک لایه تنظیم رنگ / لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به مو اضافه کنید.

 مرحله 023

همانطور که می بینید ما مو بازاریابی شبکه ای به صحنه ترکیب کرده ایم. حالا تمام لایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای دسته بندی کنید. نام این مدل گروه.

 مرحله 023a

مرحله 24

موهای بیشتری بازاریابی شبکه ای به مدل اضافه کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این زمان لایه بالای لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فایل PSD بازاریابی شبکه ای سهام مو انتخاب کنید. سپس آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ متریال بگینر دهید. نام آن مو 2.

 مرحله 024

ماسک لایه ای بازاریابی شبکه ای به مو اضافه کنید کاتالوگ قسمت انتخاب شده بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر با اضافه کردن ماسک لایه ای به مو 2 پنهان کنید سپس با برس سیاه رنگ نرم رنگ کنید.

 مرحله 024a

گام 25

اکنون بر روی مو 2 لایه کلیک راست کنید کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس یک اثر سایه ای استفاده کنید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 گام 025

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 025a

مرحله 26

افزودن لایه های رنگ / لایه های رنگی کاتالوگ رنگی به موها 2 سپس آن بازاریابی شبکه ای به موها متصل کنید .2 تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 026

نتایجی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آورده اید.بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر همه مو بازاریابی شبکه ای 2 لایه کاتالوگ نام آن گروه مو 2.

 مرحله 026a

گام 27

برای ایجاد ضخامت بیشتر برای مو استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار سوزاندن کاتالوگ سپس گروه مو بازاریابی شبکه ای دو بار تکرار کنید.

 مرحله 027

گام 28

پس بازاریابی شبکه ای دو بار تکرار مو 2 گروه 2، ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به هر دو گروه تکرار اضافه کنید. برس برس سیاه کاتالوگ نرم کاتالوگ بر روی لایه ماسک موی دوپایه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ، رنگ کنید.

 مرحله 028

مرحله 29

اکنون بال بازاریابی شبکه ای به مدل اضافه کنید.

 مرحله 029

مرحله 30

راست کلیک بر روی لایه بال کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اعمال اثر درونی سایه

 گام 030

تنظیمات پنهان سایه

 مرحله 030a

نتایج باید مشابه این باشد.

 گام 030b

گام 31

لایه جدیدی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه بال ایجاد کنید، آن بازاریابی شبکه ای به بال بال بزنید کاتالوگ ابزار Key Stamp بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید فعال کنید کاتالوگ سپس قسمت بال بازاریابی شبکه ای که توسط دایره نشان اپلاین شده کاتالوگ، لمس کنید. ایجاد یک لایه جدید زیر لایه بال کاتالوگ گرفتن ابزار برس سیاه نرم با ابعاد کاتالوگ جریان 30٪. رنگ سایه هایی که توسط فلش ​​نشان اپلاین شده کاتالوگ. همچنین اگر فیلتر آن بازاریابی شبکه ای خیلی رنگ کرده اید، می توانید بازاریابی شبکه ای فیلتر تاریک گوسی استفاده کنید یا میزان شفافیت لایه بازاریابی شبکه ای کاهش دهید.

 مرحله 031

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 قدم 031a

مرحله 32

اکنون یک لایه تنظیم نوردهی کاتالوگ گرادیان بازاریابی شبکه ای به بال آن اضافه کنید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای به wing بچرخانید. حالت لایه تنظیم گرادیان نقشه بازاریابی شبکه ای برای رنگ زدن کاتالوگ کاهش کوکی به 89٪ تنظیم کنید. تنظیم این لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که نشان اپلاین خرید کاتالوگ بیز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر.

 مرحله 032

نتایج باید مشابه این باشد.

 گام 032a

مرحله 33

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک لایه تنظیم گرافیکی گرادینت با یک برس سیاه سیاه نرم رنگ کنید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ تا اثر لایه تنظیم گرافیک گرادیان بازاریابی شبکه ای پنهان کنید.

 مرحله 033

مرحله 34

لایه تنظیم تعادل رنگ بازاریابی شبکه ای به بال ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به بال ها متصل کنید.

 مرحله 034

تنظیامت لایه تنظیم رنگ Solid کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به بال آن کپی کنید. سپس حالت ترکیبی این لایه بازاریابی شبکه ای به نور نرمی تنظیم کرده کاتالوگ میزان شفافیت بازاریابی شبکه ای تا 17 درصد کاهش دهید.

 مرحله 034a

گام 35

نتایج پس بازاریابی شبکه ای اعمال تعادل رنگی کاتالوگ لایه تنظیم رنگ جامد، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 گام 035

مرحله 36

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک رنگ لایه تنظیم رنگ، رنگ با قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 036

مرحله 37

لایه جدیدی بازاریابی شبکه ای روی لایه ها ایجاد کنید کاتالوگ سپس به Edit> Fill بروید. تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 037

گام 38

سپس حالت ترکیب این لایه بازاریابی شبکه ای روی هم متریال بگینر دهید. سپس ابزار Dodge / Burn بازاریابی شبکه ای با فشار دادن (O) روی صفحه کلید انتخاب کنید، متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض 9٪ کاتالوگ محدوده به shadow.Then Dodge and Burn بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 گام 038

مرحله 39

صفحات بازاریابی شبکه ای به سند اصلی بگذارید. به راحتی برگ هایی بازاریابی شبکه ای که می خواهید برگردانید. برگ های دو برگ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دو لایه متریال بگینر دهید تا برگ ها بازاریابی شبکه ای همانند تصویر زیر نشان دهید.

 مرحله 039

مرحله 40

سپس Filter> Blur> Gaussian Blur بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ شعاع بازاریابی شبکه ای به 2.8 پیکسل تنظیم کنید.

 گام 040

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 040a

مرحله 41

اکنون لایه برگ بازاریابی شبکه ای برگزینید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای Leaves می نامید. سپس لایه تنظیم رنگ / لایه کاتالوگ منو بازاریابی شبکه ای به برگ گروه برگردانید کاتالوگ آنرا به گروه برگ برگردانید.

 مرحله 041

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 041a

مرحله 42

لایه تنظیم رنگ متعادل بازاریابی شبکه ای به گروه برگ اضافه کنید تا رنگ برگ ها بازاریابی شبکه ای به صحنه برساند کاتالوگ آنرا به گروه برساند.

 مرحله 042

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 042a

مرحله 43

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ ابزار قلمو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. رنگ # 45260 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس بعضی بازاریابی شبکه ای چراغ ها بازاریابی شبکه ای رنگ بزنید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ. نام این لایه بازاریابی چند سطحی.

 مرحله 043

تنظیم حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ زدن.

 مرحله 043a

مرحله 44

رنگ های بیشتری بازاریابی شبکه ای به صحنه برساند.بنابراین، دوباره یک لایه جدید ایجاد کرده کاتالوگ رنگ آن بازاریابی شبکه ای با همان رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبلی ایجاد کنید. نام این لایه نور 2.

 مرحله 044

سپس حالت مخلوط بازاریابی شبکه ای به رنگ Dodge تنظیم کنید کاتالوگ میزان شفافیت بازاریابی شبکه ای تا 60٪ کاهش دهید. لامپ چراغ گروهی بازاریابی شبکه ای نام ببرید کاتالوگ آن گروه Lights بازاریابی شبکه ای نام ببرید.

 مرحله 044a

مرحله 45

این زمان برای اضافه کردن لایه های تنظیم نهایی کاتالوگ. بازاریابی شبکه ای این مرحله، ما 6 لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای بدون قطع کردن اعمال می کنیم. بنابراین، لایه adjustment Gradient Map کاتالوگ Brightness / Contrast بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. حالت مخلوط تنظیم Gradient Map بازاریابی شبکه ای تغییر دهید. لایه به نور نرم کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 58٪ کاهش دهید.

 مرحله 045

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 گام 045a

مرحله 46

لایه تنظیم رنگ بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ تنظیم کنید کاتالوگ opacity بازاریابی شبکه ای به 47٪ کاهش دهید.

 مرحله 046

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 046a

مرحله 47

اکنون یک لایه تنظیم Solid Color اضافه کنید کاتالوگ سپس حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به نور نرم افزاری تغییر دهید کاتالوگ میزان شفافیت بازاریابی شبکه ای تا 56٪ کاهش دهید.

 مرحله 047

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 047a

مرحله 48

اکنون یک لایه تنظیم رنگ تعادل رنگ اضافه کنید کاتالوگ تنظیم کنید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 048

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 048a

مرحله 49

یک لایه تنظیم رنگ دیگر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای روی رنگ تنظیم کنید کاتالوگ میزان کدورت بازاریابی شبکه ای تا 50٪ کاهش دهید.

 گام 049

نتایجی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آورده ایم. تمام تنظیمات نهایی بازاریابی شبکه ای گروه بندی کرده کاتالوگ نام گروه تنظیمات نهایی گروه

 گام 049a

مرحله 50

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله یک راه ساده برای ایجاد یک حلقه یا اورا برای یک فرشته نشان خواهم داد. برای ایجاد یک فرشته برای یک فرشته، یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ سپس ابزار قلمو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. دور نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ چپ دست قلم مو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ تنظیم کنید اندازه تا 60 پیکسل کاتالوگ سپس سختی تا 90٪. حالا رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر نشان اپلاین شده کاتالوگ کاتالوگ شما نتایج مشابه این بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین اید.

 گام 050

مرحله 51

ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به لایه اضافه کنید کاتالوگ اندازه قلم مو بازاریابی شبکه ای به 40 تا 45 پیکسل برسانید. رنگ روی ماسک لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان دهید.

 مرحله 051

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 مرحله 051a

مرحله 52

اکنون روی لایه دایره کلیک راست کنید کاتالوگ گزینه های ترکیب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس جلوه های نورانی بیرونی بازاریابی شبکه ای اضافه کنید.

 مرحله 052

مرحله 53

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلم مو سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس رنگ # 986f27 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. نور بازاریابی شبکه ای روی سر مدل بچرخانید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 مرحله 053

مرحله 54

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ برسهای باقی مانده بازاریابی شبکه ای بارگذاری کنید. سپس برخی بازاریابی شبکه ای حاشیه ها بازاریابی شبکه ای مانند تصویر زیر نشان دهید.

 مرحله 054

مرحله 55

ما اثر Vignette بازاریابی شبکه ای به صحنه می دهیم. برای ایجاد اثر Vignette، تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه با فشار دادن (Ctrl + Shift + Alt + N) تمبر کنید. سپس آن بازاریابی شبکه ای به اشیاء هوشمند تبدیل کنید تا این کار بازاریابی شبکه ای روی لایه سمت راست کلیک کنید کاتالوگ تبدیل به اشیاء هوشمند بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس به Filter> Render> Lighting Effects بروید کاتالوگ تنظیم بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید.

 مرحله 055

نتایج بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا آمده کاتالوگ.

 گام 055a

مرحله نهایی

این مرحله نهایی کاتالوگ. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک فیلتر هوشمند کاتالوگ رنگ با قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه انتخاب شده کاتالوگ که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. با احترام، شما یک فرشته زیبا ایجاد کرده اید.

 مرحله 056

نتایج نهایی

 نتایج نهایی - کپی

دانلود PSD

دانلود

آموزش توسط Bunty Pundir

 profile با تشکر بازاریابی شبکه ای پیروی بازاریابی شبکه ای آموزش. امیدوارم بازاریابی شبکه ای آن لذت ببرید کاتالوگ برای شما مشکل نباشد. من یک هنرمند بازاریابی شبکه ای دهلی نو، هند هستم. اگر میخواهید آثار هنری دیگر خود بازاریابی شبکه ای به صفحه نمایه DeviantArt خود برسانید، همیشه سه کلمه جادویی بازاریابی شبکه ای به خاطر بسپارید. هرگز بازاریابی شبکه ای دست ندهید & # 8221 ؛. یک روز فتوشاپ بزرگ داشته باشید.

& # 8211؛ اسم حیوان دست اموز

پست بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک فریم زیبا کاتالوگ احساسی فرمان عکس برداری بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/09/13 | نویسنده : bina