نحوه ایجاد یک پوستر شگفت انگیز مخلوط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


نحوه ایجاد این ترکیب خلاق با استفاده بازاریابی شبکه ای عناصر گرافیکی مختلف بازاریابی شبکه ای بیاموزید. این آموزش به شما این امکان بازاریابی شبکه ای می دهد که به راحتی با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار مسیر، اشکال های مربوط به آینده بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای با عکس ها کاتالوگ برس ها ترکیب کنید تا این پوستر مخلوط ایجاد کنید.

پیش نمایش نتایج نهایی

 نتایج نهایی


منابع آموزشی

 • آب چلپ چلوپ SXC (جایگزین)
 • سر مرد – SXC
 • رنگ پاشیدن – SXC
 • گلبرگ لاله – SXC
 • ستاره براش – Qbrushes
 • براش گرانج – Qbrushes
 • حوزه های الگو – رسانه های وزارت اطلاعات
 • بالن های هوای گرم – شورشیان رسانه ای
 • استگ – Mediamilitia
 • بافت رنگ – Mediamilitia
 • مدل – Deviantart
 • شعله آتش – Deviantart

مرحله 1

یک سند خالی بنویسیم که مشابه این ابعاد کاتالوگ.

 img (1)


مرحله 2

پس زمینه بافتی بافتی به خوبی بازاریابی شبکه ای یک اثر ساده استفاده می کند. تعیین محل بافت رنگ کاتالوگ آوردن آن به فتوشاپ. آن بازاریابی شبکه ای به ترکیب بکشید کاتالوگ رها کنید.

 img (2)

ضخامت بافت ( Ctrl + Shift + U ). ممکن کاتالوگ لازم باشد که بافت بازاریابی شبکه ای متناسب با سند تغییر دهید.

 img (3)

لایه Opacity کاتالوگ ترکیب بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید تا آن بازاریابی شبکه ای ظریف سازید. بر روی لایه ی کوچک لایه ی Double کلیک کنید تا کادر محاوره ی Blending Options بارگذاری شود.

 img (4)


مرحله 3

اکنون ما نیاز به ایجاد اشکال مختلف داریم که طرح کلی بازاریابی شبکه ای تعریف خرید کاتالوگ بادران گستر کاتالوگ حاوی عناصر گرافیکی دیگر هستند. رنگ بازاریابی شبکه ای به # 000000 تنظیم کنید. بیایید شروع کنیم بازاریابی شبکه ای وسط با کشیدن یک دایره با ابزار Ellipse. گزینه لایه شکل بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل تنظیمات انتخاب کنید. کار با لایه های شکل بسیار سازنده کاتالوگ زمان صرفه جویی کاتالوگ. آنها قطعنامه مستقل هستند کاتالوگ می توانند آنها بازاریابی شبکه ای بدون بازاریابی شبکه ای دست دادن هر گونه کیفیت تبدیل کنند.

 img (5)

با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Rectangle Tool این شکل بازاریابی شبکه ای بردارید. گوشه بازاریابی شبکه ای با ابزار انتخاب مستقیم ویرایش کنید.

 img (6)

Ctrl + T بازاریابی شبکه ای فشار دهید، شکل بازاریابی شبکه ای به -45 درجه تغییر دهید. برای دیدن خواص بازاریابی شبکه ای پالت اطلاعات استفاده کنید.

 img (7)

شکل بازاریابی شبکه ای تغییر دهید لایه بازاریابی شبکه ای چند بار تکرار کنید. این لایه ها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این روش پشته کنید.

 img (8)

اکنون قسمت پایین بازاریابی شبکه ای بسازید.

 img (9)


مرحله 4

حلقه دیگری بازاریابی شبکه ای خارج بازاریابی شبکه ای حلقه اصلی ایجاد کنید. دایره بازاریابی شبکه ای کپی کنید ( Ctrl + J ). تقریبا 145٪ آن بازاریابی شبکه ای تقسیم کنید. نگه داشتن Alt + Shift بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که مقیاس بندی برای حفظ نقطه مرکز.

 img (10)

ما باید سوراخ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دایره سوراخ کنیم. بر روی تصویر بند انگشتی بردار کلیک کنید. کپی مسیر با فشار دادن Ctrl + C کاتالوگ ضربه زدن به Ctrl + V برای چسباندن. Ctrl + T بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به 80٪ تقلیل دهید.

 img (11)

دایره درونی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنل تنظیمات روی دکمه "Exculde overlapping shape areas" کلیک کنید تا سوراخ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دایره پانچ کنید.

 img (12)

ما به کل حلقه نیاز نداریم، بلکه بخشی بازاریابی شبکه ای آن کاتالوگ. بقیه بازاریابی شبکه ای با ماسک لایه مخفی کنید.

 img (13)


مرحله 5

یک دایره دیگر بزرگتر بازاریابی شبکه ای بیرونی ایجاد کنید. همانطور که قبلا دایره میانی بازاریابی شبکه ای تکرار می کنید، آن بازاریابی شبکه ای زیر بقیه متریال بگینر دهید.

 img (14)

قطع سوراخ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دایره

 img (15)

من می خواهم بازاریابی شبکه ای این بخش دایره استفاده کنم، بقیه آن بازاریابی شبکه ای پنهان کنم.

 img (16)

یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای حلقه برش ایجاد کنید. برای ایجاد الگوی، بازاریابی شبکه ای ابزار قلم با دیافراگم 1px استفاده کنید. آن بازاریابی شبکه ای با ابزار Marquee انتخاب کنید. بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید Edit> Define Pattern

 img (17)

لایه الگو بازاریابی شبکه ای به لایه دایره وصل کنید. میانبر Ctrl + Alt + G .

 img (18)

دایره بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ لایه ماسک بازاریابی شبکه ای پاک کنید. حلقه درونی بازاریابی شبکه ای حذف کنید.

 img (19)

 img (20)

مخفی شدن پر شدن بازاریابی شبکه ای به صفر کاهش دهید. سپس سکته بازاریابی شبکه ای اعمال کنید.

 img (21)

پنهان کردن بخشی بازاریابی شبکه ای دایره با ماسک لایه.

 img (22)


مرحله 6

تصویر سهام مدل بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ باز کنید. جدا کردن موضوع بازاریابی شبکه ای پس زمینه. با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار قلم برای انتخاب موضوع، هنگام انتخاب موها توجه کنید.

 img (23)

مدل بازاریابی شبکه ای به سند اصلی کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای وارد کنید. لایه بازاریابی شبکه ای به Smart Object تبدیل کنید (Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object). تغییر اندازه مدل.

 img (24)

Mask Unsharp بازاریابی شبکه ای اعمال کنید (Filter> Blur> Smart Blur).

 img (26)

Ctrl + بر روی ماسک بردار دایره کلیک کنید تا انتخاب بازاریابی شبکه ای بارگیری کنید. روی ماسک افزودن ماسک کلیک کنید تا ماسک اضافه شود.

 img (27)

بخشی بازاریابی شبکه ای مدل دیگر بازاریابی شبکه ای نشان می دهد.

 img (28)

بقیه تصویر بازاریابی شبکه ای نشان می دهد.

 img (29)

رنگ تصویر بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم منوها کاتالوگ Vibrance تصحیح می کند.

 img (30)


مرحله 7

بارسلونا (img035) بازاریابی شبکه ای به فتوشاپ بارگذاری کنید. شما باید حالت تصویر بازاریابی شبکه ای به RGB بازاریابی شبکه ای Index تغییر دهید. تصویر> حالت> RGB بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس آن بازاریابی شبکه ای به طراحی بکشید. تبدیل تصویر ( Ctrl + I )

 img (31)

آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پشت مدل متریال بگینر دهید. تغییر حالت ترکیب به روشن.

 img (32)


گام 8

سهام سر مرد بازاریابی شبکه ای باز کنید. تصویر بازاریابی شبکه ای خنثی کنید روشنایی کاتالوگ کنتراست بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای دستور Curves تنظیم کنید.

 img (33)

تصویر بازاریابی شبکه ای به ترکیب ترک کنید. تغییر اندازه کاتالوگ تلنگر به صورت افقی.

 img (34)

حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید.

 img (35)

لایه سر بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای غیرفعال کنید.

 img (36)

انتخاب بار بازاریابی شبکه ای دایره بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران وسط کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای آن برای مخفی کردن سر منفی کاتالوگ بنابراین نشان دادن بخش درون دایره کاتالوگ.

 img (37)

اعمال شیب به دایره بیرونی

 img (39)


مرحله 9

تصویری بازاریابی شبکه ای شعله های آتش بازاریابی شبکه ای بارگیری کنید. پایین زیر بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ بالای دایره بیرونی متریال بگینر دهید.

 img (40)

شعله های آتش بازاریابی شبکه ای به حلقه وصل کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای انتخاب حلقه بازاریابی شبکه ای شعله های آتش استفاده کنید.

 img (41)

تغییر حالت ترکیب به صفحه نمایش. افزایش اشباع شعله با استفاده بازاریابی شبکه ای کادر محاوره ای Hue / Saturation ( Ctrl + U ).

 img (42)

ماسک شعله ها بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بین ببرید تا بازاریابی شبکه ای هر گونه آثار لبه ناشی بازاریابی شبکه ای پیکسل های نیمه شفاف خلاص شود. با کلیک بر روی لایه ماسک شعله کاتالوگ بارگذاری کادر Levels dialog ( Ctrl + L ). حداکثر مقدار بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فیلد میانی وارد کنید.

 img (43)


مرحله 10

اکنون قصد داریم عناصر گرافیکی مختلف بازاریابی شبکه ای به لایه های شکل متصل کنیم. اولین بار گلبرگ بازاریابی شبکه ای به فتوشاپ بارگذاری کنید. یک گلبرگ بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار انتخاب انتخاب کنید کپی کاتالوگ چسباندن به سند اصلی.

 img (44)

محل گلبرگ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ی شکل متریال بگینر دهید که ما جزوه پرزنتری به آن متصل کنیم.

 img (45)

چلپ چلوپ بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای Lasso Tool کپی کنید. آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای شکل دیگری متریال بگینر دهید. مقیاس آن بازاریابی شبکه ای پایین کاتالوگ تلنگر به صورت افقی.

 img (46)

Mask Unsharp بازاریابی شبکه ای برای تیز کردن جزئیات اعمال کنید. سپس آن بازاریابی شبکه ای به لایه زیر متصل کنید.

 img (47)

برس گرانج بازاریابی شبکه ای به پالت برس بارگذاری کنید. یک براش گرانج بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سکته کنید.

 img (48)

کلیپ سکته رنگ بازاریابی شبکه ای به لایه شکل

 img (49)


مرحله 11

افزودن عناصر بیشتر یک حوزه بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بسته اضافه کنید.

 img (50)

یک بالون بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بسته بالون انتخاب کنید.

 img (51)

پروانه ها بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای شکل های خودکار اضافه کنید. یا شما می توانید پروانه خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای تصویر سهام ایجاد کنید.

 img (52)

 img (53)

ترکیب خوبی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Illustrator ایجاد کنید. خطوط بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ Ctrl + Alt + B بازاریابی شبکه ای فشار دهید.

 img (54)

 img (55)

پوشش رنگی بازاریابی شبکه ای اعمال کنید

 img (57)


مرحله 12

قطره ای بازاریابی شبکه ای تصویر سهام تقلبی بازاریابی شبکه ای به ترکیب برای دادن احساس آلی. آن بازاریابی شبکه ای زیر لایه های شکل متریال بگینر دهید. اندازه سینه بازاریابی شبکه ای به اندازه سند متریال بگینر دهید.

 img (58)


مرحله 13

اضافه کردن برخی بازاریابی شبکه ای پیشرفت های بیشتر. برسهای ستاره بازاریابی شبکه ای به پالت برس بارگذاری کنید. انتخاب یک برس کاتالوگ تنظیم پارامترها

 img (59)

برس بازاریابی شبکه ای اعمال کنید.

 img (60)

اکنون موج نور ایجاد کنید. یک لایه جدید ایجاد کنید یک برس نرم نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اندازه قلم مو بازاریابی شبکه ای به 500 پیکسل تنظیم کنید. سکته مغزی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لبه پایین بوم بازاریابی شبکه ای اعمال کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به صورت عمودی بکشید.

 img (61)

آن بازاریابی شبکه ای بالای ستاره متریال بگینر دهید کاتالوگ آنرا بچرخانید.

 img (62)

خط بازاریابی شبکه ای با -45 درجه تغییر دهید.

 img (63)

نکات برجسته کوچکی بازاریابی شبکه ای با برسهای ستاره کاتالوگ یک براش نرم، اضافه کنید. رنگ سفید بازاریابی شبکه ای سفید کنید.

 img (64)

با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو نرم افزاری بازاریابی شبکه ای نکات برجسته دیگری با اندازه های متفاوت استفاده کنید.

 img (65)

یک رنگ اضافه کنید.

 img (66)

حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به صفحه تغییر دهید.

 img (67)

مدل برخی بازاریابی شبکه ای درمان های اضافی بازاریابی شبکه ای ارائه می دهد.

 img (68)

یک سند جدید 350 × 350 پیکسل ایجاد کنید. پس زمینه بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید اثر Flare لنز بازاریابی شبکه ای اعمال کنید (Filter> Render> Lens Flare.)

 img (69)

کشیدن کاتالوگ رها کردن شعله لنز بازاریابی شبکه ای به طراحی. آن بازاریابی شبکه ای بالای پروانه متریال بگینر دهید، حالت مخلوط بازاریابی شبکه ای روی صفحه نمایش تغییر دهید.

 img (70)

چندین لکه رنگی با قلم مو اضافه کردم.

 img (71)

الگو زیر بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پالت اشکال خودکار اضافه کنید. آن بازاریابی شبکه ای اصلاح کنید.

 img (72)

برخی بازاریابی شبکه ای خطوط بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای خط ابزار اضافه کنید. حفظ زاویه 45 درجه.

 img (74)

سرانجام عنوان بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. این کاملا آن کاتالوگ Ctrl + 0 بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طراحی چشم ببندید. باید احساس کنید که نیاز به یک تغییر یا اضافه شدن به آن وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای کاتالوگ برای ایجاد خلاقیت تلاش کنید.

 img (75)

نتایج نهایی

 نتایج نهایی [1]

آموزش توسط نیرانت M

 profile من یک طراح گرافیک کاتالوگ وب هستم کاتالوگ یک هنرمند VFX سرکش. امیدوارم چیزی به شما آموخته کاتالوگ لذت ببرید که این آموزش بازاریابی شبکه ای بخوانید. با تشکر بازاریابی شبکه ای شما برای پیگیری این آموزش.

– نیرانت

پست بازاریابی شبکه ای چیست ایجاد یک پوستر شگفت انگیز رسانه های مختلط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/10/22 | نویسنده : bina