نحوه تنظیم شبکه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طراحی سازنده | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


شبکه ها یک ویژگی مفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر نرم افزار طراحی هستند. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این ویدیو بازاریابی شبکه ای Course Kindine Designer Quick Start، شما یاد خواهید گرفت که بازاریابی شبکه ای چیست شبکه ها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Affinity Designer تنظیم کنید. من شما بازاریابی شبکه ای به چگونگی استفاده بازاریابی شبکه ای ویژگی های کلیدی شبکه های استاندارد کاتالوگ شبکه ایزومتریک نشان می دهم.

نحوه تنظیم شبکه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طراح وابستگی

تنظیم مقدماتی شبکه

طراح Affinity دارای یک سیستم شبکه چند منظوره با ابزارهای بسیار خوبی برای چیزهایی مانند طراحی آیکون کاتالوگ کاتالوگ همچنین دارای شبکه های ایزومتری برای انجام گرافیک برای بازی

ما با نشان دادن شبکه شروع خواهیم کرد. بنابراین به منوی View بروید کاتالوگ سپس زیر منو Show Grid بازاریابی شبکه ای بررسی کنید. این شبکه پیش فرض بازاریابی شبکه ای به ارمغان می آورد.

 شبکه پیشفرض بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سازنده Affinity "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Standard-grid.jpg "> </figure>
<p> اکنون برای تغییر نحوه متریال بگینر دادن این شبکه، به منوی <strong> View </strong> بروید کاتالوگ سپس به <strong> Grid and Axis Manager بروید </strong>. </p>
<p> به طور پیش فرض <strong> استفاده بازاریابی شبکه ای شبکه اتوماتیک </strong> بررسی خواهد خرید کاتالوگ بیز. بنابراین اگر می خواهید همه چیز بازاریابی شبکه ای عوض کنید، لازم کاتالوگ علامت کادر آن بازاریابی شبکه ای بردارید. </p>
<figure class=  بازاریابی شبکه ای شبکه خودکار استفاده کنید جعبه بدون بررسی "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Spacing.jpg ">> </figure>
<h3> نحوه تنظیم یک شبکه برای ایجاد آیکن </h3>
<p> بیایید نگاه کنیم بازاریابی شبکه ای چیست می توان یک شبکه برای ایجاد آیکون ها ایجاد کرد. </p>
<p> ابعاد بسیار رایج برای آیکون 64 پیکسل با 64 پیکسل کاتالوگ. بنابراین بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران همین <strong> Grid and Axis Manager </strong>، می توانید به <strong> محور اول </strong> بروید کاتالوگ فاصله <strong> فاصله </strong> بازاریابی شبکه ای به <strong> 64 پوند </strong> تنظیم کنید. کاتالوگ سپس بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر <strong> محور دوم </strong>، ما همچنین می توانیم فاصله <strong> فاصله </strong> بازاریابی شبکه ای به <strong> 64 پوند </strong> تنظیم کنیم. بنابراین اکنون هر یک بازاریابی شبکه ای مربع های ما یک اندازه مناسب برای یک آیکون کاتالوگ تا داخل آن متریال بگینر بگیرد. </p>
<figure class=  شبکه با فاصله صحیح برای آیکون ها "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Spacing-2.jpg " > </figure>
<p> آنچه که ما هم می توانیم انجام دهیم این کاتالوگ که مقدار فاصله بین هر یک بازاریابی شبکه ای این سلول های شبکه بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم. بنابراین برای هر دو محور، <strong> Gutter </strong> بازاریابی شبکه ای به <strong> 24 pt </strong> افزایش دهید. ما می توانیم به طور دقیق یک آیکون بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر یک بازاریابی شبکه ای این مربع های کوچکی متریال بگینر دهیم. </p>
<figure class=  آبی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران شبکه "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/ پست ها / 28938 / image / Gutter.jpg "> </figure>
<p> کاتالوگ ما می توانیم آن بازاریابی شبکه ای حتی بیشتر برای کمک به ما با طرح ما با افزایش تعداد تقسیم بازاریابی شبکه ای. بنابراین ما می توانیم شبکه های کوچکی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل شبکه ما ایجاد کنیم. </p>
<p> بنابراین بگذارید بگوییم ما بخش <strong> بخش ها </strong> بازاریابی شبکه ای به <strong> 32 </strong> تنظیم می کنیم. کاتالوگ اکنون اگر ما بزرگنمایی کنیم، می بینیم که ما چندین خط داریم که هر کدام بازاریابی شبکه ای سلول های شبکه ما بازاریابی شبکه ای به هم می شکند. بنابراین هنگامی که ما تلاش می کنیم تمام گره ها کاتالوگ نقاط مختلف بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آیکون های ما هماهنگ کنیم، می توانیم به هر یک بازاریابی شبکه ای این خطوط ضربه بزنیم. کاتالوگ ما می توانیم همان کار بازاریابی شبکه ای به صورت افقی انجام دهیم، به طوری که ما برای یک آیکون که ما تولید می کنیم، دارای یک شبکه کوچک کاملا مستقل هستیم. </p>
<figure class=  تقسیمات گرید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران طراحی سازنده "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Divisions.jpg "> </figure>
<h3> نحوه تنظیم یک شبکه ایزومتریک </h3>
<p> این طرح شبکه آیکون فقط بازاریابی شبکه ای حالت استاندارد شبکه استفاده می کند، اما شما همچنین می توانید بازاریابی شبکه ای چندین شبکه دیگر بازاریابی شبکه ای پیش تعیین شده استفاده کنید که می توانید با آنها کار کنید. </p>
<p> به عنوان مثال، شما ممکن کاتالوگ بر روی گرافیک برای یک بازی ویدئویی ایزومتریک کار کنید، بنابراین میتوانید به حالت <strong> </strong> بروید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای </p>
<figure class=

ایزومتریک بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.  انتخاب یک شبکه ایزومتریک "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Isometric-menu.jpg "> </figure>
<p> کاتالوگ اکنون شما شبکه به یک لایه ایزومتر تبدیل بازاریابی چند سطحی. بنابراین اجازه دهید فقط <strong> Gutter </strong> بازاریابی شبکه ای به <strong> 0 </strong> رها کنیم، کاتالوگ تقسیم شبکه ما بازاریابی شبکه ای حفظ خواهیم کرد. </p>
<figure class=  شبکه ایزومتریک "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Isometric-grid.jpg "> </figure>
<p> کاتالوگ حالا ما یک چارچوب واقعا خوب داریم که می توانیم برای شروع طراحی گرافیک ایزومتریک بدون نیاز به نگرانی بازاریابی شبکه ای اینکه زاویه ها کاتالوگ دیدگاه هایی که ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال تلاش برای کشف آن هستند، به هیچ وجه نادرست نیستیم. نشان دادن تقسیمات: </p>
<figure class=  بخش های شبکه ایزومتریک "src =" https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/48/posts/28938/image/Isometric-closerup.jpg " > </figure>
<h2> مشاهده دوره کامل </h2>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دوره کامل، Affinity Designer Quick Start، شما 34 فیلم دیگر مانند این بازاریابی شبکه ای خواهید داشت که هر جنبه ای بازاریابی شبکه ای این نرم افزار طراحی متنوع بازاریابی شبکه ای می گیرد. شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد ابزارهای بردار مختلف، تعاملات بین اشکال، استفاده بازاریابی شبکه ای تایپوگرافی کاتالوگ خیلی چیزهای دیگر، یاد خواهید گرفت. </p>
<p> شما می توانید این دوره بازاریابی شبکه ای به صورت همزمان با اشتراک به Envato Elements ببرید. برای یک هزینه کم هزینه ماهانه، نه تنها به این درس دسترسی خواهید داشت، بلکه به کتابخانه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال رشد ما بیش بازاریابی شبکه ای 1000 دوره آموزشی ویدیویی کاتالوگ کتابهای الکترونیکی پیشرو بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Envato Tuts + دسترسی خواهید داشت. </p>
<p> به علاوه شما هم اکنون می توانید بازاریابی شبکه ای مجموعه عظیم انواتو Elements 300،000+ عکس کاتالوگ 34،000 + دارایی های طراحی کاتالوگ قالب های دریافتی نامحدود دریافت کنید. با فونت های منحصر به فرد، عکس ها، گرافیک ها کاتالوگ قالب ها ایجاد کنید کاتالوگ سریعتر پروژه های بهتر ارائه کنید. </p>
<div class=
تاریخ ارسال : 17/09/26 | نویسنده : bina