نکته سریع: نحوه ایجاد یک اثر Pixelation مثلث بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


فتوشاپ با استفاده بازاریابی شبکه ای فیلتر موزاییک پیکسل بازاریابی چند سطحی اما خسته کننده کاتالوگ بیش بازاریابی شبکه ای حد استفاده بازاریابی چند سطحی. خوشبختانه یک ترفند ساده وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای که به شما امکان می دهد با استفاده بازاریابی شبکه ای مثلث به جای مربع ها پیکسل کنید! این آموزش فوق العاده آسان کاتالوگ بنابراین آن بازاریابی شبکه ای امتحان کنید.

نتایج نهایی

 قبل بازاریابی شبکه ای "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image10-1.jpg؟resize=700٪2C458 "/> </div>
<div> <img title= تصویر "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image12-1.jpg؟resize=700٪2C458 "/> </p>
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> لایه پس زمینه خود بازاریابی شبکه ای دو بار کپی کنید. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image13.png؟resize=323٪2C326 "/> </p>
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> ابزار Transform بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) سپس مقدار skew افقی بازاریابی شبکه ای به 45 درجه تنظیم کنید. هنگامی که ابزار Transform فعال شده کاتالوگ، تنظیمات افقی افقی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نوار گزینه متریال بگینر می گیرد. دکمه Enter بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا تغییرات اعمال شود. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image14-1.jpg؟resize=700٪2C341 "/> </p>
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> به Filter> Pixelate> Mosaic بروید. تنظیم اندازه سلول بازاریابی شبکه ای به هر چیزی که دوست دارید تنظیم کنید کاتالوگ سپس روی OK کلیک کنید. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb-1.jpg؟resize=700٪2C472 "/> </p>
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> بعد، ما قصد داریم آن بازاریابی شبکه ای به روش متفاوتی تبدیل کنیم. ابزار Free Transform بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) کاتالوگ سپس تنظیم مقیاس افقی بازاریابی شبکه ای به -45º تنظیم کنید. دکمه Enter بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا تغییرات اعمال شود. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb1-1.jpg؟resize=700٪2C251 "/> </p>
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> این لایه ها بازاریابی شبکه ای 50٪ تنظیم کنید کاتالوگ سپس لایه میانی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. ما قصد داریم همان مراحل بازاریابی شبکه ای انجام دهیم اما با تغییرات انجام شده </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb2-1.jpg؟resize=700٪2C406 "/> </p>
<h3> گام 7 </h3>
<p> با انتخاب لایه میانی، ابزار Free Transform بازاریابی شبکه ای فعال کنید (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) کاتالوگ سپس روی افقی بازاریابی شبکه ای به -45 درجه تنظیم کنید. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb3-1.jpg؟resize=700٪2C307 "/> </p>
<h3> گام 8 </h3>
<p> همان فیلتر موزاییک بازاریابی شبکه ای دوباره اعمال کنید. شما می توانید این کار بازاریابی شبکه ای با فشار دادن Ctrl / Cmd + F یا با رفتن به منوی فیلتر کاتالوگ انتخاب اولین فیلتر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منو سریع انجام دهید. فتوشاپ آخرین فیلتر استفاده شده خود بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای این منو متریال بگینر می دهد. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb4-1.jpg؟resize=700٪2C368 "/> </p>
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای ابزار Free Transform (Ctrl / Cmd + T یا Edit> Free Transform) استفاده کنید تا لایه بازاریابی شبکه ای به شکل اصلی خود تغییر دهید، با تنظیم مقدار skew افقی به 45 درجه. </p>
<p class= تصویر "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image20-1.jpg؟resize=700٪2C248 "/> </p>
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> ما بسیار انجام اپلاین ایم اما اگر شما زوم کنید، می توانید ببینید که لبه ها واقعا درست نیستند. برای رفع این، دکمه های سمت چپ یا راست بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید تا لایه بازاریابی شبکه ای لمس کنید تا تقاطعات هماهنگ شوند. </p>
<div class=
 قبل بازاریابی شبکه ای "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image21.png؟resize=700٪2C350 "/> </div>
<div>
<img title= تصویر "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image_thumb5-1.jpg؟resize=700٪2C458 "/> </p>
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> اگر بازاریابی شبکه ای این به عنوان پس زمینه استفاده می کنید، ممکن کاتالوگ بخواهید یک اثر فیلم ضخیم / انگشت استفاده کنید. ما بازاریابی شبکه ای اثر Vesper بازاریابی شبکه ای کاراکترهای فیلم فتوشاپ Instagram استفاده کردیم کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای فونت Abolition، برخی بازاریابی شبکه ای متن ها بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای فونت لغو کامل کردیم. </p>
<p class= پوستر شهر نیویورک "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image11-1.jpg؟resize=700٪2C458 " /> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<div class=
 قبل بازاریابی شبکه ای "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/image10-1.jpg؟resize=700٪2C458 "/> </div>
<div> <img title=
دانلود

مثلث Pixelation.zip | 2.97 مگابایت

پست سریع نکته: بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک اثر Pixelation مثلث بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/09/01 | نویسنده : bina