یک صحنه زیر آب ماهی قرمز غول پیکر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش ما یک صحنه زیر آب با ماهی بزرگ ایجاد خواهیم کرد. ما برای دستیابی به یک نتیجه عالی بازاریابی شبکه ای ابزارهای انتخابی اولیه کاتالوگ تنظیمات استفاده خواهیم کرد.

پیش نمایش نتایج نهایی

منابع آموزشی

 • آسمان (جایگزین)
 • ماه
 • زیر آب
 • ماهی
 • گیاهان بسته
 • مرجان
 • غواص
 • جزیره بسته
 • سوزاننده آب (جایگزین)
 • Brush های برقی
 • برس حباب

مرحله 1

یک سند جدید ایجاد کنید 2150x4187px.

 image003

مرحله 2

باز کردن فایل "آسمان" کاتالوگ انتخاب همه (Ctrl + A). کپی کردن همه (Ctrl + C) کاتالوگ وارد کردن سند ما (Ctrl + V). Ctrl + T بازاریابی شبکه ای به صورت رایگان فشار دهید کاتالوگ سند بازاریابی شبکه ای مانند زیر نشان دهید.

 image004

مرحله 3

فایل باز "آسمان" کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Elliptical Marquee انتخاب ماه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

 image005

مرحله 4

کپی کاتالوگ چسباندن آن به سند ما. Ctrl + T بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا ماه بازاریابی شبکه ای مانند شکل زیر تغییر دهید. حالت مخلوط لایه بازاریابی شبکه ای به Overlay تغییر دهید.

 image006

مرحله 5

روی لایه ماه دوبار کلیک کنید تا گزینه Advanced Blending بازاریابی شبکه ای وارد کنید کاتالوگ سبک های زیر بازاریابی شبکه ای اضافه کنید تا ماه بازاریابی شبکه ای بیشتر واقعی کنید.

 image007

مرحله 6

لایه ماه بازاریابی شبکه ای با فشار دادن Ctrl + J کپی کنید کاتالوگ Ctrl روی لایه کلیک کنید تا انتخاب ماه بازاریابی شبکه ای انجام دهد. این انتخاب بازاریابی شبکه ای با رنگ مشکی پر کنید (با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ Alt + Backspace رنگ سیاه کاتالوگ سفید) کاتالوگ یک Gauss Blur 250px استفاده کنید. حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 23٪ کاهش دهید.

 image008

گام 7

یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ کانال آبی کاتالوگ قرمز بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تغییر دهید. این مرحله یک رنگ آبی زیبا به تصویر اضافه می کند.

 image009 image010

گام 8

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما رنگین کمان بازاریابی شبکه ای ایجاد خواهیم کرد. یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Rectangular Marquee Tool یک انتخاب بازاریابی شبکه ای به صورت زیر نشان دهید:

 image011

مرحله 9

گرادیانت ابزار (G) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نوار ابزار بالا دوبار کلیک کنید تا ویرایشگر گرادیان باز شود.

 image012

مرحله 10

برای تکثیر رنگ های رنگین کمان رنگ های زیر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ویرایشگر شیب رنگی اضافه کنید: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نارنجی، قرمز. هنگامی که شما به پایان رسید OK بازاریابی شبکه ای فشار دهید.

 image013

مرحله 11

با انتخاب ابزار Gradient Tool که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 8 ایجاد کرده اید، Shift بازاریابی شبکه ای بکشید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای Ctrl + D بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا Deselect بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ به مرحله بعدی بروید.

 image014

مرحله 12

بازاریابی شبکه ای ابزار Eraser برای پاک کردن حاشیه گرادیان استفاده کنید کاتالوگ یک Gaussian Blur 20px بازاریابی شبکه ای اعمال کنید.

 image015

مرحله 13

با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه رنگین کمان، کلید Ctrl + T بازاریابی شبکه ای وارد کنید تا Transform بازاریابی شبکه ای وارد کنید. روی رنگین کمان راست کلیک کنید کاتالوگ Warp بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. بازاریابی شبکه ای منوی کشویی بالا، بایگانی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

 image016

مرحله 14

شما می توانید نتایج تحول ما بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر ببینید. حالا شروع به رنگینکمان واقعی می کند.

 image017

مرحله 15

حالت ترکیب لایه رنگین کمان بازاریابی شبکه ای به Color تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 37٪ کاهش دهید. رنگین کمان بازاریابی شبکه ای به ماه نزدیک تر کنید مانند زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. image018

مرحله 16

فایل بازاریابی شبکه ای باز کنید "زیر آب" کاتالوگ همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید (Ctrl + A). سپس کپی کنید کاتالوگ سند بازاریابی شبکه ای وارد کنید. بازاریابی شبکه ای تغییر رایگان برای تغییر اندازه کاتالوگ متریال بگینر دادن لایه مانند نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر استفاده کنید.

 image019

مرحله 17

فایل "زیر آب" بازاریابی شبکه ای دوباره با فشار دادن Ctrl + V بچرخانید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای مانند شکل زیر تغییر دهید.

 image020

مرحله 18

ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید (Layer> Layer Mask> Hide All) کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای یک براش نرم سفید گرد با 30٪ رنگ Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه، برای نشان دادن برخی بازاریابی شبکه ای قسمت مرکز این لایه.

 image021

مرحله 19

یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای به سمت پایین بکشید تا صحنه بازاریابی شبکه ای تیره تر کنید. اما چون ما میخواهیم این اثر بازاریابی شبکه ای به صورت انتخابی اعمال کنیم، برخی بازاریابی شبکه ای اثر تاریکی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله بعدی پنهان خواهیم کرد.

 image022

مرحله 20

D برای تنظیم رنگ پیش فرض کاتالوگ ابزار شیب (G) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. روی لایه ماسک کلیک کنید تا کلید Shift بازاریابی شبکه ای نگه دارید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای قسمت پایین به سمت بالا بکشید. این به پایین دریا تیره بازاریابی چند سطحی کاتالوگ صحنه های زیر آب بازاریابی شبکه ای به نظر واقعی تر می کند، زیرا اگر به صحنه های زیرین نگاه کنید، متوجه خواهید خرید کاتالوگ بیز که بخش نزدیک دریاچه تیره تر کاتالوگ.

 image023

گام 21

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما انعکاس سوزاننده آب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین دریا بازاریابی شبکه ای ایجاد خواهیم کرد. ابتدا یک لایه جدید ایجاد کنید (Ctrl + Shift + Alt + N) کاتالوگ Filter> Render> Clouds بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که رنگ های پیش فرض بازاریابی شبکه ای تنظیم کرده اید (برای تنظیم رنگ پیش فرض، دکمه D بازاریابی شبکه ای فشار دهید.

 image024

مرحله 22

با همان لایه انتخاب Filter> Render> Difference Clouds بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. این مرحله ما این اثر جالب بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ به ما نشان خواهد داد.

 image025

گام 23

Ctrl + I بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا رنگ ها بازاریابی شبکه ای غیرفعال کنید زیرا ما جزوه پرزنتری بازتاب زیر آب خود بازاریابی شبکه ای سفید کنیم.

 image026

مرحله 24

کمی کنتراست بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم کاتالوگ انعکاس آب سدیم بازاریابی شبکه ای بیشتر بیان کنیم. تنظیمات منحنی بازاریابی شبکه ای با انتخاب تصویر> تنظیمات> منحنی ها اضافه کنید کاتالوگ کشویی کشویی سمت چپ بازاریابی شبکه ای به سمت مرکز بکشید.

 image027

گام 25

همانطور که می بینید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر اثر به نظر بسیار پاکیزه تر کاتالوگ. این تصویر همچنین می تواند برای ایجاد اثرات رعد کاتالوگ برق استفاده شود. اگر می خواهید اثرات نورپردازی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پروژه های دیگر خود ایجاد کنید، حالت لایه بندی لایه بازاریابی شبکه ای به صفحه تغییر دهید کاتالوگ قسمت های سیاه ناپدید می شوند کاتالوگ شما بازاریابی شبکه ای با یک اثر رعد کاتالوگ برق زیبا مواجه می کند. پس بازاریابی شبکه ای آن فقط یک لایه ماسک اضافه کنید کاتالوگ قطعات ناخواسته بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. اما اجازه دهید با صحنه زیر آب ما ادامه دهیم کاتالوگ به مرحله بعدی برویم.

 image028

گام 25

حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light تغییر دهید کاتالوگ Ctr + T بازاریابی شبکه ای برای وارد شدن به Free Transform تغییر دهید. تغییر اندازه کاتالوگ موقعیت این لایه مانند نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر کاتالوگ مطبوعات بازاریابی شبکه ای وارد کنید پس بازاریابی شبکه ای پایان کار خود بازاریابی شبکه ای. شروع به نگاه بهتر کاتالوگ بهتر، آره؟

 image029

مرحله 26

یک ماسک لایه (Layer> Layer Mask> Reveal All) اضافه کنید کاتالوگ با یک براش نرم با یک دور سیاه روی 80٪ Opacity، لبه های فوقانی بازاریابی شبکه ای به آرامی ماسک کنید تا انعکاس بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بین ببرید کاتالوگ با صحنه هماهنگ کنید. به خاطر داشته باشید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنههایی که میخواهید لبههای سخت بازاریابی شبکه ای به دست بیاورید، دشمن شماست، مخصوصا اگر شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال انجام صحنههای طبیعت هستید.

 image030

گام 27

فایل باز شده "ماهی" کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار انتخابی مورد علاقه خود بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید بازاریابی شبکه ای ماهی. این انتخاب بازاریابی شبکه ای به سند ما کپی کنید کاتالوگ وارد کنید. ماهی بازاریابی شبکه ای مانند نشان دادن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر متریال بگینر دهید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ماسک لایه یا ابزار Eraser Tool بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 50٪ Opacity بخشی بازاریابی شبکه ای دم کاتالوگ غشاء بالا بازاریابی شبکه ای پاک کنید. غشاء ماهی معمولا نیمه شفاف کاتالوگ، بنابراین این مرحله بهتر کاتالوگ با مخلوط کردن ماهی با صحنه بازاریابی شبکه ای پخت.

 image031

گام 28

لایه "Fish" بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ روی لایه کلیک کنید تا انتخاب ایجاد شود. این انتخاب بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید کاتالوگ Ctrl + D بازاریابی شبکه ای برای انتخاب انتخاب کنید. یک حرکت حرکت بازاریابی شبکه ای به این لایه اعمال کنید تا سایه زیر ماهی بازاریابی شبکه ای تقلید کنید.

 image032

مرحله 29

حالت مخلوط این لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 56٪ کاهش دهید. یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ تمام قطعات غیر ضروری (مناطق بالای ماهی) بازاریابی شبکه ای با نقاشی با یک ابزار برس نرم سیاه کاتالوگ سفید بر روی Opacity 100٪ پاک کنید.

 image033

مرحله 30

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما نور بازاریابی شبکه ای سمت چپ بالا می آید بنابراین اجازه دهید برخی بازاریابی شبکه ای چراغ ها کاتالوگ سایه ها بازاریابی شبکه ای به ماهیمان اضافه کنیم تا او بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ادغام کنیم. ما برای اولین بار تاریکی بازاریابی شبکه ای اضافه خواهیم کرد. یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای مانند شکل زیر تغییر دهید.

 image034

گام 31

یک لایه تنظیم دیگر Curves اضافه کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای مانند تصویر زیر تغییر دهید. این صحنه بازاریابی شبکه ای تیره تر خواهد کرد.

 image035

مرحله 32

اکنون برای بخش نورمن یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید اما این بار منحنی بازاریابی شبکه ای به سمت بالا بکشید تا صحنه بازاریابی شبکه ای روشن کنید.

 image036

مرحله 33

اکنون که ما لایه های سبک کاتالوگ تاریکی ایجاد می کنیم، تمام ماسک های لایه ی خود بازاریابی شبکه ای با سیاه پوشانده ایم. سپس یک برس سفید نرم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80-100٪ Opacity انتخاب کنید کاتالوگ نقاشی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه شروع کنید تا اثرات مورد نظر بازاریابی شبکه ای نشان دهید. رنگ سفید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک لایت روشن برای اضافه کردن نور به صحنه کاتالوگ رنگ سیاه کاتالوگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک Darken1 یا Darken 2 برای اضافه کردن تاریکی به صحنه. این گام بیشتر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد آزمایش کاتالوگ اعتماد چشم درونی هنری خود نسبت به تنظیمات دقیق کاتالوگ. شما می توانید نتایجی بازاریابی شبکه ای که من به دست آوردم بازاریابی شبکه ای ببینید، اما نگران نباشید اگر نتایج مشابهی نداشته باشید. فقط تا زمانی که به نتیجه ای که می خواهید، برسید، آزمایش کنید.

 image037

مرحله 35

به عنوان یک گام نهایی برای رنگ صحیح ماهی، اجازه دهید یک لایه Adjustment Hue / Saturation اضافه کنیم کاتالوگ کمی اشباع بازاریابی شبکه ای کاهش دهیم.

 image038

گام 35

بدیهی کاتالوگ که ما بازاریابی شبکه ای پوشش لایه استفاده خواهیم کرد کاتالوگ بنابراین اثر مورد نظر بازاریابی شبکه ای به صورت انتخابی اعمال خواهیم کرد. لایه ماسک لایه لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای با مشکی پر کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای یک ابزار برس نرم برس سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 50٪ Opacity رنگ قسمت پایین لایه بازاریابی شبکه ای برای ایجاد این اثر فقط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت پایین صحنه ببینید.

 image037 [1]

مرحله 36

بعضی بازاریابی شبکه ای گیاهان آبزی بازاریابی شبکه ای اضافه کنید تا تنوع صحنه بازاریابی شبکه ای افزایش دهید. بازاریابی شبکه ای گیاهان آبزی، یک گیاه بازاریابی شبکه ای که دوست دارید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه خود کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بچرخانید. تغییر اندازه گیاه کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین دریا. حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید.

 image039

مرحله 37

لایه گیاهی بازاریابی شبکه ای کپی کنید کاتالوگ بر روی آن بر روی Ctrl کلیک کنید تا انتخاب شود. این انتخاب بازاریابی شبکه ای با رنگ مشکی پر کنید (با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ Alt + Backspace رنگ سیاه کاتالوگ سفید) کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای Free Transform برای تغییر اندازه کاتالوگ متریال بگینر دادن سایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ کارخانه. حالت مخلوط بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 79٪ کاهش دهید.

 image040

گام 38

ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به لایه سایه اضافه کنید (Layer> Layer Mask> Reveal All) کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای یک براش نرم سیاه کاتالوگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80٪ Opacity ماسک لبه های بیرونی سایه بازاریابی شبکه ای دور کنید.

 image041

مرحله 39

گیاه کاتالوگ لایه سایه بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید (Ctrl بازاریابی شبکه ای روی هر دو لایه کلیک کنید کاتالوگ Ctrl + G بازاریابی شبکه ای فشار دهید). چند بار این گروه بازاریابی شبکه ای کپی کنید (Layer> Duplicate Group) کاتالوگ گیاهان تازه ایجاد شده کاتالوگ سایه ها بازاریابی شبکه ای مانند شکل زیر متریال بگینر دهید. کاهش میزان شفافیت گیاهان که بیشتر به نظر می رسد.

 image042

مرحله 40

بازاریابی شبکه ای آنجا که بخش پایین تر صحنه ما به نظر خالی می رسد، برخی بازاریابی شبکه ای مرجان ها بازاریابی شبکه ای اضافه می کنیم. فایل "مرجان ها" بازاریابی شبکه ای باز کرده کاتالوگ مرجانی بازاریابی شبکه ای که دوست دارید انتخاب کنید. سپس کپی کنید کاتالوگ صحنه بازاریابی شبکه ای وارد کنید. تغییر اندازه مرجان ها بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر کاتالوگ تغییر دهید تا حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید. برای پاک کردن لبه های سخت بازاریابی شبکه ای ابزار Eraser استفاده کنید یا لکه های سیاه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک سیاه کنید.

 image043

گام 41

گام بالا بازاریابی شبکه ای تکرار کنید اما این بار مرجان دیگری بازاریابی شبکه ای برای انواع انتخاب کنید.

 image044

گام 42

باز کردن فایل "غواص" کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای Ctrl، یک لایه پس زمینه بازاریابی شبکه ای برای بارگیری یک غواص انتخاب کنید. کپی کاتالوگ چسباندن به سند ما. بازاریابی شبکه ای تبدیل رایگان (Ctrl + T) استفاده کنید تا غواص بازاریابی شبکه ای کوچک کنید کاتالوگ او بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقابل ماهی متریال بگینر دهید. حالت لایه ترکیبی بازاریابی شبکه ای به Overlay تغییر دهید. با هر عنصر کوچک، صحنه بهتر بازاریابی چند سطحی.

 image045

مرحله 43

فرآیند بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای مراحل 28-29 تکرار کنید تا یک سایه زیر غواص ایجاد کنید.

 image046

مرحله 44

بازاریابی شبکه ای Winrar یا 7zip استفاده کنید تا "جزیره بسته" بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جایی بر روی دیسک سخت خود باز کنید. فایل "SNV32362.JPG" بازاریابی شبکه ای باز کنید. یک انتخاب بازاریابی شبکه ای جزیره کاتالوگ دریا بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار انتخاب سریع انتخاب کنید کاتالوگ Ctrl + J بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا یک لایه جدید بازاریابی شبکه ای انتخاب انتخاب کنید. همانطور که می بینید ابزار انتخاب سریع یک کار بسیار خوب انجام داد، بنابراین بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله بعد ما این جزیره بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ی ما متریال بگینر می دهیم.

 image047

مرحله 45

انتخاب جزیره بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما کپی کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بکشید کاتالوگ سپس بازاریابی شبکه ای Free Transform استفاده کنید تا موقعیت آن بازاریابی شبکه ای مانند تصویر زیر نشان اپلاین شود. یک لایه ماسک اضافه کنید (Layer> Layer Mask> Reveal All) کاتالوگ با رنگ مشکی سیاه به عنوان رنگ پیش زمینه برخی بازاریابی شبکه ای لبه های متشکل بازاریابی شبکه ای قسمت بالایی کوه کوه بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Brush Brush یا یکی دیگر بازاریابی شبکه ای قلم مو استفاده کنید.

 image048

مرحله 46

فایل باز شده "Water Caustics" کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار مستطیلی Rectangular Marquee Tool بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ.

 image049

مرحله 47

انتخاب بازاریابی شبکه ای به سند ما کپی کنید. بازاریابی شبکه ای تغییر رایگان برای تغییر اندازه کاتالوگ موقعیت انتخاب مانند نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر استفاده کنید. یک لایه Gaussian Blur 5px بازاریابی شبکه ای به این لایه اعمال کنید تا آن بازاریابی شبکه ای با صحنه ما ترکیب کنید.

 image050

مرحله 48

ابتدا یک لایه جدید ایجاد کنید. سپس با استفاده بازاریابی شبکه ای مدیر پیش تنظیم برای وارد کردن برسهای نور کاتالوگ با نور انتخابی خود، یک نور بالاتر بازاریابی شبکه ای ماهی کاتالوگ یک نور بالاتر بازاریابی شبکه ای غواص ایجاد کنید. برای هر لایه یک لایه ماسک اضافه کنید (Layer> Layer Mask> Reveal All) کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای یک براش کوچک سیاه کاتالوگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ Opacity قسمت های ناخواسته بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. سعی کنید چیزی شبیه صحنه ی زیر بازاریابی شبکه ای نشان دهید. شما می توانید حالت ترکیب لایه های نور بازاریابی شبکه ای به Linear Light یا Color Dodge تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای تا 60-70٪ کاهش دهید.

 image051

مرحله 49

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلمهای حباب بازاریابی شبکه ای وارد کنید. با رنگ سفید به رنگ زرد، برخی حباب ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اندازه های مختلف بازاریابی شبکه ای دهان ماهی کاتالوگ اطراف غواص می گیرند. بدیهی کاتالوگ که حباب ها باید بیش بازاریابی شبکه ای غواص کاتالوگ بالاتر بازاریابی شبکه ای ماهی باشد.

 image052

مرحله 50

عنصر که صحنه زیر آب بازاریابی شبکه ای تعریف می کند، بقایای خواهد خرید کاتالوگ. توجه داشته باشید تصاویر زیر آب های مختلف کاتالوگ نگاه کنید به مقدار آوار (پلانکتون، خاک، نقاط کمی سفید) شناور. ما سعی خواهیم کرد که این اثر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما تکرار کنیم.

برای انجام این کار ابتدا یک لایه جدید ایجاد کرده کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید. بازاریابی شبکه ای ما بعضی بازاریابی شبکه ای نویز ها اضافه می کنیم (Filter> Noise> Add Noise).

 image053

مرحله 51

شما می توانید نتیجه فیلتر نویز زیر بازاریابی شبکه ای ببینید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مراحل بعدی ما کنتراست بیشتری بازاریابی شبکه ای افزایش خواهیم داد.

 image054

مرحله 52

اضافه کردن 5 پیکسل Gaussian Blur (بیشتر تمیز به معنی انبساط بزرگتر) به لایه باقی مانده کاتالوگ.

 image055

گام 53

اضافه کردن تنظیمات منحنی برای ایجاد بقایای سفید کاتالوگ تکان دادن بقیه (بکشید نوار لغزنده سمت چپ کاتالوگ راست به سمت وسط تا زمانی که چیزی شبیه یک میدان ستاره بدست آورید.)

 image056

مرحله 54

حالت ترکیب لایه باقی مانده بازاریابی شبکه ای به Color Dodge کاتالوگ voila تغییر دهید، شما باید باقی بمانید. حالا شما باید یک ماسک لایه (Layer> Layer Mask> Reveal All) اضافه کنید کاتالوگ با یک براش نرم سیاه کاتالوگ سفید مخفی کردن برخی بازاریابی شبکه ای آوار کاتالوگ تلاش برای رسیدن به تصادفی. به خاطر داشته باشید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق روشن دارای آوارهای بیشتری نشان اپلاین شده کاتالوگ بیشتر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مناطق تاریک پنهان شده کاتالوگ. کاتالوگ البته اجازه ندهید که آوارهای شناور بالاتر بازاریابی شبکه ای سطح آب باشد.

 image057

مرحله 55

بعد بازاریابی شبکه ای اتمام لایه اول لکه های مخلوط، شما می توانید مراحل 34 تا 36 بازاریابی شبکه ای برای ایجاد لایه های اضافی باقی مانده تکرار کنید. برای رسیدن به توده های بزرگتر، مقدار گاوسیم بلور بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 35 اعمال می کنید، افزایش دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 35 اعمال بازاریابی چند سطحی. پس بازاریابی شبکه ای اتمام افزودن لایه های باقی مانده، روی هر لایه انبوه کلیک راست کرده کاتالوگ Convert To Smart Object بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس Gaussian Blur 2-4 پیکسل بازاریابی شبکه ای اعمال کنید.

 image058

مرحله 56

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Smart Filters ماسک لایه (نه ماسک لایه) بازاریابی شبکه ای یک برس نرم نرم کاتالوگ سیاه استفاده می کند تا برخی بازاریابی شبکه ای اثرات تار شدن بازاریابی شبکه ای پنهان کند. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کل سعی کنید به رسیدن به تصادفی.

 image059

مرحله 57

عنصر صحنه همه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جای خود هستند بنابراین زمان برای تکنیک های پردازش پست کاتالوگ. یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای به سمت بالا بکشید تا صحنه بازاریابی شبکه ای روشن کنید.

 image060

گام 58

رنگ های پیش فرض بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید (D) کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Radial بازاریابی شبکه ای بالای تصویر به سمت پایین به کار ببرید تا اثر منحنی تنها به نیمه بالایی صحنه برسد. شما می توانید ببینید که چطور ماسک لایه ی زیر به نظر می رسد.

 image061

مرحله 59

شما می توانید ببینید که تنظیمات بالا باعث بازاریابی چند سطحی که صحنه بهتر شود. اما ما اینجا نخواهیم ایستاد. بیایید به مرحله بعدی برویم کاتالوگ صحنه ما بازاریابی شبکه ای بهبود بخشیم.

 image062

مرحله 60

یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید اما این بار منحنی بازاریابی شبکه ای به سمت پایین بکشید تا صحنه تیره شود.

 image063

مرحله 61

ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با مشکی پر کنید (آن بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ Alt + Backspace رنگ سیاه کاتالوگ سفید بازاریابی شبکه ای سیاه کنید) کاتالوگ با یک ابزار براش نرم قلم سفید سفید، اثر تیره کننده بازاریابی شبکه ای به سمت چپ کاتالوگ راست صحنه نشان می دهد. نگاهی به ماسک لایه من بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر.

 image064

گام 62

کاتالوگ این نتیجه دو مرحله بالا کاتالوگ. تفاوت ممکن کاتالوگ بسیار قابل توجه نیست اما به نظر من اثرات ظریف کاتالوگ جزئیات صحنه بازاریابی شبکه ای بهتر می کند.

 image062 [1]

مرحله 63

برای افزایش کنتراست کوه ها کاتالوگ آسمان، یک لایه اصلاح گرادیان نقشه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ گرادیانت پیش فرض سیاه تا سفید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

 image065

مرحله 64

حالت لایه Blend بازاریابی شبکه ای به Soft Light تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 60٪ کاهش دهید.

مرحله 65

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Linear برای محدود کردن اثرات این لایه به قسمت بالای صحنه استفاده کنید. نگاهی به ماسک لایه من بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نگاه کنید. به یاد داشته باشید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه ماسک رنگ سفید کاتالوگ سیاه پوشیده کاتالوگ.

 image066

مرحله 66

کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا این کاتالوگ که بازاریابی شبکه ای چیست تصویر به نظر می رسد بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر

 image067

گام 67

برای تغییر رنگ به کولر آبی یک لایه تنظیم رنگ متعادل بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر استفاده کنید.

 image068

مرحله 68

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا اثر تنظیم تعادل رنگ بازاریابی شبکه ای بالا کاتالوگ.

 image069

مرحله 69

لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ نوار لغزش اشباع بازاریابی شبکه ای به سمت چپ بکشید تا اشباع بازاریابی شبکه ای کاهش دهید.

 image070

مرحله 70

بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Linear بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه استفاده کنید تا این اثر بازاریابی شبکه ای به قسمت پایین صحنه محدود کنید (جایی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران انتهای دریا متریال بگینر کاتالوگ باشد)

 image071

گام 71

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر اثر لایه تنظیم رنگ / اشباع ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مراحل بالا انجام خرید کاتالوگ بیز

 image072

مرحله 72

سطح دریا به نظر می رسد کمی بیش بازاریابی شبکه ای حد تاریک کاتالوگ بیش بازاریابی شبکه ای حد آبی کاتالوگ کاتالوگ این واقعا رنگ زیر آب نیست. بگذارید این بازاریابی شبکه ای با افزودن یک لایه تنظیم رنگ متعادل کنیم.

 image073

مرحله 73

با استفاده بازاریابی شبکه ای نرم ابزار سفید سفید برس بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه ای رنگ بگذارید تا این اثر فقط به سطح آب اعمال شود. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر شما باید بازاریابی شبکه ای اثرات ماسک انتخابی قدردانی کنید کاتالوگ کاملا با استفاده بازاریابی شبکه ای ماسک های لایه آشنا شوید. این یک چیز خوب کاتالوگ، زیرا ماسکهای لایه ای به یک روش ویرایش غیر مخرب ارزشمند هستند.

 image074

مرحله 74

کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا نتیجه تنظیمات تعادل رنگ ما کاتالوگ.

 image075

مرحله 75

تصویر بسیار زیبا کاتالوگ یکپارچه کاتالوگ اما تصمیم گرفتم یک کنتراست رنگ کوچک بازاریابی شبکه ای با ایجاد صحنه بالای آب پرتقال بیشتر کنم. نارنجی مخالف آبی رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران چرخ کاتالوگ بنابراین ما کنتراست زیبا کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای رنگ های زیبا داشته باشد. لایه تنظیم رنگ متعادل بازاریابی شبکه ای با تنظیمات زیر نشان دهید.

 image076

گام 76

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Linear برای محدود کردن اثر تنها به قسمت بالای صحنه استفاده کنید. این چگونگی ظاهر لایه ماسک من کاتالوگ.

 image077

مرحله 77

کاتالوگ این کاتالوگ که بازاریابی شبکه ای چیست صحنه به نظر می رسد بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر. یک گام دیگر کاتالوگ ما انجام بازاریابی چند سطحی.

 image078

گام 79

به عنوان یک تنظیم نهایی، من تصمیم گرفتم که رنگ زیر آب کمی بنفش کاتالوگ شدید داشته باشم تا یک لایه تنظیم رنگ متعادل بازاریابی شبکه ای اضافه کنم.

 image079

مرحله 80

… با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Linear Gradient Tool کاتالوگ ماسک لایه، اثر تنها بر قسمت پایین صحنه محدود خرید کاتالوگ بیز.

 image080

گام 81

کاتالوگ این جایی کاتالوگ که من تصمیم گرفتم با تنظیماتم قدم بزنم. البته شما می توانید برای اضافه کردن جزئیات کاتالوگ عناصر کمی برای بهبود تصویر خود ادامه دهید، اما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد من صحنه کامل به نظر می رسد

 image081

نتایج نهایی

دانلود PSD

دانلود

آموزش توسط آدریان اسفف

 image082 متشکرم برای دنبال کردن این آموزش. امیدوارم مفید باشد کاتالوگ مهارت های فتوشاپ بازاریابی شبکه ای بهبود بخشید. شما می توانید برخی بازاریابی شبکه ای انحرافات دیگر هنر من بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا ببینید. بازاریابی شبکه ای فتوشاپ لذت ببرید!

پست ایجاد صحنه زیر آب ماهی قرمز عظیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/08/18 | نویسنده : bina