یک نبرد دریایی حماسی دریایی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


آماده باشید تا یک نبرد حماسی بین موجودات دریایی کاتالوگ یک دختر دزد دریایی شاد ایجاد کنید. من شما بازاریابی شبکه ای راهنمایی های مختلف کاتالوگ تکنیک های که امیدوارم گردش کار فعلی شما بازاریابی شبکه ای بهبود بخشد به اشتراک بگذارید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش، استفاده گسترده بازاریابی شبکه ای لایه ها، ماسک ها، اشعه های هوشمند کاتالوگ سایر ابزارهای فتوشاپ پایه بازاریابی شبکه ای انجام می دهم، بنابراین اگر شما با آنها آشنا نباشید، توصیه می کنم مقاله من بازاریابی شبکه ای بخوانید.

برای دنبال کردن این آموزش شما فتوشاپ CS3 یا جدیدتر نیاز دارید

منابع آموزشی

 • برس حباب – سرما خوردگی
 • چلپ چلوپ برس – سرمازدگی
 • قلم خون – پروژه-GimpBC
 • پالس براش – رووکس
 • برس برقی – redheadstock
 • رعد کاتالوگ برق قلم مو – redheadstock
 • آسمان – رین شیابا
 • زیر آب – سرمازدگی
 • Mill – freeimages
 • دریا – ادودی هاز
 • ماهی کوچک – AngelMoon17
 • ماهی ترسناک – Free-Stock-By-Wayne
 • موجود – سهام جوهاندار
 • دست – ISOStock
 • رنگ چلپ چلوپ – Mediamilitia
 • قایق – JinxMim
 • دلفین – wolverine041269
 • دختر – سهام مژگان
 • زیر آب 2 – evilhateyouall
 • سحابی 1 – فلوت جاز
 • Nebula2 – pixabay

مرحله 1

اول بازاریابی شبکه ای همه پیش بروید کاتالوگ براش های مورد استفاده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش بازاریابی شبکه ای دانلود کاتالوگ وارد کنید تا بعدا مجبور نباشید این کار بازاریابی شبکه ای انجام دهید. شما همچنین می توانید بقیه تصاویر مورد استفاده به عنوان منابع بازاریابی شبکه ای برای آماده سازی آنها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هنگام نیاز دانلود کنید.

یک سند جدید (Ctrl + N) با اندازه 2000×150 پیکسل ایجاد کنید کاتالوگ روی Ok کلیک کنید.

 1

مرحله 2

تصویر "آسمان" بازاریابی شبکه ای باز کنید. همه بازاریابی شبکه ای با فشار دادن Ctrl + A انتخاب کنید کاتالوگ با فشار دادن Ctrl + C کپی کنید. برای بازگشت به سند جدید ایجاد شده ما Ctrl + V بازاریابی شبکه ای فشار دهید. این لایه کاتالوگ همچنین تمامی تصاویر پس زمینه بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای سایر اسناد به یک شیء هوشمند تبدیل کنید (روی لایه کلیک راست کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای منوی کشویی Convert To Smart Object بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

بازاریابی شبکه ای تبدیل رایگان (Ctrl + T) برای متریال بگینر دادن آسمان به صورت زیر استفاده کنید.

 2

مرحله 3

تصویر "زیر آب" بازاریابی شبکه ای باز کنید. همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند ما کپی کنید. این لایه زیر بازاریابی شبکه ای با Free Transform متریال بگینر دهید. این به عنوان پایه ای برای بخش زیرین صحنه ما خدمت خواهد کرد.

 3

مرحله 4

امیدوارم که شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر با ماسک های لایو آشنا هستید، بنابراین جزئیات زیادی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد نحوه ایجاد آن نخواهم گذاشت. یک لایه ماسک ایجاد کنید (Layer> Layer Mask> Reveal All) کاتالوگ بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Tool (G) برای پر کردن قسمت بالای لایه زیر آب با رنگ سیاه استفاده کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Gradient Tool به جای مربع مستطیلی به ما یک اثر ماسک صاف کاتالوگ یکپارچه اپلاین بازاریابی چند سطحی.

 4

مرحله 5

کارخانه تصویر بازاریابی شبکه ای باز کنید. بازاریابی شبکه ای ابزار قلم (P) برای انتخاب یک آسیاب استفاده کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند ما کپی کنید. محل آسیاب بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان دهید.

همانطور که می بینید ما شروع به متریال بگینر دادن اشیاء مختلف بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ی ما می کنیم تا این کار بازاریابی شبکه ای بصری کنیم.

 5

مرحله 6

یک لایه تنظیم منحنی ایجاد کنید (لایه> تنظیم لایه جدید> منحنی ها) کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای بکشید تا تیره شود. همانطور که می بینید تمام صحنه بازاریابی شبکه ای تیره می کند، اما ما جزوه پرزنتری اثر تیره شدن تنها به آسیاب محدود شود. برای انجام این کار فقط کافی کاتالوگ میان لایه های منحنی کاتالوگ لایه آسیاب کلیک کنید. این عملیات یک لایه بازاریابی شبکه ای به دیگری متصل می کند – تمام اثرات یک لایه Adjustment Hue / Saturation بازاریابی شبکه ای به لایه متصل شده (لایه زیر) محدود می کند. شما می توانید تعداد نامحدودی بازاریابی شبکه ای لایه های قطع شده بالا داشته باشید که توسط یک لایه ی زیر قابل مشاهده / محدود بازاریابی چند سطحی.

 6

مرحله 7

تصویر "دریا" بازاریابی شبکه ای باز کنید. انتخاب یک سطح دریا با ابزار Rectangular Marquee Tool بازاریابی شبکه ای انجام دهید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه خود کپی کنید. ماسک لایه ای بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای برس استاندارد نرم نرم استفاده کنید تا رنگ بازاریابی شبکه ای با لکه سیاه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک افق کاتالوگ لبه پایین تر سطح دریا ببینید. فراموش نکنید که آن بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند نیز تبدیل کنید.

 7

گام 8

ایجاد یک لایه تنظیم منحنی مانند زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه سطح آب متصل کنید. منحنی آبی کاتالوگ منحنی قرمز بازاریابی شبکه ای به رنگ آبی سطح آب بکشید.

اغلب هنگام وارد کردن اشیاء آنها بازاریابی شبکه ای مکان خارج می شوند، زیرا دارای رنگ متفاوت نسبت به بقیه صحنه هستند. هنگامی که این اتفاق می افتد، باید با استفاده بازاریابی شبکه ای یک لایه تنظیم منحنی یا یک لایه تنظیم رنگ / اشباع، شی مورد وارد شده بازاریابی شبکه ای به درستی با بقیه صحنه درست کنید. دستورالعمل های ثابت برای این وجود ندارد – دانش بازاریابی شبکه ای بسیاری بازاریابی شبکه ای تجربه می آید.

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد ما، سطح آب دارای رنگ گرم (زرد / قرمز) کاتالوگ، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که صحنه ما بیشتر سرد کاتالوگ (آبی / آبی). با کشیدن منحنی قرمز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه تنظیم منحنی، مقدار قرمز بازاریابی شبکه ای کاهش دادم. با کشیدن منحنی آبی کاتالوگ سبز، مقدار آبی / قرمز بازاریابی شبکه ای افزایش اپلاین کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه سطح آن به سادگی با بقیه صحنه ترکیب بازاریابی چند سطحی.

 8

مرحله 9

یک لایه جدید ایجاد کنید (Ctrl + Shift + Alt + N) کاتالوگ بازاریابی شبکه ای یکی بازاریابی شبکه ای براشهای چلپ چلوپ وارد شده برای ایجاد برخی امواج که سطح آب آن زیر آب کاتالوگ. بازاریابی شبکه ای Eraser Tool (E) برای پاک کردن ناگهانی چلپ چلوپ استفاده کنید. اثر نازک رنگ Overlay بازاریابی شبکه ای به خوبی با آب ترکیب کنید.

شما می توانید سایه ها، Overlay Color کاتالوگ بسیاری بازاریابی شبکه ای اثرات دیگر بازاریابی شبکه ای با دو بار کلیک کردن روی لایه کاتالوگ باز کردن صفحه تنظیمات Blending بازاریابی شبکه ای اعمال کنید. هنگام کار با اشیاء هوشمند دوبار کلیک کردن شیء هوشمند بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پنجره دیگری باز کنید، پس این کار بازاریابی شبکه ای نکنید – به جای کلیک راست بر روی شیء هوشمند کاتالوگ بازاریابی شبکه ای منوی کشویی گزینه Blending Options بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید.

 9

مرحله 10

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ با یک برس استاندارد گچ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 40٪ کدورت رنگ یک قطعه زمین دور بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده متریال بگینر دهید کاتالوگ این لایه بازاریابی شبکه ای زیر لایه سطح آب متریال بگینر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اینجا چگونگی شبیه سازی پالت لایه شما

 10

مرحله 11

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید. برس نرم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 20٪ Opacity انتخاب کنید کاتالوگ رنگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سطح آب سیاه کنید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. این سایه موجودات دریایی خواهد خرید کاتالوگ. دلیل این که من این کار بازاریابی شبکه ای انجام می دهم به جای انجام این کار پس بازاریابی شبکه ای متریال بگینر دادن موجودات این کاتالوگ که احتمالا راه سختی برای پیدا کردن راه خود بازاریابی شبکه ای طریق لایه های بی شماری کاتالوگ متریال بگینر دادن این لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای.

 11

مرحله 12

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با رنگ آبی رنگی که بازاریابی شبکه ای آسمان گرفته شده کاتالوگ پر کنید (# 060733). حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Linear Dodge تغییر دهید.

فتوشاپ دارای پیش زمینه کاتالوگ رنگ پس زمینه کاتالوگ. اگر Alt + Backspace بازاریابی شبکه ای فشار دهید، لایه انتخاب شده بازاریابی شبکه ای با پیش زمینه پر می کنید کاتالوگ با فشار دادن Ctrl + Backspace لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ پس زمینه پر می کنید. همچنین با فشار دادن D رنگ پیش زمینه بازاریابی شبکه ای به سیاه کاتالوگ سفید کاتالوگ پس زمینه تنظیم می کند. بنابراین اگر میخواهید لایه بازاریابی شبکه ای به صورت سیاه کاتالوگ سفید پر کنید، لایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، D بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ سپس Alt + Backspace یا Ctrl + Backspace بازاریابی شبکه ای فشار دهید.

 12

مرحله 13

یک لایه جدید ایجاد کنید. یک برس حباب بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 10-20٪ کاهش دهید. برخی بازاریابی شبکه ای حباب ها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت زیرین صحنه ما رنگ کنید. برای مخفی کردن حباب های ناخواسته بازاریابی شبکه ای ماسک لایه استفاده کنید.

 13

مرحله 14

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ یک برس اشعه نور بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای مجموعه برسهای نور انتخاب کنید. ترکیب لایه ها بازاریابی شبکه ای به Overlay تغییر دهید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای پرتوهای که بازاریابی شبکه ای بالا به وجود می آیند ایجاد کنید (بازاریابی شبکه ای Opacity 50٪ استفاده کنید). ماسک های لایه ای برای هر لایه ایجاد کنید کاتالوگ قسمت فوقانی اشعه های نور بازاریابی شبکه ای پنهان کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای تنها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر آب مشاهده کنید.

همانگونه که می توانید حالت ترکیب Overlay بازاریابی شبکه ای برای اثرات نور مناسب کنید. رنگ دوج نیز عالی کاتالوگ برای رسیدن به اثرات درخشش.

 14

مرحله 15

فایل "ماهی کوچک" بازاریابی شبکه ای باز کنید. ماهی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ به سند ما کپی کنید. سه ماهی بازاریابی شبکه ای متریال بگینر دهید (به سادگی با لمس کردن Ctrl + J چند بار) به راحتی یک لایه ماهی بازاریابی شبکه ای لمس کنید (نزدیک به سطح آب، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک بسته تنگ کاتالوگ یک ماهی آزاد بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نزدیکی پایین، یک لایه ماهی کوچک بازاریابی شبکه ای کپی کنید). افت امتداد لایه های ماهی بازاریابی شبکه ای تا 31 درصد کاهش دهید.

یک روش خوب این کاتالوگ که لایه ها بازاریابی شبکه ای گروه بندی کنید تا سند بازاریابی شبکه ای خوب کاتالوگ مرتب نگه دارید. لایه های چندگانه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید (Ctrl بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که انتخاب می کنید بازاریابی شبکه ای نگه دارید) کاتالوگ گروه C بازاریابی شبکه ای فشار دهید + G بازاریابی شبکه ای فشار دهید.

 15

مرحله 16

تصویر "ماهی ترسناک" بازاریابی شبکه ای باز کنید. یک انتخاب بازاریابی شبکه ای ماهی کاتالوگ کپی / چسباندن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند ما. ماهی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت پایین متریال بگینر دهید کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 38٪ پایین بیاورید.

 16

مرحله 17

قصد دارم یک نور بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقابل ماهی متریال بگینر دهم، بنابراین باید سر آن بازاریابی شبکه ای روشن تر کنیم. یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای به لایه ماهی متصل کنید. حالت های ترکیب خود بازاریابی شبکه ای به Overlay یا Color Dodge تغییر دهید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم نرم استاندارد بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابعاد 10٪ برای رنگ بر روی منطقه نشان اپلاین شده بازاریابی شبکه ای ماهی.

دلیل استفاده من بازاریابی شبکه ای لایه های مختلف برای انعطاف پذیری کاتالوگ. من می توانم یک لایه جدید ایجاد کنم، کمی نقاشی کنم کاتالوگ اگر اثر بازاریابی شبکه ای دوست داشته باشم آن بازاریابی شبکه ای حفظ خواهم کرد. بعدا اگر به دلایلی این کار بازاریابی شبکه ای با بقیه صحنه انجام ندهم، می توانم آن بازاریابی شبکه ای حذف کنم.

 17

مرحله 18

یک لایه جدید تنظیم منحنی ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه ماهی متصل کنید. منحنی بازاریابی شبکه ای بکشید تا ماهی بازاریابی شبکه ای تیره کند.

 18

مرحله 19

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ قلم مو نرم استاندارد دور بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. حداکثر opacity به 100٪ کاتالوگ یک بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ کلیک کنید تا نور ایجاد شود.

 19

مرحله 20

اکنون یک اثر خنثی به دست آوریم. یک براش رعد کاتالوگ برق بازاریابی شبکه ای مجموعه رعد کاتالوگ برق برقی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای نورهای سفید بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای نور روشن کنید. با یک کدورت پایین، برخی بازاریابی شبکه ای رعد کاتالوگ برق کوچک روی ماهی ها متریال بگینر می گیرد. افزودن یک اثر Overlay رنگ برای ترکیب نورپردازی.

 20

گام 21

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ شفافیت برس نرم بازاریابی شبکه ای به 10٪ کاهش دهید. آن بازاریابی شبکه ای 100px بزرگ کاتالوگ کلیک کنید یک بار یا دو بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نور. حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به Color Dodge تغییر دهید. همانطور که می بینید کار Color Dodge بازاریابی شبکه ای به شکلی عالی برای رسیدن به اثرات تیره می بینید. اگر اثر بیش بازاریابی شبکه ای حد قوی باشد، پر کردن لایه بازاریابی شبکه ای کاهش دهید.

 21

مرحله 22

تصویر "موجود" بازاریابی شبکه ای باز کنید. همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما بازاریابی شبکه ای کپی کنید. هنگامی که موجودی بازاریابی شبکه ای متریال بگینر اپلاین اید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه می کنید کاتالوگ قسمت زیرین موجودات بازاریابی شبکه ای با نقاشی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه با یک برس با Opacity 40٪ با رنگ مشکی مخفی کنید.

همانطور که می بینید من مخلوق بازاریابی شبکه ای به اندازه سایه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 11 ایجاد کردیم متریال بگینر دادیم.

 22

گام 23

یک لایه جدید تنظیم منحنی ایجاد کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای به تاریکی بکشید. کلیپ آن بازاریابی شبکه ای به لایه موجودی. ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با سیاه کاتالوگ سفید کاتالوگ با یک برس سفید با رنگ 50٪ پر کنید. قسمت Opacity روی بخش زیرین موجودات رنگ بازاریابی چند سطحی تا اثر آن بازاریابی شبکه ای نشان دهد.

 23

مرحله 24

به یاد داشته باشید جو؟ من مطمئن هستم کاتالوگ چیزی که من به یاد می آورم بیشتر آن دندان های تیز سفید کاتالوگ. موجودی فقیر ما دارای دندانهای کمی زرد کاتالوگ – هیچ دندانپزشکی جرات ندارد به دنبال آن دهان باشد – پس بگذارید خودمان آنها بازاریابی شبکه ای ثابت کنیم. یک لایه تنظیم منحنی ایجاد کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای برای روشن شدن بکشید. ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه کاتالوگ سفید رنگ کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک روی دندانها سفید کنید.

 24

گام 25

یک لایه Adjustment Hue / Saturation ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه موجودی متصل کنید. نوار لغزنده رنگ به 135 کاتالوگ نوار لغزنده اشباع بازاریابی شبکه ای به 57 بکشید. لایه ماسک بازاریابی شبکه ای با رنگ مشکی کاتالوگ رنگ با ماسک لایه سفید رنگ کنید تا اثر بازاریابی شبکه ای روی چشم نشان دهید.

 25

مرحله 26

تکرار گام بالا، اما این بار نوار لغزنده رنگ بازاریابی شبکه ای به -40 تغییر دهید کاتالوگ اشباع به 79. رنگ با سفید بیش بازاریابی شبکه ای دهان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه.

 26

گام 27

یک لایه (یا بیشتر برای انعطاف پذیری) ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای روی Overlay (یا Color Dodge) تغییر دهید. با استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم جام استاندارد بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران opacity 20٪ رنگ سفید تر بازاریابی شبکه ای ضربه ها کاتالوگ اشکال موجود برای ایجاد آنها ایستادگی کردن. اندازه قلم مو بازاریابی شبکه ای به 1 پیکسل برسانید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای خطوط سفید کاتالوگ سفید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ناحیه بینی کاتالوگ گردن نقاشی کنید.

 27

گام 28

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای روی هم متریال بگینر دهید. نمونه ای بازاریابی شبکه ای نور آبی بازاریابی شبکه ای آسمان کاتالوگ با کدورت 20 درصد بیش بازاریابی شبکه ای سر کاتالوگ گردن موجودات به آن بازاریابی شبکه ای با صحنه ترکیب کنید.

 28

مرحله 29

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید با استفاده بازاریابی شبکه ای برس استاندارد گچ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کدورت 40 درصد خط نازک بر روی گردن موجودی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن ظاهرا بازاریابی شبکه ای آب ظاهر بازاریابی چند سطحی

 29

مرحله 30

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید که روی Multiply متریال بگینر می گیرد خون کمی نزدیک دهان موجودات با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم های خونی با رنگ قرمز تیره (# 8b0e16).

 30

گام 31

یکی بازاریابی شبکه ای تصاویر چلپ چلوپ بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای Select> Color Range برای انتخاب یک چلپ چلوپ استفاده کنید. چلپ چلوپ بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ی ما کپی کنید کاتالوگ بکشید بازاریابی شبکه ای ماسک لایه ای به خوبی استفاده کنید.

 31

مرحله 32

ایجاد لایه تنظیم منحنی ها با تنظیمات زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ کلیپ کردن آن بازاریابی شبکه ای به لایه چلپ چلوپ کنید. با انجام این کار، رنگ مورد نیاز برای بعضی بازاریابی شبکه ای اشیاء وارداتی بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 8 مورد بحث متریال بگینر گرفته ایم، انجام خواهیم داد. شما همچنین می توانید لایه تنظیم رنگ / اشباع بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ کشویی نوار کشش بازاریابی شبکه ای به -50 بچرخانید تا به شدت کاهش یابد.

 32

مرحله 33

تصویر "دست" بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای ابزار قلم برای انتخاب دست استفاده کنید. کپی / متریال بگینر دادن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سند ما کاتالوگ متریال بگینر دادن دست بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران دهان موجود کاتالوگ.

 33

مرحله 34

یک لایه تنظیم منحنی ایجاد کنید کاتالوگ آنرا به دست بگیرید. منحنی بازاریابی شبکه ای بکشید تا آن بازاریابی شبکه ای تیره کند شما همچنین می توانید یک لایه Adjustment Hue / Saturation اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به دست بگیرید. نوار لغزش اشباع بازاریابی شبکه ای به -52 بکشید.

 34

گام 35

تصویر "قایق" بازاریابی شبکه ای باز کنید. بازاریابی شبکه ای قلم ابزار برای انتخاب یک قایق استفاده کنید. کپی / چسباندن قایق بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بازاریابی شبکه ای به عنوان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. بازاریابی شبکه ای یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخشی بازاریابی شبکه ای قسمت پایین قایق بازاریابی شبکه ای پنهان کنید (جایی که زیر آب کاتالوگ).

 35

مرحله 36

ایجاد لایه تنظیم منحنی ها کاتالوگ کشیدن منحنی به تاریکی. آن بازاریابی شبکه ای به لایه قایق برسانید.

 36

مرحله 37

اکنون یک لایه تنظیم دیگر Curves Adjustment ایجاد کنید اما این بار منحنی قرمز بازاریابی شبکه ای برای افزایش شدت رنگ قایق بکشید.

 37

گام 38

ما باید کمی بازاریابی شبکه ای شدت قایق بازاریابی شبکه ای کم کنیم. یک لایه Adjustment Hue / Saturation ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه قایق بچرخانید. نوار لغزش اشباع بازاریابی شبکه ای به -74 بکشید.

 38

مرحله 39

یک لایه تنظیم لایه های منحنی ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه قایق بچرخانید. این بار بازاریابی شبکه ای تنظیمات نمایش اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر برای افزایش کنتراست استفاده کنید.

 39

مرحله 40

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای روی Overlay یا Color Dodge تنظیم کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای یک برس نرم نرم سفید برای رنگ بر روی قایق به آن بازاریابی شبکه ای ایستادگی کردن مانند ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 27.

 40

مرحله 41

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ خط موجی بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید که سطح آب آن با قلم مو قلب به قایق می رسد.

 41

مرحله 42

تصویر "دلفین" بازاریابی شبکه ای باز کنید. انتخاب دلفین بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه خود متریال بگینر دهید. دلفین بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پس زمینه متریال بگینر دهید، همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ کاتالوگ شفافیت بازاریابی شبکه ای به 69٪ کاهش دهید. بازاریابی شبکه ای یک براش چلپ چلوپ برای نشان دادن محل جایی که دلفین بازاریابی شبکه ای آب رد بازاریابی چند سطحی.

 42

مرحله 43

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ناحیه دور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نزدیکی کارخانه، با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو، یک چاقوی تیره بازاریابی شبکه ای ایجاد می کند. یک اثر پوشش روی تیره رنگ سبز بازاریابی شبکه ای اعمال کنید.

 43

مرحله 44

زمان برای متریال بگینر دادن یک دزد دریایی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قایق! تصویر "دختر" بازاریابی شبکه ای باز کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم ابزار برای انتخاب یک دختر (لازم نیست که بسیار دقیق به عنوان ما اندازه دختر بازاریابی شبکه ای تغییر دهید). دختر دزد دریایی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قایق متریال بگینر دهید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. استفاده بازاریابی شبکه ای ماسک لایه برای پنهان کردن پاها به طوری که به نظر می رسد که او بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل قایق کاتالوگ.

 44

مرحله 45

من بازاریابی شبکه ای چند لایه برای Overlay یا Color Dodge استفاده کردم تا بر روی دختر دزدان دریایی رنگ بگذارم کاتالوگ او بازاریابی شبکه ای برجسته کنم. خطوط ظریف بازاریابی شبکه ای با یک براش 1px ایجاد کنید، مخصوصا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف شمشیر (آن بازاریابی شبکه ای به نظر می رسد تیز). پس بازاریابی شبکه ای آن با استفاده بازاریابی شبکه ای یک برس نرم افزاری بزرگتر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کدورت بسیار کم کاتالوگ رنگ بیش بازاریابی شبکه ای برجسته موجود، آنها بازاریابی شبکه ای بیشتر برجسته کنید.

 45

مرحله 46

صحنه ما خیلی خوب کاتالوگ اما دینامیکی ندارد. ما می توانیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این صحنه خاص با اضافه کردن برخی بازاریابی شبکه ای اسپری های سفید زیبا به دست آوریم. با استفاده بازاریابی شبکه ای برس چلپ چلوپ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابعاد کاتالوگ ابعاد مختلف، برخی بازاریابی شبکه ای چلچله ها ایجاد بازاریابی چند سطحی که موجودی بازاریابی شبکه ای آب کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نزدیکی قایق بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال ظهور کاتالوگ. ماسک لایه ها بازاریابی شبکه ای برای ترکیب آنها بهتر کاتالوگ لایه های تنظیم لایه های Curves بازاریابی شبکه ای برای سفید تر کردن آنها استفاده کنید.

همانطور که می بینید شیطان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جزئیات کاتالوگ. ما می توانیم برای همیشه ادامه دهیم کاتالوگ تمام جزئیات جزئی بازاریابی شبکه ای اضافه کنیم اما فکر می کنم صحنه ما به طور کلی به نظر خوب می رسد. مانند یک شخص معروف گفت: یک بار یک قطعه هنر تمام نشده کاتالوگ، زمانی که شما نمی توانید بیشتر به آن اضافه کنید، اما زمانی که شما می توانید عناصر بازاریابی شبکه ای دور بازاریابی شبکه ای آن بدون آن بازاریابی شبکه ای به نظر نرسد (یا چیزی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران امتداد این خطوط)

 46

مرحله 47

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بخش مورد علاقه من می آید: اضافه کردن آن جلوه های نهایی زیبا که صحنه واقعا ایستادگی می کند. پس بازاریابی شبکه ای چیست می دانم چه چیزی بازاریابی شبکه ای اضافه کنم؟ خوب، زوج هایی هستند که فکر می کنم تقریبا همیشه برای اثرات نهایی خوب به نظر می رسند. من تقریبا همیشه یک عدسی لنز اضافه می کنم، با لایه هایی که روی هم متریال بگینر گرفته اند روی لایه هایی که روی نقاط اصلی تأکید خرید کاتالوگ بادران گستر رنگ آمیزی بازاریابی چند سطحی، من کنتراست بازاریابی شبکه ای افزایش می دهم، گاهی اوقات من یک تصویر بازاریابی شبکه ای اضافه می کنم، بافت های بافت خوب (سحابی ها، گلاب کاتالوگ Fx خاص) همه چیز کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای به رنگ دوج تغییر دهید.

شروع کنید با یک فلاش لنز یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه پر کنید. به Filter> Render> Lens Flare بروید کاتالوگ تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به صفحه تغییر دهید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه mask پنهان کردن تمام قطعات روشن کاتالوگ تنها قسمت های زیرین ظریف بازاریابی شبکه ای ترک کنید.

 47

مرحله 48

قسمت زیرین صحنه ما به نظر می رسد کمی کسل کننده کاتالوگ. بیایید این بازاریابی شبکه ای با اضافه کردن برخی بازاریابی شبکه ای جزئیات تصادفی حل کنیم. تصویر "Underwater2" بازاریابی شبکه ای باز کنید، همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ی ما کپی / متریال بگینر دهید. حالت ترکیب لایه جاگذاری بازاریابی شبکه ای به Overlay تغییر دهید. برای مخفی کردن بخش بالای آب بازاریابی شبکه ای ماسک لایه استفاده کنید. (کاتالوگ فراموش نکنید که آن بازاریابی شبکه ای به یک شیء هوشمند تبدیل کنید!)

 48

مرحله 49

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب آن بازاریابی شبکه ای به Overlay تغییر دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یکی بازاریابی شبکه ای آنها بازاریابی شبکه ای برس نرم برای رنگ کردن با سفیده بیش بازاریابی شبکه ای ماهی های ترسناک کاتالوگ استفاده دیگر بازاریابی شبکه ای همان قلم مو برای رنگ با ظریف سیاه کاتالوگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین صحنه.

 49

مرحله 50

یک لایه جدید تنظیم رنگ / اشباع ایجاد کنید کاتالوگ کشویی اشباع بازاریابی شبکه ای به -39 بکشید. ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه کاتالوگ رنگی با رنگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین صحنه متریال بگینر دهید تا طبیعت زیر آب بازاریابی شبکه ای طبیعی تر کنید (به عنوان عمیق تر نور کم کاتالوگ رنگ کمتری وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای).

 50

مرحله 51

یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ حالت ترکیب بازاریابی شبکه ای روی Overlay تغییر دهید. قلم مو نرم بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ اندازه آن بازاریابی شبکه ای به 700-800 پیکسل افزایش دهید. کدورت بازاریابی شبکه ای تا 5-10٪ تنظیم کنید کاتالوگ با رنگ مشکی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حاشیه صحنه کاتالوگ سفید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران وسط متریال بگینر دهید. با انجام این کار، ما تمرکز خود بازاریابی شبکه ای نسبت به مرکز صحنه جایی که همه عمل اتفاق می افتد تغییر می دهیم.

 51

مرحله 52

یک لایه تنظیم منحنی ایجاد کنید کاتالوگ منحنی بازاریابی شبکه ای به تاریکی بکشید تا کمی تیره شود.

 52

مرحله 53

سطح آب برای طعم من کمی بیش بازاریابی شبکه ای حد روشن کاتالوگ. تغییر دهید که با اضافه کردن یک لایه تنظیم منحنی، کشیدن منحنی پایین کاتالوگ پر کردن ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با سیاه انجام دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر با رنگ سفید بر روی امواج به افشای اثر تیره شدن وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای.

 53

مرحله 54

یک لایه تنظیم لرزش ایجاد کنید کاتالوگ نوار لغزنده انعطاف پذیر بازاریابی شبکه ای به -31 برسانید.

به هر حال، تمام لایه های تنظیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Layer> New Adjustment Layer> …

 54

مرحله 55

لایه تنظیم روشنایی / کنتراست ایجاد کنید کاتالوگ کنتراست بازاریابی شبکه ای به 39 افزایش دهید.

 55

مرحله 56

Ctrl + Shift + Alt + E بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا لایه ای بازاریابی شبکه ای تمام لایه های قابل مشاهده ایجاد شود. یک ضخامت 10 پیکسل Gaussian Blur (Filter> Blur> Gaussian Blur) بازاریابی شبکه ای اعمال کنید کاتالوگ حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light تغییر دهید. یک ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ بخشی بازاریابی شبکه ای آب بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه رنگ کنید تا اثر فقط زیر آب بازاریابی شبکه ای نشان دهد.

 56

مرحله 57

دوباره Ctrl + Shift Alt + E بازاریابی شبکه ای فشار دهید، اما این بار تاثیری تیز بر روی Filter> Sharpen> Unsharp Mask اعمال کنید.

 57

مرحله 58

یک لایه Adjustment Hue / Saturation ایجاد کنید کاتالوگ اشباع بازاریابی شبکه ای به 74 افزایش دهید. ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با رنگ سیاه کاتالوگ سفید رنگ کنید کاتالوگ بر روی چلپ چلوپ خونریزی کنید که خارج بازاریابی شبکه ای دهان حیوانات کاتالوگ کمی بیش بازاریابی شبکه ای قایق کاتالوگ دختر دزد دریایی کاتالوگ. رنگ آنها کمی کاتالوگ. شما همچنین می توانید بیش بازاریابی شبکه ای سر موجودی رنگ آن بازاریابی شبکه ای به رنگ آبی کاتالوگ شدید

 58

مرحله 59

تصویر "سحابی" بازاریابی شبکه ای باز کنید. همه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما بازاریابی شبکه ای کپی کنید. لایه بازاریابی شبکه ای به صورت زیر نشان دهید.

 59

مرحله 60

حالت ترکیب لایه سحابی بازاریابی شبکه ای به Color Dodge تغییر دهید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای به 70٪ کاهش دهید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه ماسک، تمام زمینه های روشن کاتالوگ لبه های سخت بازاریابی شبکه ای پنهان کنید.

 60

مرحله 61

تصویر "سحابی 2" بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ عملیات مشابهی بازاریابی شبکه ای که ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 59 کاتالوگ 60 انجام دادیم انجام دهیم اما این بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ماسک لایه تنها بخشی بازاریابی شبکه ای آب بازاریابی شبکه ای نشان می دهد.

 61

گام 62

سرانجام اجازه دهید یک تصویر بازاریابی شبکه ای به صحنه اضافه کنیم. یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای سفید کنید. به Filter> Correction لنز بروید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای تنظیمات زیر نشان اپلاین شده برای ایجاد یک تصویر استفاده کنید. حالت ترکیب لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر دهید کاتالوگ اگر اثر بیش بازاریابی شبکه ای حد قوی باشد ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ مکان هایی بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن تیرگی تاریک رخ می دهد پنهان کنید.

 62

نتایج نهایی

 اثر نهایی

دانلود PSD

دانلود

آموزش توسط یوهان ساندو

 profile متشکرم برای دنبال کردن این آموزش! همانطور که می بینید با دانستن اصول فتوشاپ می توانید بعد بازاریابی شبکه ای چند ساعت سر کاتالوگ صدا بازاریابی شبکه ای نجات دهید! امیدوارم راهنمایی ها کاتالوگ تکنیک های مفید شما بازاریابی شبکه ای بیاموزید! شما همچنین می توانید من بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران deviantart پیدا کنید.

– یوهان سندو

پست ایجاد یک بیت حماسه دریایی دریایی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز.

تاریخ ارسال : 17/09/30 | نویسنده : bina