6 اصل برای طراحی رابط های صوتی | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ایمایکل لووی، طراح تعامل بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Fjord، توضیح می دهد که بازاریابی شبکه ای چیست با استفاده بازاریابی شبکه ای الکسا آمازون، گوگل خانه یا سیری اپل صحبت کنید که احساس صحبت با یک انسان بازاریابی شبکه ای داشته باشد.

تاریخ ارسال : 17/07/16 | نویسنده : bina